สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง กับ Techvision Accounting

91 views

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง กับ Techvision Accounting

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง ผู้ประกอบการมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องมีรายได้รวมทั้งหมดที่ไม่ได้มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆจำเป็นต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รายได้เกิน โดยยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง ที่ 1.สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือพื้นสาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ (แล้วแต่เขตพื้นที่) 2.หรือเป็นการจดทะเบียน online ที่ www.rd.go.th ทั้งนี้การ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช่น

  • แบบคำขอจดทะเบียนมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01) จำนวน 3 ฉบับ พร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
  • หลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการได้แก่ สัญญาเช่าอาคารที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการที่แสดงให้เห็นบ้านเลขที่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง และจด VAT คืออะไร

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือ จด VAT คือ การเก็บภาษีจากการจำหน่ายสินค้า ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ ปัจจุบัน อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยจะเรียกเก็บอยู่ที่ 7% ซึ่ง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง จะต้องจัดทำเอกสารอย่างชัดเจนในรูปแบบใบกำกับภาษีที่ได้รับหลังการซื้อสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างบริษัทที่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือไม่จดทะเบียน อาทิ ผู้ประกอบการสามารถใช้ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ในการติดต่อกับคู่ค้าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นการยืนยันตัวตนของธุรกิจว่ามีตัวตนจริงอยู่ในระบบของสรรพากร โดยเมื่อ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง เสร็จสิ้นจะต้องนำภาษีนี้ส่งให้กับกรมสรรพากร และเข้าสู่คลังของประเทศเพื่อการใช้จ่ายและพัฒนาประเทศ

 

 

ค่าบริการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง กับ Techvision Accounting

     บริการ รับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง กับบริษัท Techvision Accounting ในราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ 5,500 บาทซึ่งในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการอาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ 1,500บาทเนื่องจากทางบริษัทของเราต้องไปดำเนินการจดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ของท่าน ส่วนการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง นอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ) หากให้เราจัดเตรียมเอกสารจด VAT ให้ โดยท่านไปดำเนินการด้วยตนเอง ราคาค่าบริการจะอยู่ที่ 2,000บาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียม จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้างแล้ว ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการ หลังได้รับเอกสารครบถ้วน

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง อาจดูเป็นเรื่องน่ากังวลใจสำหรับผู้ประกอบการหลายคน แต่เมื่อคุณเข้าใจถึงความสำคัญ รู้จักเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทราบขั้นตอนการดำเนินการแล้ว ทุกอย่างจะง่ายและสะดวกขึ้นอย่างแน่นอน โดย จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง

  • แบบคำขอจดทะเบียนมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01) จำนวน 3 ฉบับ พร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
  • หลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการได้แก่ สัญญาเช่าอาคารที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้าง
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการที่แสดงให้เห็นบ้านเลขที่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เอกสารอะไรบ้างข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ ใช้สถานที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ ใช้สถานที่ผลิตสินค้าหรือวัสดุ และใช้สถานที่เป็นคลังเก็บสินค้า เป็นต้นสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา

18/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก สำหรับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

14/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ยื่นแบบกระดาษที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ตั้งกิจการ ใช้เวลาอนุมัติภายในวันที่ยื่นจดทะเบียนและ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน ยื่นแบบออนไลน์ใช้เวลา 7-10 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและคิวรอการจดทะเบียน ณ ช่วงเวลานั้น

13/07/2024 17:00