สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ 65 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ 65 กับ Techvision Accounting

63 views

ปิดงบ 65 กับ Techvision Accounting

     ปิดงบ 65 สำหรับนิติบุคคลที่เพิ่ง จดทะเบียนจัดตั้ง ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเป็นจะต้องดำเนินการ ปิดงบ 65 ตรวจสอบบัญชี และนำส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดแม้จะไม่มีรายการเคลื่อนไหวใดๆ ตั้งแต่จดทะเบียนเลยก็ตามโดยทางกรมสรรพากรกำหนดว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ จะถือวันเริ่มจัดตั้ง ถึงวันหนึ่งวันใด เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ กรณีนี้กฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน แต่ไม่สามารถ ปิดงบ 65 ได้เกิน 12 เดือน เช่น จดจัดตั้งในวันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถเลือกรอบการ ปิดงบ 65 ในวันไหนก็ได้นับตั้งแต่วันเริ่มจดทะเบียน แต่ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (ไม่เกิน 12 เดือน)

ปิดงบ 65 ทำอย่างไร?

     การ ปิดงบ 65 คือ การจัดทำงบการเงินจากข้อมูลแสดงรายรับ - รายจ่ายของกิจการตลอดทั้งปี ซึ่งโดยปกติมักจะบันทึกข้อมูลบัญชีภาษีต่างๆ เป็นรายเดือน แยกรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารการ ใบเสร็จ บิลต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการ ปิดงบ 65  

  • รวบรวมเอกสารทางการเงิน เช่น ใบเสร็จซื้อ-ขายต่างๆ
  • กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT จะต้องมีรายงานภาษีซื้อ-ขายครบถ้วน
  • จัดเตรียมรายงานการเงินที่เดินบัญชี หรือ Statement
  • สำหรับกิจการที่มีเจ้าหน้าที่บัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้เลย ส่วนกิจการที่ยังไม่มีพนักงานบัญชีประจำบริษัท ให้ส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำการ ปิดงบ 65
  • ส่งงบการเงินที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

       ดังนั้นการ ปิดงบ 65 จึงมีความสำคัญอย่างมาก ทำให้เจ้าของกิจการได้เห็นตัวเลขที่แท้จริงของผลประกอบการว่าปีนี้มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนำไปช่วยในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจในอนาคตเป็นต้น

ค่าบริการรับ ปิดงบ 65 โดย บริษัท Techvision Accounting

     Techvision Acconting ให้บริการ ปิดงบ 65 ในราคาเริ่มต้นเพียง 8,999 บาทต่อปี ซึ่งค่าบริการดังกล่าวได้รวมการนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนำส่งแบบภาษีให้กับกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ปิดงบ 65 ตลอดอายุการใช้บริการ รวมไปถึงให้บริการวางแผนภาษีอย่างครบวงจรในทุกรูปแบบของธุรกิจโดยทีมงานคุณภาพบริการรวดเร็วทันใจ และมีการปรับยืดหยุ่นในการ ปิดงบ 65 ให้เหมาะสมกับกิจการทุกประเภททุกธุรกิจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

     ปิดงบ 65 คือ การจัดทำงบการเงินจากข้อมูลแสดงรายรับ - รายจ่ายของกิจการตลอดทั้งปี ซึ่งโดยปกติมักจะบันทึกข้อมูลบัญชีภาษีต่างๆ เป็นรายเดือน แยกรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารการ ใบเสร็จ บิลต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการ ปิดงบ 65 สำหรับนิติบุคคลที่เพิ่ง จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเป็นจะต้องดำเนินการ ปิดงบ 65 ตรวจสอบบัญชี และนำส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดแม้จะไม่มีรายการเคลื่อนไหวใดๆ ดังนั้นการ ปิดงบ 65 จึงมีความสำคัญอย่างมาก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Techvision Acconting ได้ทุกช่องทางข่าวสารล่าสุด

ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting
ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting

ปิดงบ คืออะไร ผู้ที่ดำเนินธุรกิจในนามบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดย ปิดงบ คืออะไร ถือเป็นเอกสารสำคัญในการวิเคราะห์กิจการ

02/12/2023 17:00
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting

ปิดงบ 2565 ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการทางด้านบัญชีที่จะต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีทั้งผู้จัดทำบัญชี และมีผู้ตรวจสอบบัญชี หากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ดำเนินการยื่น ปิดงบ 2565 หรือไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่ามีความผิดและมีโทษปรับตามกฎหมาย

27/11/2023 17:00
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting

ปิดงบ ทำยังไง จะต้องถูกสอบโดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ก่อนที่กิจการจะสามารถนำส่งให้กับหน่วยงานภายนอกได้ กรณีกิจการยังไม่ได้ดำเนินการทางบัญชีใช้จะเรียกว่า “งบเปล่า” ผู้ประกอบการก็ยังต้องมีหน้าที่ปิดงบ ทำยังไงประจำทุกปีอยู่ดี

26/11/2023 17:00