สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร
ข่าวสารล่าสุด


บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564
บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 หน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ต้องจัดทำการประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ โดยต้องนำส่งภายในระยะเวลากำหนดของทางกรมสรรพากร โดยเป็นการประมาณการกึ่งของของกำไร(ขาดทุน) เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 กับทางสำนักงานบัญชีได้เหมือนกัน

02/07/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ

ภงด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือนแรกของรอบบัญชี) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้กับกรมสรรพากรล่วงหน้าสำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก ซึ่งหลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภงด.50) ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการยื่น ภงด.51 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

30/06/2022 17:45
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือเข้าใจง่าย ๆ ว่าในการ ยื่นแบบ ภงด.51 ให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก และต้องยื่นเมื่อใด การ ยื่นแบบ ภงด.51 ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 (หากยื่นไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนี้จะมีเบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม) ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565

29/06/2022 17:20
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบเปล่า หจก
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบเปล่า หจก

ปิดงบเปล่า หจก ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว จะต้องมีหน้าที่ยื่นงบการเงิน จัดหาผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี หรือจ้างบริษัทรับทำบัญชีที่รับปิดงบการเงินเพื่อจัดทำงบการเงินด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนในส่วนของ ปิดงบเปล่า หจก

28/06/2022 17:15
เรื่องต้องรู้ของนิติบุคคลก่อน ยื่น ภ.ง.ด. 51
เรื่องต้องรู้ของนิติบุคคลก่อน ยื่น ภ.ง.ด. 51

การ ยื่น ภ.ง.ด. 51 หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) เป็นแบบภาษีที่เอาไว้ยื่นภาษีเงินได้ของการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ทางกรมสรรพากรรับทราบ หรือ ก็คือการเสียภาษีไว้ก่อนล่วงหน้า นิติบุคคลใดบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษี ทางเราจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบเกี่ยวกับการ ยื่น ภ.ง.ด. 51

24/06/2022 17:05
ปิดงบการเงิน : close financial statements (อังกฤษ) เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ปิดงบการเงิน : close financial statements (อังกฤษ) เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

close financial statements (อังกฤษ) สิ่งสำคัญสำหรับการปิดงบการเงิน คือการนำส่งงบการเงินตรงไปตรงมา ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ภายใน 150 วัน ซึ่งนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อป้องกันการโดนโทษปรับตามกฎหมายกำหนด สำหรับนิติบุคคลไหนที่ยังไม่สามารถเดินทางไปยื่นงบการเงินได้ด้วยตนเอง สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นงบการเงินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า close financial statements (อังกฤษ)

23/06/2022 17:00
ทำไมต้องดำเนินการ ปิดงบรายเดือน ราคา
ทำไมต้องดำเนินการ ปิดงบรายเดือน ราคา

ปิดงบรายเดือน ราคา การปิดงบการเงินรายเดือนนั้น คือ รายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงให้ผู้ประกอบการเห็นถึงสถานะการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุน รายการสินทรัพย์ของกิจการ เพื่อทราบถึงอนาคตของกิจการได้ว่ามีผลประกอบการที่ดีหรือไม่ ปิดงบรายเดือน ราคา

20/06/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting หลักสูตรการปิดงบการเงิน
บริษัท Techvision Accounting หลักสูตรการปิดงบการเงิน

พื้นฐานการบัญชี หลักสูตรการปิดงบการเงิน การตอบโจทย์สำหรับทุกธุรกิจในการปิดงบการเงินนิติบุคคลทุกประเภท จัดทำโดยผู้ทำบัญชี ที่คอยให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำงบการเงิน ให้บริการโดยบริษัทบัญชี อัตราค่าบริการ ปิดงบการเงินสำหรับธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท เริ่มต้นที่ 12,000 บาท ด้วย หลักสูตรการปิดงบการเงิน สมัยใหม่

16/06/2022 17:40
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบปี 2564
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบปี 2564

ปิดงบปี 2564 เมื่อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศไทย เมื่อสิ้นรอบบัญชีมีหน้าที่ในการจัดทำนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรอย่างน้อยปีละครั้งตามระยะเวลากำหนด หากนิติบุคคลใดไม่ได้ดำเนินการ ปิดงบปี 2564 ตามกำหนดจะมีโทษปรับตามกฎหมายกำหนด

14/06/2022 22:15