สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบรายปี คือหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบรายปี คือ

18 views

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบรายปี คือ

     ปิดงบรายปี คือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่แสดงให้เห็นสถานะการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหลังจากที่กิจการทำงบการเงินแล้ว จะต้องมีการ ปิดงบรายปี คือ เมื่อถึงสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการปิดงบการเงินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจน โดยกิจการจะต้องจัดให้มีผู้จัดทำบัญชีในกิจการของตน และปิดงบรายปี คือ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้ทราบทิศทางการเงินของกิจการ ฐานะทางการเงินของบัญชีภายในธุรกิจ ทางสำนักงานบัญชี เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ยินดีให้บริการ ปิดงบรายปี คือ เพื่อช่วยให้การปิดงบในธุรกิจของท่านดำเนินการอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ปิดงบรายปี คือ กับ Techvision Accounting

     การเลือกใช้บริการ ปิดงบรายปี คือ กับ Techvision Accounting บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากเพราะเราเป็นมากกว่าผู้ให้บริการที่พร้อมจะช่วยดูแลด้านการ ปิดงบรายปี คือ ให้เหมาะสมกับและถูกต้องมากที่สุด โดยทางบริษัทของเรามีการอัปเดตความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้ และเครื่องมือเพื่อให้การ ปิดงบรายปี คือ ตรงต่อเวลาและแม่นยำ โดยทางเรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ด้วยนักบัญชีที่มีความชำนาญด้านการ ปิดงบรายปี คือ โดยตรง และยินดีให้คำแนะนำที่จะทำให้ธุรกิจของท่านได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุด

ค่าบริการ ปิดงบรายปี คือ โดย บริษัท Techvision Accounting

     สำนักงาน Techvision Accounting บริการ ปิดงบรายปี คือ ในราคาเริ่มต้นสำหรับบริษัท 14,000 บาท และ สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดเริ่มต้น 12,000 บาท โดยอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึก ทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านการ ปิดงบรายปี คือ ที่เป็นประโยชน์กับกิจการในราคาที่ยุติธรรม หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดการ ปิดงบรายปี คือ ได้ตลอด ทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา โดยทางสำนักงานจะเน้นเรื่องมาตรฐาน และความถูกต้องเป็นหลัก

     ปิดงบรายปี คือ การจัดทำงบการเงินเป็นข้อมูลการจัดทำบัญชีแสดงรายรับ รายจ่ายของกิจการตลอดทั้งปี โดยผู้ประกอบธุรกิจจะมีการจดบันทึกข้อมูลบัญชีภาษีต่างๆ เป็นรายเดือน และแยกรายละเอียดรายรับ รายจ่าย รวมไปถึงเอกสารการจัดซื้อต่างๆ ใบเสร็จ บิลต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการปิดงบในแต่ละรอบบัญชี ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ ปิดงบรายปี คือ กิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้อง ปิดงบรายปี คือ ตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง แต่หากไม่ทำการส่งงบการเงินก็จะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ทางเรายินดีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมให้บริการ ปิดงบรายปี คือ สำหรับธุรกิจทุกประเภทข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564

บริษัทบัญชี ให้บริการรับ ปิดงบการเงิน 2564 สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น งบเปล่า งบมีรายได้-ค่าใช้จ่าย ทางเรามีบริการที่ครอบคลุมให้กับทุกท่าน โดยทีมงานผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องการยื่นงบการเงิน ใช้บริการ ปิดงบการเงิน 2564 กับทางเรา

14/05/2022 23:40
บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร
บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร

ปิดงบเปล่า คืออะไร ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องมีผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี หรือจ้างสำนักงานบัญชีที่มีบริการรับ ปิดงบการเงินรายปี เพราะสำนักงานบัญชีจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ ปิดงบเปล่า คืออะไร

11/05/2022 17:10
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร

ผู้ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ อะไร เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายในปีนั้นๆ และเมื่อสิ้นปีต้องดำเนินการปิดงบการเงินประจำปี ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่างบการเงินเปล่า ถึงอย่างนั้นก็ต้องดำเนินการปิดงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ สำหรับนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน

10/05/2022 17:40