สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 กับ Techvision Accounting

69 views

ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 กับ Techvision Accounting

     ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 หากได้รับหมายเรียกค่าปรับจากตำรวจต้องดำเนินการดังนี้

  • นำหมายเรียกตรวจสอบกับสำนักงานบัญชีที่ดูแลบัญชีและดำเนินการปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65
  • ตรวจสอบรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังเป็นระยะเวลากี่ปี
  • ติดต่อรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • กรณีเอกสารหายต้องแจ้งความเรื่องเอกสารหาย คัด Statesmen ภ.ง.ด.1 / ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 / ภ.พ.30 บิลซื้อคัดสำเนา ย้อนหลังทั้งหมดเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาทำบันทึกบัญชี ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 ย้อนหลัง

       ซึ่งการ ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป จะมีการปรับทั้ง ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ในอัตราไม่เกิน 12,000 บาท ตามแต่ประเภทของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 หมายถึงอะไร?

     ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 หรือ “Closing Financial Statement” หมายถึง การสรุปรายการทางบัญชีประจำปีและจัดทำออกมาในรูปแบบงบการเงินเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรและ ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 จะเป็นรายงานทางบัญชีที่บอกถึงฐานะการเงินผลประกอบการของธุรกิจ รายการสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจสำหรับปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจที่ต้องปิดงบการเงินจะเป็นธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี ภาษากฎหมายเค้าเรียกว่า “ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี” กล่าวคือ ทุกบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 ให้เรียบร้อย แล้วก็นำส่งงบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเพื่อหลีกเลี่ยงค่าเบี้ยปรับเพิ่มเงิน สำหรับ ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65

ค่าบริการ ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 กับ Techvision Accounting

     ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 บาท ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ได้ทุกช่องทางโดยมีเจ้าหน้าที่รอตอบคำถามด้วยความใส่ใจรายละเอียดการ ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 ต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาภายหลังโดยส่วนใหญ่ทางผู้ประกอบการจะจ้างสำนักงานบัญชี ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 เพื่อความสะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถไว้วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญประสานงานต่าง ๆ ให้ รวมถึงคอยรักษาผลประโยชน์ให้ทางกิจการของท่านเป็นอย่างดี

     ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 จะเป็นรายงานทางบัญชีที่บอกถึงฐานะการเงินผลประกอบการของธุรกิจ รายการสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจสำหรับปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจที่ต้องปิดงบการเงินจะเป็นธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี ซึ่งหาก ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 ได้รับหมายเรียกค่าปรับจากตำรวจต้องดำเนินการดังนี้

  • นำหมายเรียกตรวจสอบกับสำนักงานบัญชีที่ดูแลบัญชีและดำเนินการปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65
  • ตรวจสอบรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังเป็นระยะเวลากี่ปี
  • ติดต่อรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • กรณีเอกสารหายต้องแจ้งความเรื่องเอกสารหาย คัด Statesmen ภ.ง.ด.1 / ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 / ภ.พ.30 บิลซื้อคัดสำเนา ย้อนหลังทั้งหมดเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาทำบันทึกบัญชี ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 ย้อนหลังข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ ใช้สถานที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ ใช้สถานที่ผลิตสินค้าหรือวัสดุ และใช้สถานที่เป็นคลังเก็บสินค้า เป็นต้นสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา

18/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก สำหรับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

14/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ยื่นแบบกระดาษที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ตั้งกิจการ ใช้เวลาอนุมัติภายในวันที่ยื่นจดทะเบียนและ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน ยื่นแบบออนไลน์ใช้เวลา 7-10 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและคิวรอการจดทะเบียน ณ ช่วงเวลานั้น

13/07/2024 17:00