สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร
ข่าวสารล่าสุด


จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางหรือจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง

19/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://rd.go.th คลิกที่ “บริการออนไลน์” และเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90

17/07/2024 17:00
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครอง การป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการแอบอ้างชื่อธุรกิจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567

16/07/2024 17:00
รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ใช้เอกสารอะไรบ้าง กับ Techvision Accounting
รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ใช้เอกสารอะไรบ้าง กับ Techvision Accounting

รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ใช้เอกสารอะไรบ้าง เพื่อให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประกันสังคมตามกฎหมายโดยจะต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้าง สำหรับ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

15/07/2024 17:00
จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย การจดทะเบียนนี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาล สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67

10/07/2024 17:00
รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 กับ Techvision Accounting
รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 กับ Techvision Accounting

รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 ทำให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม เช่น การคุ้มครองทางการแพทย์ เงินทดแทนการขาดรายได้ สิทธิประโยชน์ในกรณีทุพพลภาพ, การคลอดบุตร, การเสียชีวิต และการว่างงาน สำหรับ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567

09/07/2024 17:00
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 กับ Techvision Accounting
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 กับ Techvision Accounting

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 หากคุณเป็นนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และต้องการให้สวัสดิการลูกจ้างในสังกัดของคุณเป็นประกันสังคม คุณก็จำเป็นที่จะต้องยื่นขอ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 กับกองทุนประกันสังคม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณมีลูกจ้าง

08/07/2024 17:00
ยื่นภาษี 2566 กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษี 2566 กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษี 2566 สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/หรือใช้บริการกับสำนักงานบัญชี Techvision Accounting จะมีการสมัครสมาชิกให้ ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับ ยื่นภาษี 2566

07/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 คือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึงเดือน มิ.ย. ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นหรือไม่ก็ตาม สำหรับ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94

06/07/2024 17:00