สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท มีข้อแตกต่างอย่างไรหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท มีข้อแตกต่างอย่างไร

18 views

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท มีข้อแตกต่างอย่างไร

      จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท การทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และมีเรื่องที่คุณต้องทำความเข้าใจอีกมากมาย และนอกจากการบริหารแล้ว ยังมีเรื่องของภาษีหรือการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนปวดหัวมากพอสมควร และสิ่งที่ทำให้เจ้าของธุรกิจหลายคนสับสน ก็คงจะเป็นเรื่อง การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท นั้นเอง เพราะไม่ว่าคุณจะหาข้อมูลด้วยตัวเอง หรืออาจจะได้รับคำแนะนำจากเพื่อหรือคนใกล้ตัวก็ตาม การขอ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ก็อาจจะทำให้คุณสับสนอยู่ไม่มากก็น้อย และหากคุณต้องการอยากรู้ว่าการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท นั้นแตกต่างกันอย่างไร มีขั้นตอนการยื่นจดแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากกว่าทางเราได้รวบรวมข้อมูลของความแตกต่างมาให้ รับรองว่า คุณจะได้คำตอบตามที่คุณต้องการ หลังอ่านบทความนี้จบแน่นอน

ข้อแตกต่างของการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

     สำหรับความแตกต่างของการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จะแบ่งออกเป็น 4 ข้อดังนี้ 1.บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทที่จัดตั้งขึ้นโดยแบ่งทุนออกเป็นหุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้น ที่รับผิดชอบเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ ส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วน ประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนอยู่ 2 จำพวก คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนที่จำกัดความรับผิดเพียงเกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้นจำพวกที่หนึ่ง และผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียว หรือหลายคนที่ต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน อีกจำพวกที่สอง 2.บริษัทจำกัด จะต้องมีกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เป็นผู้จัดการ ค่อยจัดการบริหารบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท และอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมี หุ้นส่วนผู้จัดการ หนึ่งคน หรือหลายคน เป็นผู้แทน บริหารงานของห้างหุ้นส่วน โดยที่หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจะสอดเข้าไปจัดการงานของห้างหุ้นส่วนไม่ได้ ในการจัดการหรือบริหารงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะเป็นอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการเท่านั้น 3.การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จะมีสิทธิ หน้าที่ ที่เป็นความสัมพันธ์กันเอง ของผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วน และบุคคลภายนอก ในบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังมีข้อแตกต่างกันอีกหลายประการ ซึ่งจะต้องดูได้จากหลักกฎหมายของประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ 4.การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท มีหน้าที่หลักที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่จะต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิ เหมือนกัน แต่อาจจะมีหน้าที่ที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันบ้างเป็นบางส่วน ตามประมวลรัษฎากรได้กำหนดไว้ นี้คือข้อแตกต่างของการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท นั้นเอง

     การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท แบบปกติและแบบออนไลน์ต่างกันอย่างไร 1.ค่าธรรมเนียมการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จะมี 2 แบบ คือ แบบออนไลน์ และแบบปกติ ซึ่งจดทะเบียนออนไลน์ ถูกกว่าจดแบบปกติ 2.การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท แบบปกติต้องเซ็นเอกสารทุกหน้า 3.การจดทะเบียนออนไลน์ไม่ต้องเซ็นเอกสาร แต่ใช้การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ 4.การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท การจดทะเบียนออนไลน์ ต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานระบบ มี 3 แบบ เลือกได้ 3.1.ยืนยันตัวตนออนไลน์ (ถ่ายรูปบัตรประชาชน ถ่ายรูปตัวจริง บันทึกวิดีโอ) ซึ่งค่อนข้างใช้เวลายืนยันตนนาน 3.2.หุ้นส่วนหรือกรรมการทุกคนยืนยันตัวตนด้วยตนเองที่กรมพัฒนาฯ 3.3.มอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นยืนยันตัวตนให้ที่กรมพัฒนา 5.การจดทะเบียนออนไลน์ เมื่อมีการจดเปลี่ยนแปลงแก้ไข สามารถทำออนไลน์ได้ ไม่ต้องเดินทางไปที่กรมพัฒนาฯ แต่ถ้าจดทะเบียนแบบปกติต้องเดินทางไปยื่นที่กรมพัฒนาฯ ในพื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่  6.ความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ประกอบการเอง ว่าต้องการให้มีการเซ็นชื่อด้วยตนเองทุกครั้ง หรือต้องการใช้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขั้นตอนและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ถ้าจดทะเบียนแบบออนไลน์ ผู้ถือหุ้นทุกท่านต้องยืนยันตัวตน และรับรองคำขอจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์  ใช้เวลา 7 - 14 วัน ทำการ จดทะเบียนแบบปกติ ลูกค้าเตรียมแค่เอกสารบางส่วน ทางเราจะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทจนแล้วเสร็จ ใช้เวลา   1 - 3 วันหลังได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน จดแบบออนไลน์ ตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์อยู่ที่  9,499 บาท ส่วนโปรโมชั่นจดทะเบียนบริษัทแบบปกติอยู่ที่  11,999 บาท และสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับ มีดังนี้ค่ะ ฟรี จดทะเบียนบริษัทจำกัด ฟรี จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) ฟรี สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฟรี รายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร ฟรี สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฟรี ตราประทับบริษัทหมึกในตัว ฟรี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษีข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า แผงลอย
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า แผงลอย

บริษัทบัญชีรับ จดทะเบียนการค้า แผงลอย จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ พร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล ออนไลน์ โดยทีมงานมีคุณภาพ หากท่านใดสนใจใช้บริการกับทางเรา สามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการกับทางเราได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด รับ จดทะเบียนการค้า แผงลอย

16/05/2022 17:30
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร

จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร ในปัจจุบันบุคคลมากมายเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียวและเมื่อดำเนินการธุรกิจต่างๆ ในนามบุคคลธรรมดา จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนการค้า หรือก็คือจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้เรามีบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร พร้อมจดทะเบียนให้คุณลูกค้าได้เลย

15/05/2022 22:30
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า pantip
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า pantip

จดทะเบียนการค้า pantip สุดคุ้มกับ บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ที่ให้บริการทุกท่านอย่างครบวงจรด้านงานการจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญการจดทะเบียน ทางเรายินดีในการนำทุกท่านเริ่มต้นธุรกิจอย่างสวยงาม ด้วยบริการ จดทะเบียนการค้า pantip ถูกที่สุด เริ่มต้นเพียง 3,499 บาทเท่านั้น

09/05/2022 23:20