สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วต้อง ปิดงบการเงินภายในกี่วันหน้าแรก

>

บทความ

>

เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วต้อง ปิดงบการเงินภายในกี่วัน

25 views

เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วต้อง ปิดงบการเงินภายในกี่วัน

     ในการที่ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาได้มีการ ปิดงบการเงินภายในกี่วัน ขยับขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตขึ้น โดยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งผู้ประกอบการมือใหม่แล้วล้วนไม่ทราบถึงหน้าที่จัดทำบัญชีและ หลายคนคงยังไม่ทราบว่าการปิดงบนั้นคืออะไร ปิดงบการเงินภายในกี่วัน แล้วถ้าเปิดมายังไม่ได้ดำเนินกิจการต้องทำบัญชีและยื่นปิดงบการเงินด้วยหรือไม่ เราจะมาเฉลยคำตอบในบทความนี้กัน การที่บุคคลนั้นได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วมีหน้าที่จัดทำบัญชีและบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องปิดงบพร้อมประชุมอนุมัติงบการเงินภายใน 120 วัน ทั้งนี้ก่อนจัดประชุมบริษัท ปิดงบการเงินภายในกี่วัน ต้องประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 ฉบับ และต้องส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปิดงบการเงินภายในกี่วัน ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องนำส่งงบการเงินและ แบบ ภงด.50 ภายใน 150 วัน นับจากวันที่สิ้นรอบปีบัญชี

การ ปิดงบการเงินภายในกี่วัน นิติบุคคลประกอบด้วยอะไรบ้างและมีผลดีอย่างไร

     ในการปิดงบการเงินส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักบัญชีในกิจการ หรือบางกิจการอาจจะจ้างนักบัญชีอิสระภายนอกมาเพื่อปิดงบการเงินและยื่นงบการเงินแทนผู้ประกอบ ปิดงบการเงินภายในกี่วัน โดยอย่างแรกเราเตรียมข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน เพื่อไม่ทำให้เสียเวลาและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและทันต่อระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ปิดงบการเงินภายในกี่วัน หากข้อมูลผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องไปอาจทำให้การปิดงบการเงินล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งในการยื่น ปิดงบการเงินภายในกี่วัน ตามที่กฎหมายกำหนดนั้น ต้องประกอบด้วยรายงานทางการเงิน ที่ทำให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ใช้งบการเงินทราบถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของกิจการ ปิดงบการเงินภายในกี่วัน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงาน

     ปิดงบการเงินภายในกี่วัน หากกิจการไม่ยื่นนำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แม้ว่ากิจการนั้นจะประกอบธุรกิจหรือไม่ก็ตาม แม้ยังไม่ได้ดำเนินกิจการใดๆเลย ล้วนมีหน้าที่และต้องยื่นงบการเงินให้ทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด มิเช่นนั้นจะถือเป็นความผิดทางอาญา หากกิจการไม่ยื่น ปิดงบการเงินภายในกี่วัน งบการเงินเลยหรือล่าช้าเกินกว่าปกติหรือเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ขั้นแรกจะได้รับจดหมายเตือนให้ยื่นงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปิดงบการเงินภายในกี่วัน ดังนั้นหากกิจการได้รับจดหมายดังกล่าวแล้ว หากกิจการยังไม่ปฏิบัติตาม ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งให้ทางตำรวจดำเนินการแทนโดยจะส่งหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อไปดำเนินการเสียค่าปรับ ปิดงบการเงินภายในกี่วัน จากความผิดไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นงบล่าช้าและต้องดำเนินการยื่นงบการเงินในภายหลังให้ถูกต้องข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564

บริษัทบัญชี ให้บริการรับ ปิดงบการเงิน 2564 สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น งบเปล่า งบมีรายได้-ค่าใช้จ่าย ทางเรามีบริการที่ครอบคลุมให้กับทุกท่าน โดยทีมงานผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องการยื่นงบการเงิน ใช้บริการ ปิดงบการเงิน 2564 กับทางเรา

14/05/2022 23:40
บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร
บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร

ปิดงบเปล่า คืออะไร ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องมีผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี หรือจ้างสำนักงานบัญชีที่มีบริการรับ ปิดงบการเงินรายปี เพราะสำนักงานบัญชีจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ ปิดงบเปล่า คืออะไร

11/05/2022 17:10
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร

ผู้ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ อะไร เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายในปีนั้นๆ และเมื่อสิ้นปีต้องดำเนินการปิดงบการเงินประจำปี ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่างบการเงินเปล่า ถึงอย่างนั้นก็ต้องดำเนินการปิดงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ สำหรับนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน

10/05/2022 17:40