สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ express โดย Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ express โดย Techvision Accounting

173 views

ปิดงบ express โดย Techvision Accounting

     กฎหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดจะต้องจัดส่งรายละเอียด ปิดงบ express อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กิจการทราบทิศทางการเงิน แล้วนำมาวางแผนการประกอบธุรกิจในอนาคต โดยจะต้องนำส่ง ปิดงบ express ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากร ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากหลีกเลี่ยงไม่ส่งงบการเงินก็จะมีโทษทั้งจำและปรับ ซึ่งผู้ประกอบการอาจสงสัยว่าจดทะเบียนบริษัทไปในปี 2567 จะต้อง ปิดงบ express ตอนไหน คือจะต้องปิดงบและนำส่งในปี 2568 นั่นเอง หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ ปิดงบ express ก็สามารถสอบถามทางเราได้ตลอด

ปิดงบ express ใช้เอกสารอะไรบ้าง

     เอกสารที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องเตรียมสำหรับ ปิดงบ express เช่น

1.        รหัสชื่อผู้ใช้ และรหัสสรรพากร ประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.        ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 (ถ้ามี)

3.        หนังสือรับรองบริษัทครบชุด เพื่อประกอบการ ปิดงบ express

4.        รายงานภาษีซื้อ -รายงานภาษีขาย

5.        เอกสารรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัททั้งหมด

6.        รายงานการเดินบัญชี (Bank Statemente) ปีงบปัจจุบันในนามบริษัททุกบัญชี

7.        งบการเงินปีก่อนที่ได้ ปิดงบ express ไป

8.        แบบยื่นเสียภาษี+ใบเสร็จ  ภ.ง.ด.51/ภ.พ.30/ภ.ง.ด.1,3,53 ทุกเดือน ( ถ้ามี)

9.        ไฟล์สรุปเงินเดือน/ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน

10.      แบบยื่นประกันสังคม และใบเสร็จทุกเดือน เพื่อใช้ในการ ปิดงบ express

11.      ใบกำกับภาษีขาย-ซื้อทุกเดือน

12.      ไฟล์บัญชีแยกประเภททั้งหมด (ปีก่อนหน้า)  ( ถ้ามี )

13.      ไฟล์งบทดลองทั้งหมด (ปีก่อนหน้า)  ( ถ้ามี )

14.      ทะเบียนทรัพย์สิน  ( ถ้ามี )

ค่าบริการ ปิดงบ express โดย บริษัท Techvision Accounting

     ค่าบริการ ปิดงบ express ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7,999 บาท และปิดงบเปล่าบริษัทจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8,999 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และโปรโมชั่นค่าบริการ ปิดงบ express ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาท และปิดงบการเงินบริษัทจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 18,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งบริการ ปิดงบ express ที่คุณลูกค้าจะได้รับ มีดังนี้ จัดทำงบการเงินที่ได้รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จัดทำเอกสารลงบัญชีสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) จัดทำเอกสารประกอบการยื่นงบการเงิน แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) , บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และนำ ปิดงบ express ยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์

     เจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ที่มีปีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แม้ธุรกิจจะมีรายได้หรือไม่ก็จะมีหน้าที่ต้อง ปิดงบ express ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงิน ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากร โดยจะต้อง ปิดงบ express อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรจัดหาผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อ ปิดงบ express และจัดส่งงบการเงินตามกำหนด หากผู้ประกอบธุรกิจส่งงบการเงินไม่ตรงเวลาหรือหลีกเลี่ยงไม่ ปิดงบ express และนำส่งงบการเงินก็จะต้องมีโทษปรับตามกฎหมายข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ ใช้สถานที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ ใช้สถานที่ผลิตสินค้าหรือวัสดุ และใช้สถานที่เป็นคลังเก็บสินค้า เป็นต้นสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา

18/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก สำหรับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

14/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ยื่นแบบกระดาษที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ตั้งกิจการ ใช้เวลาอนุมัติภายในวันที่ยื่นจดทะเบียนและ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน ยื่นแบบออนไลน์ใช้เวลา 7-10 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและคิวรอการจดทะเบียน ณ ช่วงเวลานั้น

13/07/2024 17:00