สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบการเงิน ทำยังไง ใครบ้างที่ต้องมีหน้าที่ต้อง ปิดงบการเงินหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบการเงิน ทำยังไง ใครบ้างที่ต้องมีหน้าที่ต้อง ปิดงบการเงิน

48 views

ปิดงบการเงิน ทำยังไง ใครบ้างที่ต้องมีหน้าที่ต้อง ปิดงบการเงิน

     ปิดงบการเงิน ทำยังไง การปิดงบการเงิน เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจัดทำงบการเงิน เพื่อจัดส่งรายงานทางการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะต้อง ปิดงบการเงิน ทำยังไง มีการจัดหาผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดส่งงบการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ถ้าหากนิติบุคคลใด ไม่ทำการส่งงบการเงิน ก็จะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย ปิดงบการเงิน ทำยังไง ซึ่งในการปิดงบการเงินจะต้องจัดทำเมื่อถึงวันสิ้นรอบบัญชี โดยจะต้องจัดทำและส่งงบการเงินไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามกำหนด ซึ่งการยื่น ปิดงบการเงิน ทำยังไง งบการเงินประจำปีสามารถยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Filing)

ขั้นตอนในการ ปิดงบการเงิน ทำยังไง มีเอกสารอะไรบ้าง

     ในส่วนของขั้นตอนการ ปิดงบการเงิน ทำยังไง สิ่งแรกที่สำคัญเลยก็คือการรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินการของกิจการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารบิลซื้อ และบิลขาย หรือบิลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนำมาจัดหมวดหมู่และจัดเรียงเอกสารนั้นๆตามลำดับวันที่/เลขที่เอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการ ปิดงบการเงิน ทำยังไง บันทึกบัญชีและการตรวจสอบรายการต่างๆ ลำดับที่สองก็คือกิจการท่านใดที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT7% เรียบร้อยแล้วนั้น จะต้องมีการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายให้ครบถ้วน ลำดับที่สาม จะเป็นการตรวจสอบ ปิดงบการเงิน ทำยังไง รายการเดินบัญชี หรือ Bank Statement ของบริษัท ว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือไม่ ถ้าหากไม่ครบผู้ประกอบการจะต้องไปขอคัดรายการเดินบัญชีจากธนาคารให้ครบตามรอบระยะเวลาบัญชี เมื่อมีเอกสารพร้อมแล้วสิ่งสำคัญที่ก็คือการติดต่อหาสำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือมาช่วยจัดทำ ปิดงบการเงิน ทำยังไง งบการเงินให้ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ค่าบริการ ปิดงบการเงิน ทำยังไง โดย บริษัท Techvision Accounting

     Techvision Accounting เราเป็นบริษัทรับ ปิดงบการเงิน ทำยังไง ที่มุ่งเน้นในการให้บริการ รับทำบัญชี ปิดงบการเงินแบบมืออาชีพ พนักงานที่ให้บริการจัดทำบัญชีทุกคนผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานบัญชีและภาษี ทางเรามีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการ ปิดงบการเงิน ทำยังไง ทำให้มีระบบการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ในราคาเริ่มต้นเพียง 6,999 บาท ซึ่งมีหลายแพ็กเกจให้เลือกขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจและปริมาณเอกสารในการ ปิดงบการเงิน ทำยังไง เพื่อบันทึกบัญชี พร้อมนำส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามเวลาที่กำหนด ซึ่งก็ถือว่าสะดวก ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่เป็นกังวลเรื่อง ปิดงบการเงิน ทำยังไง และข้อผิดพลาดพร้อมทั้งยังประหยัดเวลา เพื่อที่จะนำเวลาที่เหลือไปใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

     เมื่อกิจการจัดทำ ปิดงบการเงิน ทำยังไง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมที่ขอข้อมูลจากสำนักงานบัญชีไม่ว่าจะเป็นงบทดลอง รายงานสมุดรายวันแยกประเภท (G/L) ทะเบียนทรัพย์สิน สมุดรายวันทั่วไป เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับในองค์กรและที่สำคัญที่สุดก็คือ ห้ามลืมที่จะนำส่งงบการเงิน ปิดงบการเงิน ทำยังไง ที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อไม่ให้เกิดการยื่น ปิดงบการเงิน ทำยังไง เงินล่าช้า มิเช่นนั้นจะโดนปรับตามกฎหมาย โดยการยื่นงบการเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ DBD e-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มระยะเวลาในการจัดทำงบการเงิน และช่วยให้การทำงานนั้น ปิดงบการเงิน ทำยังไง เป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564
บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 หน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ต้องจัดทำการประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ โดยต้องนำส่งภายในระยะเวลากำหนดของทางกรมสรรพากร โดยเป็นการประมาณการกึ่งของของกำไร(ขาดทุน) เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 กับทางสำนักงานบัญชีได้เหมือนกัน

02/07/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ

ภงด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือนแรกของรอบบัญชี) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้กับกรมสรรพากรล่วงหน้าสำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก ซึ่งหลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภงด.50) ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการยื่น ภงด.51 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

30/06/2022 17:45
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือเข้าใจง่าย ๆ ว่าในการ ยื่นแบบ ภงด.51 ให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก และต้องยื่นเมื่อใด การ ยื่นแบบ ภงด.51 ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 (หากยื่นไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนี้จะมีเบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม) ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565

29/06/2022 17:20