สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบริษัทบัญชี
0622057878 @techvisionacc

บริษัทบัญชี เทควิชั่นแอคเคาน์ติ้ง Techvision Accounting

เทควิชั่นแอคเคาน์ติ้ง Techvision Accounting เราเป็น บริษัทบัญชี ที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ ให้บริการปรึกษาทุกด้าน ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ฟรี จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด บริษัทบัญชี Techvision Accounting ยังให้บริการจัดทำบัญชีรายเดือน เพื่อนำไปประมวลผลรายเดือน รายไตรมาส 6 เดือน จนถึงรวมรายปี และให้บริการคำนวณและนำส่งภาษีรายเดือน จัดทำเอกสารต่างๆเพื่อยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร บริษัทบัญชี ของเรายังให้บริการปิดบัญชีรายปีนำส่งภาษีรายปี และส่งงบการเงินของกิจการได้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนด จัดทำงบการเงินเพื่อเพื่อยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ บริษัทบัญชี ของ Techvision Accounting มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตทำงานมีคุณภาพสามารถตรวจสอบและลงความเห็นในการสอบบัญชีของท่านให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้อย่างมั่นใจ

@techvisionacc

ทำไมต้องเลือกผู้สอบบัญชีของ บริษัทบัญชี Techvision Accounting

บริษัทบัญชี เทควิชั่นแอคเคาน์ติ้ง Techvision Accounting มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต โดยผ่านการทดสอบและมีชั่วโมงการฝึกงานตามที่สภาวิชาชีพบัญชีหรือกรมสรรพากรกำหนดไว้ ผู้สอบบัญชียังสามารถให้คำแนะนำด้านการบริหาร และการควบคุมกิจการภายในด้านต่างๆ ที่พบระหว่างการตรวจสอบบัญชีให้กับเจ้าของกิจการได้ด้วย ผู้สอบบัญชีของ บริษัทบัญชี เทควิชั่นแอคเคาน์ติ้ง ไม่เหมือนผู้สอบบัญชีทั่วไปที่อาจสอบงบการเงินมีปัญหา โดยอาจจะไม่ได้แนะนำแนวทางการทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลายๆท่านอาจเจอประสบการณ์ที่ผู้สอบบัญชีของที่ บริษัทบัญชี อื่นที่ท่านเคยใช้บริการมาก่อน โดยผู้สอบบัญชีอาจไม่ลงความเห็นต่องบการเงินของท่าน ทำให้งบการเงินของท่านมีปัญหาโดนกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบย้อนหลังความผิดปกติในงบการเงินของท่านได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจมาจากขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ของกิจการของท่านเอง บริษัทบัญชี ของ Techvision Accounting มีผู้สอบบัญชีที่ให้คำแนะนำและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ถ้าเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับงบการเงินถูกต้องครบถ้วนแล้วผู้สอบบัญชีจะลงความเห็นว่างบการเงินของท่านถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี ถึงส่งงบการเงินที่ถูกต้องไปที่กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้

@techvisionacc

แพ็กเกจและค่าบริการของ บริษัทบัญชี Techvision Accounting

แพ็กเกจยื่นภาษี และค่าบริการของ บริษัทบัญชี

บริษัทบัญชี เทควิชั่นแอคเคาน์ติ้ง ให้บริการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา และยื่นภาษีนิติบุคคล โดยให้คำปรึกษาฟรีในเรื่องของการคำนวณภาษี และจัดเตรียมพร้อมรวบรวมเอกสาร จัดทำแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ภ.ง.ด.94 พร้อมจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้อย่างครบถ้วนรวมถึงนำส่งเอกสารยื่นภาษีออนไลน์ให้กับท่าน รวมถึงให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทบัญชี Techvision Accounting คิดอัตราค่าบริการเริ่มต้นในการยื่นภาษีในราคาเพียง 2,500 บาท (หมายเหตุ ราคาเริ่มต้นนี้แล้วแต่ความยากง่าย ของธุรกิจของท่าน)

แพ็กเกจทำบัญชีรายเดือน และค่าบริการของ บริษัทบัญชี

บริการทำบัญชีรายเดือน ของ บริษัทบัญชี Techvision Accounting จะทำการวิเคราะห์รายการเอกสาร เพื่อประกอบการลงบัญชีของธุรกิจ และผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย บัญชีแยกประเภท ซึ่ง บริษัทบัญชี คิดค่าบริการทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้นเพียง 999 บาท (หมายเหตุ ราคาเริ่มต้นนี้แล้วแต่ความยากง่ายของธุรกิจของท่าน)

แพ็กเกจจดทะเบียนบริษัท และค่าบริการของ บริษัทบัญชี

บริษัทบัญชี Techvision Accounting ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท โดยมีหลายแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ ซึ่งการจดทะเบียนบริษัท เป็นการรองรับธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น หรือผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาที่อยากจดทะเบียนบริษัท สามารถช่วยลดภาระด้านภาษีได้ ทั้งนี้ ค่าบริการจดทะเบียนบริษัทของ บริษัทบัญชี Techvision Accounting เริ่มต้นเพียง 8,499 บาท (หมายเหตุ ราคาเริ่มต้นนี้แล้วแต่ความยากง่าย ของธุรกิจของท่าน)

แพ็กเกจปิดงบการเงิน และค่าบริการของ บริษัทบัญชี

บริษัทบัญชี Techvision Accounting ให้บริการปรึกษาการวางแผนระบบเอกสารระบบบัญชี และการควบคุมเอกสารภายในบริษัท โดยผู้ทำบัญชีที่เชี่ยวชาญและผู้สอบบัญชีมืออาชีพ จนสามารถนำไปสู่การปิดงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด บริษัทบัญชี เทควิชั่นแอคเคาน์ติ้ง ยินดีให้บริการปิดงบการเงิน ในราคาเริ่มต้นเพียง 7,999 บาท (หมายเหตุ ราคาเริ่มต้นนี้แล้วแต่ความยากง่าย ของธุรกิจของท่าน)

@techvisionacc

Techvision Accounting บริษัทบัญชี ผู้ให้บริการครบวงจรด้านการยื่นภาษี รับทำบัญชีรายเดือน จดทะเบียนบริษัท ปิดงบการเงิน และเป็นที่ปรึกษา การวางแผนระบบบัญชี วางแผนระบบภาษี รวบรวมเอกสารภายในอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ยื่นกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทบัญชี เทควิชั่นแอคเคาน์ติ้ง ให้บริการในอัตราค่าบริการทุกด้านในราคาเป็นกันเอง ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท รวมถึงผู้ที่ขายของออนไลน์ จะเริ่มต้นเสียภาษี หรือโดนเรียกเก็บภาษีจากการขายของออนไลน์ย้อนหลัง บริษัทบัญชี Techvision Accounting ของเราสามารถให้คำปรึกษาแก้ปัญหาเสนอทางออกของผู้ที่ขายของออนไลน์ได้ รวมถึงแก้ไขปัญหาธุรกิจของท่านที่ไม่ได้ปิดงบการเงินมาแล้วต่อเนื่องกันหลายปี เลิกกังวลในการยื่นปิดงบการเงินย้อนหลัง บริษัทบัญชี เทควิชั่นแอคเคาน์ติ้ง ช่วยท่านแก้ปัญหาทุกด้านได้อย่างมืออาชีพและมีคุณภาพ

  • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
  • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
  • Techvision Accounting Co., Ltd.
  • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000