สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า ดีอย่างไรหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า ดีอย่างไร

35 views

จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า ดีอย่างไร

     การ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า คือ จดทะเบียนพาณิชย์ มี 2 แบบ ดังนี้ 1.จดทะเบียนพาณิชย์ 2.จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำไมต้อง จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า จะสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นหลักฐานการค้า และเป็นฐานข้อมูลเพื่อเก็บสถิติของประเทศ สำหรับการ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า นั้น ใครบ้างที่ต้องจด คือ ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการทำในรูปแบบบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัท จะต้อง จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า โดยจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ

เอกสารที่ต้องการใช้ในการ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า

     จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า จะต้องแนบเอกสารดังนี้ 1.คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 2.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือหนังสือรับรองบริษัท 3.สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสำนักงาน 4.หนังสือให้ความยินยอมหรือสำเนาสัญญาเช่า (กรณีเจ้าของกิจการไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน) 5.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียนแทนเจ้าของกิจการ) เป็นต้น การ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า นั้น สำหรับการทำธุรกิจ สิ่งใดที่ยืนยันความน่าเชื่อถือนั้น การ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า สามารถสร้างธุรกิจได้ โดยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ หรือร้านค้าที่มีหน้าร้าน หรือธุรกิจออนไลน์ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า ต่างเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกัน ซึ่งอาจมีความหลากหลายของธุรกิจได้นั้นเอง

จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า เสียภาษีอย่างไร

     ธุรกิจที่ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามประเภทบุคคลธรรมดาของผู้ขอ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า คือ หาก จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า ในนามบุคคลธรรมดา ก็จะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากเป็นการ จดทะเบียนในนามนิติบุคคล ก็มีภาระหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และหากรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการนั้น เกิน 1.8 ล้านบาท จะต้อง จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า ขึ้นเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ในส่วนของค่าบริการคำนวณภาษีพร้อมยื่นแบบฯ บุคคลธรรมดา ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,500 บาทต่อปีค่ะ

     สำหรับการ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้ ทำให้เอกสารการ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า นี้มีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบันนั้นมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเภทธุรกิจที่ซ้ำกันมากมาย อาทิเช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น การ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า ทำให้ธุรกิจเหล่านี้เกิดการแข่งขันสูง แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการของคุณลูกค้านั้นไม่ใช่แค่ราคาของสินค้าหรือบริการ แต่เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ลูกค้าจะรู้สึกไว้วางใจเมื่อทราบว่าธุรกิจของคุณลูกค้ากำลังดำเนินการอย่างถูกต้อง ดังนั้น การ จดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการไม่ควรละเลย ซึ่งนอกจากความน่าเชื่อถือแล้ว เอกสารทะเบียนพาณิชย์ยังมีความสำคัญมาก เมื่อคุณลูกค้าต้องทำธุรกรรมทางการเงิน กับสถาบันการเงิน ทั้งการยื่นกู้สินเชื่อ เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์นั้นจะเป็นหลักฐานหนึ่งในการยื่นกู้นั้นเอง ทำบัญชีบุคคลธรรมดา/ยื่นกู้ธนาคาร  ค่าบริการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,500 บาทค่ะข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน

บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนอื่นๆ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยทีมงานที่คอยให้คำแนะนำบริการ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี อยาก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน เลือกสำนักงานบัญชีของเรา

27/06/2022 17:00
ทำความเข้าใจความหมายว่า ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.
ทำความเข้าใจความหมายว่า ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.

ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก. เนื่องจากเป็นกิจการที่มีความน่าเชื่อถือด้านการเงินมากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว เนื่องจากผู้เป็นหุ้นส่วนจะรับผิดชอบในหนี้สินและภาระต่าง ๆ แต่จะมีอิสระในการตัดสินใจ และสามารถแสดงความคิดเห็น บริหารจัดการกันได้อย่างอิสระภายใต้เงื่อนไขที่จัดทำสัญญาไว้ ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.

21/06/2022 17:05
ขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก เอกสาร
ขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก เอกสาร

จดทะเบียน หจก เอกสาร จะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนในการเริ่มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจะต้องทำการวางแผนและทำความเข้าใจในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะมีวิธีที่จะต้องเริ่มจากการดำเนินผ่านเว็บไซต์อย่างเช่น การจองชื่อนิติบุคคลรวมไปถึงการดำเนินการที่สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์โดยตรง จดทะเบียน หจก เอกสาร

19/06/2022 17:00