สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร กับ Techvision Accounting

94 views

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร กับ Techvision Accounting

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร ได้แก่  แบบคำขอจดทะเบียน ภ.พ.01และภ.พ.01.1 จำนวน 3 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้ประกอบการ 1 ฉบับรูปภาพสำนักงานทั้งภายในและภายนอก (อย่างน้อย 4 ภาพ) 2 ชุด แผนที่ 2 ชุดสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ตั้งเป็นสถานประกอบการ 1 ฉบับ เป็นต้น โดยสามารถดำเนินการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร ได้ 2 ช่องทาง แบบคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th และยื่นแบบคำขอด้วยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการควรสังเกตว่าธุรกิจได้เวลาต้อง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร แล้วหรือไม่ เช่น ประเภทธุรกิจได้รับการยกเว้น VAT หรือไม่ ธุรกิจมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ธุรกิจมี VAT เป็นต้นทุนหรือลูกค้า เข้าระบบ VAT หรือไม่ เป็นต้นสำหรับการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร

เรื่องที่ผู้ประกอบการใหม่ควรทราบก่อน จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร (VAT) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออกภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเป็นภาษีทางอ้อมที่ผู้ประกอบการที่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร สามารถผลักภาระภาษีให้แก่ผู้บริโภคแต่ไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกรายที่จะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ กิจการที่จะ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร ได้ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ กิจการนั้นไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ กิจการต้องยื่นขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร ภายใน 30 วัน

ค่าบริการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร กับ Techvision Accounting

     บริการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร เริ่มต้นเพียง 5,500 บาท และงานจดทะเบียนบริษัททุกประเภททำบัญชีรายเดือน-รายปี ขึ้นทะเบียนนายจ้างส่วนกรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการของทางเรา)หากให้จัดเตรียมเอกสารให้ โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร ด้วยตนเองราคาค่าบริการจะอยู่ที่ 2,000 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งราคาค่าบริการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือแพ็กเกจที่เลือกตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร ได้แก่ 1. แบบคำขอจดทะเบียน ภ.พ.01 จำนวน 3 ฉบับ ภ.พ.01.1 จำนวน 3 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้ประกอบการ 1 ฉบับรูปภาพสำนักงานทั้งภายในและภายนอก (อย่างน้อย 4 ภาพ) 2 ชุด แผนที่ 2 ชุดสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ตั้งเป็นสถานประกอบการ 1 ฉบับ เป็นต้น ซึ่งข้อควรทราบสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร คือ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออกภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเป็นภาษีทางอ้อมที่ผู้ประกอบการที่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร สามารถผลักภาระภาษีให้แก่ผู้บริโภคแต่ไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกรายที่จะต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้นสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ ใช้สถานที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ ใช้สถานที่ผลิตสินค้าหรือวัสดุ และใช้สถานที่เป็นคลังเก็บสินค้า เป็นต้นสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา

18/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก สำหรับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

14/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ยื่นแบบกระดาษที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ตั้งกิจการ ใช้เวลาอนุมัติภายในวันที่ยื่นจดทะเบียนและ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน ยื่นแบบออนไลน์ใช้เวลา 7-10 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและคิวรอการจดทะเบียน ณ ช่วงเวลานั้น

13/07/2024 17:00