สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoรับทำบัญชีทุกพื้นที่

ความรู้เบื้องต้นที่ผู้ประกอบการควรรู้เกี่ยวกับ รับทําบัญชี ภาษีหน้าแรก

>

รับทำบัญชีทุกพื้นที่

>

ความรู้เบื้องต้นที่ผู้ประกอบการควรรู้เกี่ยวกับ รับทําบัญชี ภาษี

37 views

ความรู้เบื้องต้นที่ผู้ประกอบการควรรู้เกี่ยวกับ รับทําบัญชี ภาษี

     การ รับทําบัญชี ภาษี บัญชีภาษีอากร เป็นการนำหลักเกณฑ์ทางบัญชีมาปรับใช้ให้เข้ากับประมวลรัษฎากร รวมถึงกฎหมายทางภาษีอากร รับทําบัญชี ภาษี เพื่อให้สอดคล้องอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ ซึ่งมีเงื่อนไขของการรับรู้รายได้ หรือรายจ่ายของการประกอบการ รับทําบัญชี ภาษี มีดังนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอากแสตมป์ การ รับทําบัญชี ภาษี นอกจากผู้ทำบัญชีที่ได้ทำบัญชีประจำแล้ว จะต้องมาดูในเรื่องของการนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายภาษี จึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องภาษีเช่นกัน

เหตุผลที่ต้องใช้บริการ รับทําบัญชี ภาษี กับ บริษัท Techvision Accounting

     กิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องจัดทำบัญชี รับทําบัญชี ภาษี รวมถึงจัดทำงบการเงินนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร) การจัดหาบุคลากรทางด้านบัญชี บางครั้งก็ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรอีก การใช้บริการสำนักงานบัญชีนั้น รับทําบัญชี ภาษี ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และลดความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรได้ดี ในขณะเดียวกันก็จะได้ รับทําบัญชี ภาษี จากผู้ที่เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้โดยเฉพาะ ทาง Techvision Accounting รับทําบัญชี ภาษี ยินดีให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การวางระบบบัญชี สำหรับบริษัทที่จัดตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี เราดูแลการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานต่าง ๆ ให้ครบอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์กฎหมาย ครบจบในที่เดียว

ผู้ให้บริการบัญชีที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการใช้บริการ รับทําบัญชี ภาษี กับ บริษัท Techvision Accounting

     หากผู้ประกอบการใช้บริการกับทาง Techvision Accounting รับทําบัญชี ภาษี ทางเรามีบริการดูแลเรื่องการทำบัญชีรายเดือน ยื่นภาษี และปิดงบการเงินประจำปี บริการบัญชีที่ผู้ประกอบการจะได้รับ มีดังนี้   1. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่ายเงิน รับเงิน และแยกประเภท 2. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53) 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ประจำเดือน - จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) (ภ.พ. 36) - จัดทำ และนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4. จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) 5. รายงาน งบแสดงฐานะการเงิน และ รายงาน งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน รับทําบัญชี ภาษี ฟรี ! ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ตลอดการใช้บริการ รับทําบัญชี ภาษี ตลอดการใช้บริการ อีกทั้งทางเรา รับทําบัญชี ภาษี ยังดูแล ด้วยผู้ทำบัญชีรับอนุญาต (CPD) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อผิดพลาด ตอนนี้มีโปรโมชั่นค่าบริการทำบัญชีรายเดือน ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,999 บาท ซึ่งอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร ในส่วนของค่าบริการรายเดือนของทางเราจะยืดหยุ่นปรับขึ้น – ลงตามเอกสาร

     รับทําบัญชี ภาษี กับทาง Techvision Accounting ให้บริการจัดทำบัญชี และภาษีอากร แบบครบวงจร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การให้บริการ รับทําบัญชี ภาษี ยังมีบริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์รวมทั้งให้บริการวางระบบบัญชี การ รับทําบัญชี ภาษี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอากร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดี มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง ซึ่งในขอบเขตของการ รับทําบัญชี ภาษี นั้น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรม Express ทั้งนี้วางใจให้ทาง Techvision Accounting ให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง และโปร่งใสรับทำบัญชีทุกพื้นที่ล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting บริษัทรับทำบัญชี สมุทรปราการ
บริษัท Techvision Accounting บริษัทรับทำบัญชี สมุทรปราการ

บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ผู้ให้บริการ บริษัทรับทำบัญชี สมุทรปราการ พร้อมยื่นภาษีรายเดือน ยื่นประกันสังคม และอื่นๆ ครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาการวางแผนด้านบัญชีในธุรกิจของทุกท่านอย่างมืออาชีพ โดยทางเรามีผู้ทำบัญชีรับอนุญาตที่คอยจัดทำบัญชีให้กับธุรกิจของทุกท่านอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เรา บริษัทรับทำบัญชี สมุทรปราการ พร้อมดูแลบัญชีของท่านอย่างเป็นกันเอง ด้วยราคาที่ย่อมเยา

15/06/2022 17:01
บริษัท Techvision Accounting รับทำบัญชี ใกล้ฉัน
บริษัท Techvision Accounting รับทำบัญชี ใกล้ฉัน

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ใกล้ฉัน เชี่ยวชาญการทำงานด้านบัญชีโดยตรง เหมาะสมกับธุรกิจขายของออนไลน์ ที่กำลังเป็นกังวลในส่วนของยอดรายได้หรือค่าใช้จ่ายก็ตาม ทางเราสามารถแนะนำให้ท่านได้อย่างถูกต้อง ดูแลวางแผนเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร เมื่อใช้บริการ รับทำบัญชี ใกล้ฉัน

11/06/2022 22:45
ความเป็นมาของ ธุรกิจรับ ทํา บัญชี เป็นอย่างไร
ความเป็นมาของ ธุรกิจรับ ทํา บัญชี เป็นอย่างไร

ธุรกิจรับ ทำ บัญชี การจัดทำบัญชีนั้นมีมาอย่างยาวนาน การดำเนินธุรกิจต่างๆ จะต้องมีการจัดทำและวางแผนบัญชีอย่างเป็นระบบและถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจในภายภาคหน้า ซึ่งบางธุรกิจต่างหันมาใช้ สำนักงานบัญชีที่ให้บริการ ธุรกิจรับ ทำ บัญชี กันมากขึ้น

05/06/2022 18:00