สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ขั้นตอนการ จดทะเบียนการค้า คือหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting ขั้นตอนการ จดทะเบียนการค้า คือ

22 views

บริษัท Techvision Accounting ขั้นตอนการ จดทะเบียนการค้า คือ

การ จดทะเบียนการค้า คือ หลักฐานสำคัญทางการค้า ที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า และยังสร้างความมั่นใจว่าการ จดทะเบียนการค้า คือ หรือจดร้านค้านั้นมีตัวตนและมีสถานประกอบการเป็นหลังแหล่ง ทำให้ลูกค้าสามารถรับ-คืน-เปลี่ยนสินค้าได้ หรือหากสินค้าชำรุด หรือใช้งานไม่ได้ภายในระยะเวลารับประกัน ซึ่งตามกฎหมายนั้นกำหนดไว้ว่าให้กิจการบางประเภทต้องดำเนินการ จดทะเบียนการค้า คือ ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล แตกต่างกันไปตามข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการค้าขายทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ จดทะเบียนการค้า คือ แต่สำหรับนิติบุคคล หากได้ระบุการขายไว้ในวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลก็ไม่ต้อง จดทะเบียนการค้า คือ แต่อย่างใด

ข้อบังคับการจดทะเบียนการค้า คือ มีอะไรบ้างที่ต้องรู้

     1. ต้องขอ จดทะเบียนการค้า คือ ต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ เริ่มประกอบการเปลี่ยนแปลง หรือเลิกกิจการ 2. การ จดทะเบียนการค้า คือ ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 3. การ จดทะเบียนการค้า คือ ต้องให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์ไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขาโดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ จดทะเบียนการค้า คือ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่ จดทะเบียนการค้า คือ หากเป็นสำนักงานสาขาจะต้องมีคำว่า “สาขา” ไว้ด้วย 4. ต้องยื่นคำขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สูญหาย หรือชำรุด 5. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียน 6. ต้องอำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทำการตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบกิจการ

     หากไม่ทำการ จดทะเบียนการค้า คือ ตามกฎหมายกำหนด จะมีโทษ ดังนี้ 1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่ จดทะเบียนการค้า คือ แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ของกิจการ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่ จดทะเบียนการค้า คือ อันเป็นความผิด ต่อเนื่อง 2. การ จดทะเบียนการค้า คือ จะถูกปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 3. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สำนักงานที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 4. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 5. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจำ ดังนั้น ควร จดทะเบียนการค้า คือ หรือจดทะเบียนพาณิชย์ให้เรียบร้อย เพราะขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม และดำเนินการให้ถูกต้องก็สามารถเป็นผู้ประกอบการอย่างถูกกฎหมายและมีความน่าเชื่อถือได้แล้ว และยังไม่ต้องเสี่ยงเสียค่าปรับหรือโดนบทลงโทษตามกฎหมายอีกด้วยข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า แผงลอย
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า แผงลอย

บริษัทบัญชีรับ จดทะเบียนการค้า แผงลอย จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ พร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล ออนไลน์ โดยทีมงานมีคุณภาพ หากท่านใดสนใจใช้บริการกับทางเรา สามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการกับทางเราได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด รับ จดทะเบียนการค้า แผงลอย

16/05/2022 17:30
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร

จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร ในปัจจุบันบุคคลมากมายเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียวและเมื่อดำเนินการธุรกิจต่างๆ ในนามบุคคลธรรมดา จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนการค้า หรือก็คือจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้เรามีบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร พร้อมจดทะเบียนให้คุณลูกค้าได้เลย

15/05/2022 22:30
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า pantip
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า pantip

จดทะเบียนการค้า pantip สุดคุ้มกับ บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ที่ให้บริการทุกท่านอย่างครบวงจรด้านงานการจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญการจดทะเบียน ทางเรายินดีในการนำทุกท่านเริ่มต้นธุรกิจอย่างสวยงาม ด้วยบริการ จดทะเบียนการค้า pantip ถูกที่สุด เริ่มต้นเพียง 3,499 บาทเท่านั้น

09/05/2022 23:20