สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting รับจดvat ราคาหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting รับจดvat ราคา

255 views

บริษัท Techvision Accounting  รับจดvat ราคา

     ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอ รับจดvat ราคา ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรืออื่นๆ สามารถจด VAT ได้ทั้งสิ้นหากเข้าข่ายธุรกิจที่ต้อง รับจดvat ราคา ทั้งนี้สามารถดำเนินการยื่นเอกสารคำขอพร้อมแบบฟอร์มได้ที่กรมสรรพากร โดยสามารถเลือกจดทะเบียนได้ 2 รูปแบบ คือ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และ รับจดvat ราคา แบบยื่นกระดาษ ณ กรมสรรพากรเขตพื้นที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจของท่าน ซึ่งจะมีหลักฐานประกอบการยื่นอื่นๆ เพิ่มเติม ทุกท่านจะต้องนำไปด้วย เพื่อการจดทะเบียนอย่างราบรื่น และเมื่อดำเนินการยื่น รับจดvat ราคา จนเสร็จสิ้นแล้วท่านมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีให้กับทางกรมสรรพากรทุกเดือนนั่นเอง

ข้อดีของการ รับจดvat ราคา คืออะไร

     ข้อดีของการ รับจดvat ราคา ประกอบไปด้วย

  • กิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ทำให้ต้นทุนของสินค้าลดลง ซึ่งหากกิจการไม่ได้ รับจดvat ราคา ภาษีซื้อจะถือเป็นภาระต้นทุนของกิจการไม่สามารถขอคืนได้นั่นเอง
  • เมื่อกิจการ รับจดvat ราคา ผู้ประกอบการจะมีหน้าที่จัดทำใบกำกับภาษี ออกรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และยื่นแบบภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทำให้ต้องบันทึกในรายงานภาษีซื้อภาษีขาย กิจการจึงมีการจัดทำบัญชีที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
  • การที่กิจการ รับจดvat ราคา จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าได้มากขึ้น และยังช่วยให้กิจการมีความน่าเชื่อถือ เพราะการที่กรมสรรพากรออก ภ.พ.20 ให้กิจการใดนั้นหมายถึงสรรพากรได้ตรวจสอบความมีตัวตนของกิจการนั้นแล้ว

 

ค่าบริการ รับจดvat ราคา โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริการ รับจดvat ราคา กับบริษัท Techvision Accounting ในราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ 5,500 บาท ซึ่งในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการอาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ 1,500 บาท เนื่องจากทางบริษัทของเราต้องไปดำเนินการจดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ของท่าน ส่วนการ รับจดvat ราคา นอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ รับจดvat ราคา ) หากให้เราจัดเตรียมเอกสารจด VAT ให้ โดยท่านไปดำเนินการด้วยตนเอง ราคาค่าจะอยู่ที่ 2,000 บาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการ หลังได้รับเอกสารครบถ้วน

     ผู้ประกอบธุรกิจที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องดำเนินการ รับจดvat ราคา โดยให้ยื่นจดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้เกิน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมา หากสรรพากรตรวจสอบพบ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มทุกๆ เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่น รับจดvat ราคา เสร็จสิ้น แต่หากมองว่ากิจการน่าจะมีรายได้เกินก็เลือก รับจดvat ราคา ในช่วงเริ่มต้นกิจการได้ เพราะการจดVAT ก็มีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการที่กิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ทำให้ต้นทุนของสินค้าลดลง ซึ่งหากกิจการไม่ได้ รับจดvat ราคา ภาษีซื้อจะถือเป็นภาระต้นทุนของกิจการไม่สามารถขอคืนได้ เป็นต้นข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ผู้มีหน้าที่ในการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน สำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์

26/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)

เอกสารที่ใช้ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า)หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา เป็นต้น

18/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง อาทิ ติดต่อผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ จดทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร โดยกรณีไม่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดนั้นมีความผิด

17/05/2024 17:00