สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร
ข่าวสารล่าสุด


รับทำบัญชี ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
รับทำบัญชี ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

รับทำบัญชี ออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาวางแผนในการดำเนินธุรกิจได้ ทาง Techvision Accounting คือผู้ให้บริการ รับทำบัญชี ออนไลน์ ทุกประเภทธุรกิจ

28/05/2024 17:00
จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง กับ บริษัท Techvision Accounting

การ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง แบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีต่างจากการจดบริษัทเป็นนิติบุคคล คือบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีในอัตราภาษีสูงสุดถึง 35% ส่วนบริษัทแบบนิติบุคคลจะเสียภาษีในอัตราสูงสุดอยู่ที่ 20% ซึ่งการ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง แบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีมากกว่าทำธุรกิจในนามบริษัท

27/05/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting รับทำบัญชี เชียงใหม่
บริษัท Techvision Accounting รับทำบัญชี เชียงใหม่

เจ้าของธุรกิจมีความจำเป็นที่จะต้อง รับทำบัญชี เชียงใหม่ เพราะกฎหมายได้กำหนดให้ทุกบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องมีการทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการ รับทำบัญชี เชียงใหม่ มีประโยชน์ต่อกิจการมากอีกด้วย

25/05/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting รับทำบัญชีรายเดือน
บริษัท Techvision Accounting รับทำบัญชีรายเดือน

รับทำบัญชีรายเดือน ราคาเริ่มต้นเพียง 999 บาท ค่าบริการคิดตามปริมาณเอกสาร โดยบริการที่จะได้รับ เช่น บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่ายเงิน รับเงิน และแยกประเภท จัดทำ-นำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53) ,(ภ.พ. 30), (ภ.พ. 36) เป็นต้น หากสนใจ รับทำบัญชีรายเดือน ติดต่อได้ที่ 062-2057878

24/05/2024 17:00
รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

ร้านค้าออนไลน์ก็มีความจำเป็นต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ด้วย เพราะถ้าไม่จดก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งถ้าเป็นกรณีขายของออนไลน์ผ่านทาง Social media ที่ไม่ชำระเงินบนแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ก็สามารถ รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ แบบธรรมดา และยื่นภาษีตามปกติได้ แต่ถ้าหากร้านค้าออนไลน์มีหน้าร้านที่เป็นเว็บไซต์ด้วย ก็จะต้องจดทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

23/05/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านอาหาร
บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านอาหาร

รับจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านอาหาร เสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวได้ หากเตรียมเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ต หรือไปขอแบบฟอร์ม รับจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านอาหาร ได้ที่สำนักงานเขต เทศบาลหรืออบต.

22/05/2024 17:00
รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง กับ บริษัท Techvision Accounting
รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง กับ บริษัท Techvision Accounting

รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่นายจ้างทุกคน เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่มีการจ้าง แต่หากมีการลาออกให้นายจ้างแจ้งการออกจากงาน ระบุสาเหตุการออกจากงาน โดยใช้หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากสนใจ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ติดต่อได้ที่ Techvision Accounting

21/05/2024 17:00
หลักการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือเรียกว่า ยื่นภงด 50
หลักการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือเรียกว่า ยื่นภงด 50

ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ ยื่นภงด 50 ซึ่งคำนวณจากรายได้การขายสินค้าหรือบริการจะต้องนำรายได้ที่คำนวณเรียบร้อยแล้วมาเสียภาษี โดยยื่นเสียภาษีปีละ 2 ครั้ง คือ ภงด.51 และ ยื่นภงด 50

20/05/2024 17:00
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ คือ เป็นการดำเนินธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดา ส่วนการจดทะเบียนบริษัทเป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล การเสียภาษีก็ต่างกัน หากผู้ประกอบการทำธุรกิจในแบบ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ (บุคคลธรรมดา) จะเสียภาษีในอัตราสูงสุดถึง 35% ส่วนบริษัทจะเสียภาษีอัตราสูงสุดอยู่ที่ 20% ซึ่งจะเสียภาษีมากกว่าทำธุรกิจในนามบริษัทนั่นเอง

19/05/2024 17:00