สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน กับ Techvision Accounting

243 views

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน กับ Techvision Accounting

     จดทะเบียนการค้า ที่ไหน เป็นคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งสามารถดำเนินการยื่นคำขอ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เขตพื้นที่ตั้งกิจการ เช่น เขตกรุงเทพฯ สำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณีพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถยื่น จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตั้งธุรกิจ เอกสารที่ใช้ได้แก่ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) โดยสามารถเข้าไป Download แบบฟอร์มได้ที่  www.dbd.go.th /ดาวน์แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ไม่จดได้ไหม?

     กฎหมายกำหนดให้ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ (โดยไม่สนใจว่าจะมีรายได้เท่าใด) ซึ่งถ้ากิจการเข้าข่ายต้องจดทะเบียนแต่ไม่ดำเนินการ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยผู้ที่มีหน้าที่ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้แก่

 • บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

       ทั้งนี้ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ต้อง จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ยกเว้นบางธุรกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียน อาทิ หาบเร่แผงลอย พาณิชยกิจเพื่อการกุศลหรือบำรุงศาสนา ทำมูลนิธิสมาคม เป็นต้น

ค่าบริการ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน โดย บริษัท Techvision Accounting

     จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ราคาเริ่มต้นเพียง 1,999 บาท ทางเราจะจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการจดทะเบียนทุกอย่างและนำยื่นต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบียนจนเสร็จสิ้น รวมถึงคอยให้คำปรึกษาด้าน จดทะเบียนการค้า ที่ไหน บัญชีและภาษีเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ ท่านจะได้รับความสะดวก ถูกต้องป้องกันปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียเวลา เนื่องจากเอกสารผิดพลาดนั้นเองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง สำหรับการ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ตลอดเวลา Techvision Accounting ยินดีให้บริการ

     จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เขตพื้นที่ตั้งกิจการ เช่น เขตกรุงเทพฯ สำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณีพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถยื่น จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตั้งธุรกิจ ทั้งนี้ตามกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ (โดยไม่สนใจว่าจะมีรายได้เท่าใด) ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้แก่

 • บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดข่าวสารล่าสุด

ยื่นภาษีบุคคล 2566 กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล 2566 กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล 2566 ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายมีหน้าที่ ยื่นภาษีบุคคล 2566 ภายในเดือนมกราคม - มีนาคมของปีถัดไป

16/06/2024 17:00
วิธียื่นภงด 91 2567 ออนไลน์ ผ่านระบบ New e-Filing
วิธียื่นภงด 91 2567 ออนไลน์ ผ่านระบบ New e-Filing

ยื่นภงด 91 2567 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่นพนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว สามารถสอบรายละเอียดต่างๆกับทางเราก่อนได้ ทางเราพร้อมให้บริการ ยื่นภงด 91 2567 ที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้อง

15/06/2024 17:00
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ Techvision Accounting

เอกสารที่ต้องเตรียม จดทะเบียนพาณิชย์ คือ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน รูปถ่ายสถานประกอบการ สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ

11/06/2024 17:00