สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ราคา1,540

จองชื่อบริษัทให้ฟรี

แถมฟรีทันที จดVAT

แถมฟรีทันที ตรายางบริษัท

(พร้อมออกแบบ หมึกในตัว)

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT และค่าธรรมเนียม

แถมฟรี ดังนี้

แถมฟรี ดังนี้

 1. จองชื่อบริษัทให้ ฟรี

 2. บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทให้ ฟรี

 3. จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร ฟรี

 4. ฟรีตราประทับหมึกในตัว ฟรี

 5. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ฟรี

 6. จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม SSO ฟรี

 7. แถมฟรี ทำบัญชีและยื่นภาษี ฟรี 2 เดือนหลังจากจดจัดตั้งบริษัท ฟรี

 8. จัดทำแบบฟอร์มเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ อาทิเช่น
  ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน ฟรี

  \n

จดทะเบียนบริษัทยื่นโดยตรง

ราคา 3,465

จองชื่อบริษัทให้ฟรี

แถมฟรีทันที จดVAT

แถมฟรีทันที ตรายางบริษัท

(พร้อมออกแบบ หมึกในตัว)

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT และค่าธรรมเนียม

แถมฟรี ดังนี้

แถมฟรี ดังนี้

 1. จองชื่อบริษัทให้ ฟรี

 2. บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทให้ ฟรี

 3. จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร ฟรี

 4. ฟรีตราประทับหมึกในตัว ฟรี

 5. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ฟรี

 6. จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม SSO ฟรี

 7. แถมฟรี ทำบัญชีและยื่นภาษี ฟรี 2 เดือนหลังจากจดจัดตั้งบริษัท ฟรี

 8. จัดทำแบบฟอร์มเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ อาทิเช่น
  ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน ฟรี

ตัดปัญหาความยุ่งยากให้บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จัดการให้คุณ
จดทะเบียนบริษัท กับ Techvision Accountingดีกว่าที่อื่นยังไง??
ทีมงานของเราTechvision Accounting