สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร
ข่าวสารล่าสุด


บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ คืออะไร
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ คืออะไร

ปิดงบ คืออะไร มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล เพราะต้องมีการปิดงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หากมีการส่งล่าช้าหรือตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่ ปิดงบ คืออะไร จะมีโทษตามกฎหมาย โดยจะต้องจัดทำและส่งงบการเงินให้แก่ 2 กรม ได้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10/04/2024 17:00
ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ปีละ 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเปิดงบการเงินไปอีก 12 เดือน จนครบรอบบัญชี และการปิดงบการเงินจะปิดเดือนไหนก็ได้ “แต่ห้ามปิดเกิน 12 เดือน” นับจากวันที่เริ่ม ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน

04/04/2024 17:00
ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ คือ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ของกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งต้องให้ความสำคัญ เพราะมีการกำหนดชัดเจนว่าต้องจัดทำ และนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการยื่น ปิดงบ คือ เงินล่าช้า มิเช่นนั้นจะโดนค่าปรับอาญาตามกฎหมาย

30/03/2024 17:00
ปิดงบ express โดย Techvision Accounting
ปิดงบ express โดย Techvision Accounting

การ ปิดงบ express มีประโยชน์กับผู้ประกอบการอย่างมาก เช่น ทำให้ทราบทิศทางการบริหารงาน ฐานะทางการเงินของบัญชีภายในบริษัท เพื่อนำมาวางแผนและตัดสินใจในธุรกิจ ทางสำนักงานบัญชีของเราได้เล็งเห็นว่า ปิดงบ express เป็นสิ่งสำคัญ จึงได้เปิดให้บริการปิดงบการเงินที่ราคาถูก เข้าถึงได้ และมีคุณภาพ พร้อมให้บริการทุกประเภทธุรกิจ

22/03/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ราคา
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ราคา

การ ปิดงบ ราคา คือรายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงให้เห็นสถานะการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับ ปิดงบ ราคา

21/03/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ บริษัท
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ บริษัท

ปิดงบ บริษัท คือการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดยผู้ที่มีหน้าที่ ปิดงบ บริษัท คือกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล อย่างบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องปิดงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง

18/03/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting รับปิดงบเปล่า ราคาถูก 66
บริษัท Techvision Accounting รับปิดงบเปล่า ราคาถูก 66

รับปิดงบเปล่า ราคาถูก 66 หรือการปิดงบการเงินประจำปี ถ้าพิจารณาถึงความจริงในการดำเนินธุรกิจ การปิดงบการเงินไม่ได้มีหน้าที่แค่เพียงส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเดียว เพราะผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์จากการนำส่งงบการเงินนี้ด้วย และถึงแม้จะเปิดธุรกิจแต่ไม่ได้ดำเนินกิจการก็จะต้อง รับปิดงบเปล่า ราคาถูก 66 ด้วยนั้นก็คือการ ปิดงบเปล่าหรืองบที่ไม่มีรายการเดินบัญชี

10/03/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ราชการ
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ราชการ

ปิดงบ ราชการ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการ เพราะจะทำให้ทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อนำมาวางแผนและตัดสินใจในการประกอบธุรกิจในอนาคต โดย Techvision Accounting เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการ ปิดงบ ราชการ ที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้ประกอบการที่เลือกใช้บริการมั่นใจ ทั้งรวดเร็ว และตรงต่อเวลา

08/03/2024 17:00
ปิดงบการเงิน 2564 ดีอย่างไร
ปิดงบการเงิน 2564 ดีอย่างไร

การ ปิดงบการเงิน 2564 ช่วยให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงสถานะการเงินของกิจการ และช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนกิจการในอนาคต ดังนั้นการ ปิดงบการเงิน 2564 ควรทำอย่างรอบคอบและถูกต้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

07/03/2024 17:00