สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 กับ Techvision Accounting

21 views

จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 กับ Techvision Accounting

     จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดโดยกรมสรรพากรของประเทศไทย การ จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 9 – 15 วันทำการ และมีขั้นตอนรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67
  • ภพ.01 (แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • สัญญาเช่าสถานที่ประกอบการ (ถ้ามี)
  • แผนที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ

       จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือผ่านระบบออนไลน์ของกรมสรรพากร โดยหลังจากยื่นคำขอกรมสรรพากรจะทำการตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลาอนุมัติ 1 วันทำการ โดยสามารถออกใบกำกับภาษี ณ วันที่ จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 ได้เลย

ข้อควรระวังและคำแนะนำ จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67

     ผู้มีหน้าที่ต้อง จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอ จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน ทั้งนี้ข้อควรระวังและคำแนะนำ คือ การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องควรตรวจสอบเอกสารให้แน่ใจว่าครบถ้วนและถูกต้องตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อลดความล่าช้าในการตรวจสอบ จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 หากผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องจดทะเบียนไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในปัจจุบันการ จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% หรือที่เรามักจะคุ้นชินกับว่า VAT 7% นั่นเอง

ค่าบริการ จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 กับ Techvision Accounting

     บริการ จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 กับบริษัท Techvision Accounting ในราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ 5,500 บาท ซึ่งในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการอาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ 1,500 บาทเนื่องจากทางบริษัทของเราต้องไปดำเนินการจดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ของท่าน ส่วนการ จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 นอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ จดvat หรือไม่จดvat) หากให้เราจัดเตรียมเอกสารจด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 โดยหากไปดำเนินการด้วยตนเอง ราคาจะอยู่ที่ 2,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการ หลังได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

     ผู้มีหน้าที่ต้อง จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอ จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน หากผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องจดทะเบียนไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในปัจจุบันการ จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67 มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% โดยระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 9 – 15 วันทำการ ขั้นตอนรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จด vat ใช้เวลากี่วัน ปี67
  • ภพ.01 (แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • สัญญาเช่าสถานที่ประกอบการ (ถ้ามี)
  • แผนที่ตั้งของสถานที่ประกอบการข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ ใช้สถานที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ ใช้สถานที่ผลิตสินค้าหรือวัสดุ และใช้สถานที่เป็นคลังเก็บสินค้า เป็นต้นสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา

18/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก สำหรับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

14/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ยื่นแบบกระดาษที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ตั้งกิจการ ใช้เวลาอนุมัติภายในวันที่ยื่นจดทะเบียนและ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน ยื่นแบบออนไลน์ใช้เวลา 7-10 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและคิวรอการจดทะเบียน ณ ช่วงเวลานั้น

13/07/2024 17:00