สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบตหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต

15 views

บริษัท Techvision Accounting แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต

     สำหรับผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการเป็นไปตามพาณิชย์กิจที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยผู้ประกอบการสามารถกรอก แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต ก่อนไปดำเนินการจด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับกิจการที่ตั้งใหม่จะต้องยื่น แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต ขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน ที่เริ่มประกอบธุรกิจ ซึ่งท่านจะไปดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่น แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต แทนก็ได้ โดยต้องแนบหนังสือมอบอำนาจด้วย ก่อนที่จะดำเนินการจดทะเบียนท่านจะต้องทำความเข้าใจระเบียบ หน้าที่ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน โดยในปัจจุบันมีสำนักงานเปิดให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์จำนวนมาก ทางเราพร้อมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาตั้งแต่การกรอก แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต ไปจนถึงการจดทะเบียนให้ท่านแล้วสิ้น

เอกสารที่ใช้ใน แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต กับ Techvision Accounting

     เอกสารที่ใช้ใน แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต จะประกอบไปด้วย คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ ส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน จะต้องแนบหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่าด้วย รวมถึงรูปแผนที่ตั้งกิจการ ภาพถ่ายด้านหน้าและภายในกิจการ หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ท่านไม่ได้ไปดำเนินากรยื่นด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในการกรอก แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียนสามารถเป็นจำนวนเงินที่ใช้ในการประกอบกิจการเป็นประจำหรือเป็นทุนหมุนเวียนก็ได้ โดยการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์สามารถไปดำเนินการยื่น แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต ได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กิจการตั้งอยู่ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครสามารถไปยื่นจดได้ที่สำนักงานเขตที่กิจการตั้งอยู่ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต กับทาง Techvision Accounting ได้ตลอด ทางเราจะมีเจ้าที่หน้าคอยให้คำปรึกษา

ค่าบริการ แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต โดย บริษัท Techvision Accounting

     สำนักงานบัญชี Techvision Accounting บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งจัดทำ แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต ในราคาเริ่มต้น 3,499 บาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ในส่วนการจดทะเบียนพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลนอกเขตพื้นที่บริการ ทางเราจะเตรียมเอกสาร และ แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต ให้ โดยท่านไปดำเนินการด้วยตนเอง ในราคาเริ่มต้น 1,000 บาท ซึ่งอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนหรือตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามความเหมาะสม กรณีไม่ต้องการยื่น แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต แล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยื่นได้

     แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต จะใช้สำหรับบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) รวมทั้งนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ โดยสามารถไปยื่น แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต ได้ที่สำนักงานเขต เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลตามพื้นที่ตั้งของกิจการ โดยจะผู้ประกอบการจะต้องจัดทำป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจแสดงไว้ที่หน้าสำนักงานแห่งใหญ่ เขียนด้วยตัวอักษรที่อ่านง่ายและชัดเจน หากท่านไม่สะดวกไปดำเนินการด้วยตนเองสามารถใช้บริการสำนักงานบัญชีของเราได้ โดยเราจะดำเนินการจะจัดทำ แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต พร้อมไปจดในพื้นที่ของท่านด้วยราคาที่ย่อมเยา ด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพคอยดูแลให้คำแนะนำและแก้ปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า แบบฟอร์ม จดทะเบียน พาณิชย์ อบต ของท่านจะจัดทำอย่างถูกต้องข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า แผงลอย
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า แผงลอย

บริษัทบัญชีรับ จดทะเบียนการค้า แผงลอย จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ พร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล ออนไลน์ โดยทีมงานมีคุณภาพ หากท่านใดสนใจใช้บริการกับทางเรา สามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการกับทางเราได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด รับ จดทะเบียนการค้า แผงลอย

16/05/2022 17:30
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร

จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร ในปัจจุบันบุคคลมากมายเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียวและเมื่อดำเนินการธุรกิจต่างๆ ในนามบุคคลธรรมดา จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนการค้า หรือก็คือจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้เรามีบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร พร้อมจดทะเบียนให้คุณลูกค้าได้เลย

15/05/2022 22:30
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า pantip
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า pantip

จดทะเบียนการค้า pantip สุดคุ้มกับ บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ที่ให้บริการทุกท่านอย่างครบวงจรด้านงานการจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญการจดทะเบียน ทางเรายินดีในการนำทุกท่านเริ่มต้นธุรกิจอย่างสวยงาม ด้วยบริการ จดทะเบียนการค้า pantip ถูกที่สุด เริ่มต้นเพียง 3,499 บาทเท่านั้น

09/05/2022 23:20