สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน กับ Techvision Accounting

77 views

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน กับ Techvision Accounting

     จดทะเบียนการค้า ที่ไหน เป็นคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งสามารถดำเนินการยื่นคำขอ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เขตพื้นที่ตั้งกิจการ เช่น เขตกรุงเทพฯ สำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณีพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถยื่น จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตั้งธุรกิจ เอกสารที่ใช้ได้แก่ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) โดยสามารถเข้าไป Download แบบฟอร์มได้ที่  www.dbd.go.th /ดาวน์แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ไม่จดได้ไหม?

     กฎหมายกำหนดให้ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ (โดยไม่สนใจว่าจะมีรายได้เท่าใด) ซึ่งถ้ากิจการเข้าข่ายต้องจดทะเบียนแต่ไม่ดำเนินการ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยผู้ที่มีหน้าที่ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้แก่

 • บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

       ทั้งนี้ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ต้อง จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ยกเว้นบางธุรกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียน อาทิ หาบเร่แผงลอย พาณิชยกิจเพื่อการกุศลหรือบำรุงศาสนา ทำมูลนิธิสมาคม เป็นต้น

ค่าบริการ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน โดย บริษัท Techvision Accounting

     จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ราคาเริ่มต้นเพียง 1,999 บาท ทางเราจะจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการจดทะเบียนทุกอย่างและนำยื่นต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบียนจนเสร็จสิ้น รวมถึงคอยให้คำปรึกษาด้าน จดทะเบียนการค้า ที่ไหน บัญชีและภาษีเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ ท่านจะได้รับความสะดวก ถูกต้องป้องกันปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียเวลา เนื่องจากเอกสารผิดพลาดนั้นเองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง สำหรับการ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ตลอดเวลา Techvision Accounting ยินดีให้บริการ

     จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เขตพื้นที่ตั้งกิจการ เช่น เขตกรุงเทพฯ สำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณีพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถยื่น จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตั้งธุรกิจ ทั้งนี้ตามกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ (โดยไม่สนใจว่าจะมีรายได้เท่าใด) ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้แก่

 • บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดข่าวสารล่าสุด

จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting
จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting

จดพาณิชย์ ดีไหม เหมาะสำหรับธุรกิจค้าขายและบริการขนาดเล็ก กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน ทั้งการค้าขายแบบทั่วไป และการขายออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการควรปรึกษาด้านการ จดพาณิชย์ ดีไหม กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์สูงสุด

23/11/2023 17:00
จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง
จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 เมื่อผู้ประกอบการเริ่มต้นทำธุรกิจ ซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มต้นธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะต้องเดินทางไป จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรืออบต.ตามที่ตั้งสถานประกอบการ

12/10/2023 17:00
รับจดทะเบียนการค้า รังสิต กับ Techvision Accounting
รับจดทะเบียนการค้า รังสิต กับ Techvision Accounting

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม รับจดทะเบียนการค้า รังสิต เช่น สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปถ่ายสถานประกอบการ เหมาะสำหรับธุรกิจมีเจ้าของคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน การค้าขายแบบทั่วไป และการขายออนไลน์ สำหรับการ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต

09/10/2023 17:00