สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หน้าแรก

>

บทความ

>

รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

16 views

รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

     มาทำความรู้จัก รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ หรือการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กันค่ะ วิธีการ รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ ทำได้ง่ายๆ ขั้นตอนน้อย ไม่ยุ่งยาก ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง เวลาที่จะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยตามเว็ปไซต์ต่างๆ ทุกคนเลยสังเกตกันไหมคะ ว่าจะเห็นสัญลักษณ์ DBD กันไหม แล้วเคยสงสัยกันไหมว่า สัญลักษณ์ DBD นี้คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับร้านค้าและบริการออนไลน์บ้าง โดย รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ DBD Registered เป็นเครื่องหมายเพื่อรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อรับรองมาตาฐานและยืนยันการมีอยู่ของกิจการนั้น ๆ ช่วยให้เสริมความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจในสายตาของผู้บริโภคด้วย ร้านค้าที่ต้องมองหาที่ รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์

รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ หรือการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีอย่างไร

     การ รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ มีข้อดี ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจได้ การที่มีหน้าเว็บไซต์ หรือมีสัญลักษณ์ DBD จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของร้านค้าได้มาก ซึ่งเมื่อผู้บริโภคเข้ามายังหน้าเว็บของคุณลูกค้าแล้ว จะเห็นสัญลักษณ์นี้ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าของคุณลูกค้าได้ง่ายขึ้น 2. การ รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ DBD กรมธุรกิจการค้า และได้การ รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว กรมธุรกิจการค้าจะยังนำรายชื่อเว็บไซต์ ไปเผยแพร่เว็บไซต์ของกรม เพื่อช่วยเป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของคุณลูกค้าได้อีกด้วย การจดทะเบียนการค้าออนไลน์ยังสามารถเป็นการการันตีว่าร้านค้านั้นได้ผ่านการ รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ หรือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนั่นเอง เผื่อคุณลูกค้ากำลังมองหาที่ รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ อยู่ ตอนนี้มีโปรโมชั่น จดทะเบียนพาณิชย์/ร้านค้า อยู่ที่ 3,499 บาทค่ะ คุณลูกค้าเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการ เราจะดำเนินงานทุกขั้นตอนการจดทะเบียนให้จดสำเร็จเลย ซึ่งทางบริษัทเราจะช่วยดูแลเรื่องเอกสารทั้งหมด จนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะ

     คุณลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนจะต้องรู้จัก “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 มาตรา 5” ซึ่งบังคับให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ ดังต่อไปนี้ รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ กิจการที่มีการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการนั้น โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร) รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ ดังนั้น การขายสินค้าออนไลน์ จึงนับเป็นพาณิชยกิจที่ต้อง รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว อีกทั้ง การ รับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ ผู้ค้าออนไลน์ต้องรู้จัก “พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499” ด้วย เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดโดยบทลงโทษไว้ในมาตรา 19 ที่ระบุว่า หาก “ร้านค้าออนไลน์” ไม่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ หรือแสดงรายการเท็จ หรือไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยคำ หรือไม่ยอมให้ทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนั้น จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และให้ปรับอีกวันละ 100 บาท จนกว่าจะจดทะเบียนแล้วเสร็จข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564

บริษัทบัญชี ให้บริการรับ ปิดงบการเงิน 2564 สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น งบเปล่า งบมีรายได้-ค่าใช้จ่าย ทางเรามีบริการที่ครอบคลุมให้กับทุกท่าน โดยทีมงานผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องการยื่นงบการเงิน ใช้บริการ ปิดงบการเงิน 2564 กับทางเรา

14/05/2022 23:40
บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร
บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร

ปิดงบเปล่า คืออะไร ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องมีผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี หรือจ้างสำนักงานบัญชีที่มีบริการรับ ปิดงบการเงินรายปี เพราะสำนักงานบัญชีจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ ปิดงบเปล่า คืออะไร

11/05/2022 17:10
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร

ผู้ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ อะไร เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายในปีนั้นๆ และเมื่อสิ้นปีต้องดำเนินการปิดงบการเงินประจำปี ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่างบการเงินเปล่า ถึงอย่างนั้นก็ต้องดำเนินการปิดงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ สำหรับนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน

10/05/2022 17:40