สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่หน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่

16 views

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่

     ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนจากการจดทะเบียนการค้ามาเป็นการ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ แทน ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนได้แก่ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่เข้าข่ายจะต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ โดยการจดทะเบียนมีข้อดีมากมาย เช่น ความน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เรามีตัวตนจะได้รับสินค้า ได้รับบริการจากเราจริง ๆ สามารถติดตามได้ มีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่ง ดังนั้นการ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าและบริการออนไลน์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก หากร้านใดมีเอกสารจดทะเบียนก็จะได้เปรียบกว่าร้านอื่น ๆ รวมถึงเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ทั้งการขอเงินกู้ ทำสินเชื่อ เงินหมุนเวียนทำธุรกิจ หรือแม้แต่ซื้อบ้าน ซื้อรถ ก็ใช้ทะเบียนพาณิชย์เป็นหลักฐานประกอบส่วนหนึ่งในเครดิตทางการเงินได้

จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

     เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับไป จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ ได้แก่ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ สัญญาเช่า / หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ หน้าบุ๊กแบงก์ (ธนาคารที่รับโอนเงิน) รูปถ่ายสถานประกอบการ รูปถ่ายป้ายชื่อร้าน (เห็นป้ายชื่อและบ้านเลขที่ของร้าน) รูปถ่ายภายในร้าน (สินค้าที่ขาย) และรูปถ่ายภายนอกร้าน (ถ่ายตัวอาคารให้ติดถนนหน้าบ้าน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่ตั้งร้านค้า รวมถึงวาดแผนที่ตั้งร้านที่จะขอ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ หากเตรียมเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมกับแบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตก็จะทำให้การไป จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ ใช้เวลาเพียง 1 วันเท่านั้น

ค่าบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ โดย บริษัท Techvision Accounting ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,999 บาท เพียงจัดเตรียมเอกสารตามที่เราแจ้ง ทางเราจะเป็นฝ่ายดำเนินการแทนจนแล้วเสร็จ ซึ่งในเขตพื้นที่ของคุณลูกค้า อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ ด้วยอยู่ที่ 1,500 บาท ส่วนของจดทะเบียนพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ) หากให้เราจะเตรียมเอกสารให้ โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ ด้วยตนเอง ราคาอยู่ที่ 999 บาท โดยผู้ประกอบการสามารถปรึกษาด้านการบัญชีและภาษี ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ ไปแล้วนั้นคือ ต้องนำยื่นภาษีประจำปี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ตามรายได้ที่ได้รับ

     ผู้ที่มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ ได้แก่ บุคคลธรรมดาคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้าขาย ซึ่งการ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ นั้นมีข้อดีมากมาย เช่น เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้ธุรกิจมีตัวตน โดยเราสามารถแบ่งการจดทะเบียนออกเป็น 2 รูปแบบคือจดทะเบียนพาณิชย์แบบธรรมดาที่มีหน้าร้าน และ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ขายของทางออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ เชียงใหม่ ภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามกฎหมายข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องไปยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ

12/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน/ที่ตั้งร้านค้า สัญญาเช่า/หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่ตั้งร้านค้าที่ใช้ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ /วิธีการสั่งซื้อ/ ชำระเงิน /ส่งสินค้า และหน้าบุ๊กแบงก์

09/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี

การ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี เป็นการแสดงว่าธุรกิจของท่านเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การเสียภาษีนั้นจะเหมือนบุคคลธรรมดา โดยจะประเมินจากรายได้ที่ท่านได้รับ คำนวณภาษีตามขั้นบันไดสามารถเลือก "หักค่าใช้จ่าย" ได้ 2 แบบ คือ แบบหักตามจริง และแบบเหมา 60% หากสนใจบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี ติดต่อทางเราได้เลย

08/04/2024 17:00