สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ภาษาจีนหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ภาษาจีน

66 views

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ภาษาจีน

     ปิดงบ ภาษาจีน คือรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหลังจากที่กิจการทำงบการเงินแล้ว จะต้องมีการ ปิดงบ ภาษาจีน เมื่อสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งประโยชน์ของการ ปิดงบ ภาษาจีน นั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นทำให้ทราบผลกำไรขาดทุนที่แท้จริง ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้วางแผนธุรกิจได้ หรือเจ้าของธุรกิจสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้ โดยการวิเคราะห์ตัวเลขสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เป็นต้น แต่หากผู้ประกอบการไม่ทำการ ปิดงบ ภาษาจีน ก็จะทำให้ต้องเสียค่าปรับและมีโทษตามกฎหมาย ดังนั้นควรปิดงบการเงิน และส่งงบให้ตรงเวลา

เอกสารที่ใช้ในการ ปิดงบ ภาษาจีน กับ Techvision Accounting

     เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการ ปิดงบ ภาษาจีน มีดังนี้

 1. หนังสือรับรองบริษัทเต็มชุด
 2. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 (ถ้ามี)
 3. รหัสชื่อผู้ใช้ รหัสกรมสรรพากร ประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อใช้ประกอบการ ปิดงบ ภาษาจีน
 4. งบการเงินปีก่อน (ถ้ามี)
 5. เอกสารรายได้ /ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัททั้งหมด (ซื้อ-ขาย จ่ายเงิน-รับเงิน)
 6. รายงานการเดินบัญชี (Bank Statement) ปีงบปัจจุบันในนามบริษัททุกบัญชี
 7. แบบยื่นเสียภาษี และใบเสร็จ ภ.ง.ด.51, ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1,3,53 ทุกเดือน (ถ้ามี)
 8. รายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย เพื่อนำมาประกอบการ ปิดงบ ภาษาจีน
 9. ใบกำกับภาษีขาย-ซื้อทุกเดือน สำหรับประกอบการ ปิดงบ ภาษาจีน
 10. แบบยื่นประกันสังคม และใบเสร็จทุกเดือน
 11. ไฟล์สรุปเงินเดือน และใบสรุปการจ่ายเงินเดือน
 12. ไฟล์บัญชีแยกประเภททั้งหมด (ปีก่อนหน้า) (ถ้ามี)
 13. ไฟล์งบทดลองทั้งหมด (ปีก่อนหน้า) (ถ้ามี)
 14. ทะเบียนทรัพย์สิน (ถ้ามี)

ค่าบริการ ปิดงบ ภาษาจีน โดย บริษัท Techvision Accounting

     Techvision Accounting บริการรับ ปิดงบ ภาษาจีน ในราคาค่าบริการเริ่มต้น 8,900 บาท ซึ่งอัตราค่าบริการของบริษัทจำกัดกับห้างหุ้นส่วนจำกัดก็มีความแตกต่างกัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแพ็กเกจที่เลือก ส่วนกรณีที่ยกเลิกบริการ ปิดงบ ภาษาจีน ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามความเหมาะสม หากผู้ประกอบการสนใจบริการปิดงบการเงินทั้งรายเดือน-รายปีและนำส่งงบ สามารถเลือกรับบริการ ปิดงบ ภาษาจีน กับทางสำนักงานบัญชีของเราได้ เรายินดีให้บริการที่ถูกต้อง และได้มาตรฐาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอดบริการ

     ปิดงบ ภาษาจีน ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะกฎหมายได้มีการกำหนดว่าต้องจัดส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากไม่ดำเนินการ  ปิดงบ ภาษาจีน จะมีความผิด บริษัทและกรรมการผู้จัดการจะถูกปรับตามกฎหมาย อีกทั้งการปิดงบการเงินยังมีประโยชน์กับกิจการอย่างมาก เพราะทำให้กิจการที่ ปิดงบ ภาษาจีน ทราบทิศทางการบริหารงาน  ฐานะทางการเงินของบัญชีภายในบริษัท เพื่อนำมาวางแผนและตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทเราได้เล็งเห็นว่า การ ปิดงบ ภาษาจีน เป็นสิ่งสำคัญจึงได้เปิดให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ได้มาตรฐานข่าวสารล่าสุด

ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting
ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting

ปิดงบ คืออะไร ผู้ที่ดำเนินธุรกิจในนามบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดย ปิดงบ คืออะไร ถือเป็นเอกสารสำคัญในการวิเคราะห์กิจการ

02/12/2023 17:00
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting

ปิดงบ 2565 ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการทางด้านบัญชีที่จะต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีทั้งผู้จัดทำบัญชี และมีผู้ตรวจสอบบัญชี หากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ดำเนินการยื่น ปิดงบ 2565 หรือไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่ามีความผิดและมีโทษปรับตามกฎหมาย

27/11/2023 17:00
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting

ปิดงบ ทำยังไง จะต้องถูกสอบโดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ก่อนที่กิจการจะสามารถนำส่งให้กับหน่วยงานภายนอกได้ กรณีกิจการยังไม่ได้ดำเนินการทางบัญชีใช้จะเรียกว่า “งบเปล่า” ผู้ประกอบการก็ยังต้องมีหน้าที่ปิดงบ ทำยังไงประจำทุกปีอยู่ดี

26/11/2023 17:00