สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoจดทะเบียนบริษัททุกพื้นที่
0622057878 @techvisionacc

Techvision Accounting ผู้ให้บริการ จดทะเบียนบริษัท ทุกพื้นที่การ จดทะเบียนบริษัท dbd หมายถึงการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นคณะนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยทั่วไปแล้วการจดทะเบียนนั้นต้องดำเนินการตามเขตพื้นที่ตั้งของนิติบุคคลนั้นๆ ซึ่งหลายท่านอาจมีการใช้ที่ตั้งของนิติบุคคลเป็นภูมิลำเนา จึงไม่สะดวกในการเดินทางในการจดทะเบียน แต่เมื่อมีการจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ จึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนของหลายๆ ท่าน โดยไม่ต้องเดินทางไปยังเขตพื้นที่และสิ่งสำคัญในการ จดทะเบียนบริษัท เอกสาร ที่จำเป็นต่อการยื่นคำขอจดทะเบียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเตรียมพร้อม เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจดทะเบียนบริษัท และหากท่านไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวท่านเอง ยังมีบริการรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน และพาณิชย์ อยู่มากมายทั่วประเทศ ทั้งนี้ค่าบริการ จดทะเบียนบริษัท ราคา จะแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการจดทะเบียนของผู้ให้บริการนั่นเอง

รับจดบริษัท ชลบุรี ต้องทำอย่างไรบ้าง?
รับจดบริษัท ชลบุรี ต้องทำอย่างไรบ้าง?

รับจดบริษัท ชลบุรี เพียงจัดเตรียมเอกสารให้ทางเราเล็กน้อยเท่านั้น อาทิ ชื่อบริษัทที่ต้องการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทางเราแนะนำคำที่สะกดง่าย อ่านง่าย และออกเสียงง่าย เพื่อให้การ รับจดบริษัท ชลบุรี ลูกค้าจำชื่อได้เร็วและนำไปบอกต่อหรือรีวิวได้ง่าย

07/12/2023 17:00
รับจดบริษัท 2566 กับ Techvision Accounting
รับจดบริษัท 2566 กับ Techvision Accounting

รับจดบริษัท 2566 มีข้อมูลรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องมีการปิดงบการเงินประจำเดือน รวมถึงการยื่นภาษีประจำเดือน (ถ้ามี) ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากสามารถใช้ทำธุรกรรมด้านสินเชื่อหรือการเงิน การร่วมลงทุนต่างๆได้ สำหรับ รับจดบริษัท 2566

06/12/2023 17:00
จดหจก คนเดียว กับ Techvision Accounting
จดหจก คนเดียว กับ Techvision Accounting

จดหจก คนเดียว ตามกฎหมายยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อบังคับระบุว่าต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำการตกลงกันเพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงานนั้น จดหจก คนเดียว

05/12/2023 17:00
รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ Walk - in และ Online DBD e-Registration
รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ Walk - in และ Online DBD e-Registration

รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ แบบWalk - in และ Online DBD e-Registration โดยมีความแตกต่างที่ขั้นตอนดำเนินการและระยะเวลา เพียงผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสาร อาทิ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงที่ตั้งสำนักงานที่สามารถตรวจสอบได้ สำหรับ รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ

04/12/2023 17:00
รับจดทะเบียนบริษัท ปทุม กับ Techvision Accounting
รับจดทะเบียนบริษัท ปทุม กับ Techvision Accounting

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุม พร้อมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขึ้นทะเบียนนายจ้าง ฟรี (โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่กำหนด) รวมถึงมีบริการจัดทำบัญชีรายเดือน ยื่นภาษีประจำเดือน และการปิดงบการเงินประจำปี สำหรับ รับจดทะเบียนบริษัท ปทุม

03/12/2023 17:00
รับจดบริษัท คือ กับ Techvision Accounting
รับจดบริษัท คือ กับ Techvision Accounting

รับจดบริษัท คือ สามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อบริษัทพร้อมแนบเอกสารสำคัญดังนี้ แบบจองชื่อนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับ รับจดบริษัท คือ

01/12/2023 17:00
รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก กับ Techvision Accounting
รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก กับ Techvision Accounting

รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเพียงจัดเตรียมเอกสาร อาทิ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ถือหุ้น 2 ท่าน และเอกสารแสดงที่ตั้งเท่านั้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางเรามีบริการ รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่

30/11/2023 17:00
รับจดบริษัท กับ Techvision Accounting
รับจดบริษัท กับ Techvision Accounting

รับจดบริษัท สามารถเลือกวิธีดำเนินการได้ 2 วิธี คือ การยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์และการยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งทางเราจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นคำขอ รับจดบริษัท ตลอดจนเสร็จสิ้น

29/11/2023 17:00
รับจดทะเบียนบริษัท DBD กับ Techvision Accounting
รับจดทะเบียนบริษัท DBD กับ Techvision Accounting

รับจดทะเบียนบริษัท DBD มีบริการ 2 รูปแบบ คือ แบบออนไลน์ และแบบยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีความแตกต่างที่ขั้นตอนและระยะเวลาในการ รับจดทะเบียนบริษัท DBD สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

28/11/2023 17:00

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนบริษัท ครอบคลุมทุกพื้นที่

ผู้ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ยื่นภาษี ครอบคลุมทุกพื้นที่ต้อง บริษัท Techvision Accounting มีบริการที่หลากหลายและครอบคลุมครบถ้วนเกี่ยวกับบัญชีและภาษี และให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำแนวทางในการดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ บริษัทของเราให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ตั้งแต่การรับจัดทำเอกสารไปจนถึงเป็นตัวแทนในการจดทะเบียนบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยทางบริษัทคิดอัตราค่าบริการ รับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ เริ่มต้นที่ 5,499 บาท และ รับจดทะเบียนบริษัท รูปแบบปกติ เริ่มต้นที่ 10,499 บาทเท่านั้น ราคาค่าบริการดังกล่าวจากทางบริษัทรวมค่าธรรมเนียมทางการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ไม่คิดหรือบวกเพิ่มจากราคาที่ได้เสนอให้ทุกท่าน ซึ่งหากท่านใดสนใจใช้บริการรับ จดทะเบียน บริษัทครบวงจร แล้วสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดจากทางเราได้ ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

จดทะเบียน บริษัทออนไลน์ โดย บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียน บริษัทออนไลน์ จะเป็นการจดทะเบียนบริษัทอีกรูปแบบหนึ่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีให้ท่านได้เลือกจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยท่านจะต้องดำเนินการผ่านทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือท่านอาจเรียกว่า จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ dbd ก็สามารถเข้าใจได้ การดำเนินการไม่ต่างจากการจดทะเบียนบริษัทรูปแบบปกติ เพราะเอกสารทุกอย่างที่ใช้ในการจดทะเบียนนั้นเหมือนกัน ต่างกันเพียงรูปแบบการจัดทำและการยื่นขอจดทะเบียนบริษัท ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการดำเนินการ จดทะเบียน บริษัทออนไลน์ หากท่านไม่สะดวกสามารถใช้งานการจดทะเบียนบริษัท สามารถให้ทางเราช่วยเป็นผู้แทนได้ ซึ่งเราจะดำเนินการให้ท่านทุกขั้นตอนจนยื่นคำขอแล้วเสร็จ ท่านเพียงรอยืนยันตัวตนจากทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น โดย บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ dbd ทั่วประเทศ

การ จดทะเบียนบริษัท เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นในการดำเนินการในรูปแบบของนิติบุคคล เมื่อเริ่มต้นธุรกิจในสเกลที่ใหญ่และมีแบบแผนต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามความต้องการของทุกท่าน เนื่องจากในปัจจุบันมีการว่าจ้างบริษัทที่รับหน้าที่เป็นตัวแทนจดจัดตั้งบริษัท ซึ่งในการ จดทะเบียนบริษัท ราคา ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับรูปแบบที่จดทะเบียน เพราะในการจดทะเบียนบริษัทนั้นจะแยกออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 1.การ จดทะเบียนบริษัท รูปแบบปกติ และ 2.การ จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ อีกทั้งการเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องสำหรับมือใหม่เป็นเรื่องที่ยากและต้องทำความเข้าใจอย่างมาก เราจึงอยากช่วยแบ่งเบาภาระที่ท่านต้องเจอในการ จดทะเบียนบริษัท dbd บริษัท เทควิชั่น แอคเคานติ้ง พร้อมให้บริการทุกท่าน