สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว กับ Techvision Accounting

39 views

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว กับ Techvision Accounting

     ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือบริษัทขนาดใหญ่ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยงในการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว คุณต้องยื่นขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวจากกรมการจัดหางาน โดยต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้อง ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง เช่น การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น การจ้างแรงงานต่างด้าวในไทย ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน มักจะทำการจ้างงานภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ (MOU) สำหรับต่างด้าวจาก 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม สำหรับ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว

ขั้นตอนการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว และจ้างแรงงาน

     ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว กิจการจะต้องยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว จากนั้นลูกจ้างต่างด้าวต้องขอรับใบอนุญาตทำงาน ที่สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัด โดยมีขั้นตอนการขออนุญาตขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ดังนี้

  • นายจ้างต้องไปยื่นคำร้องขอนำเข้ารายงานต่างด้าว ที่สำนักงานจัดหางาน
  • กรมจัดหางานจะแจ้งให้นายจ้างทราบ พร้อมออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด่านตรวจคนเข้าเมือง,สถานทูตไทยในประเทศที่คนต่างด้าวอยู่)

       ซึ่งเมื่อยื่นคำขอแรงงานต่างด้าวเสร็จสิ้นจึงจะสามารถ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ได้นั่นเอง ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ ณ ประกันสังคมเขตพื้นที่ตั้งสำนักงานเท่านั้น ไม่สามารถยื่นธุรกรรม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ทางออนไลน์ได้

ค่าบริการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว กับ Techvision Accounting

     ค่าบริการ ขี้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 บาท ให้ทางเราเตรียมเอกสารให้โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการด้วยตนเองราคาอยู่ที่ 2,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่วนกรณี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1,500 บาทเนื่องจากทางเราต้องไปขึ้นทะเบียนนายจ้างที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ของคุณลูกค้าเราพร้อมให้บริการในราคาที่เหมาะสม ราคาเป็นกันเอง และมีบริการดูแลทั้งก่อน-หลังให้บริการรับ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว เพียงเลือกให้เราเป็นผู้ดำเนินการแทนหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตลอด

     ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว คุณต้องยื่นขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวจากกรมการจัดหางาน โดยต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้อง ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง เช่น การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งเมื่อยื่นคำขอแรงงานต่างด้าวเสร็จสิ้นจึงจะสามารถ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ได้นั่นเอง ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ ณ ประกันสังคมเขตพื้นที่ตั้งสำนักงานเท่านั้น ไม่สามารถยื่นธุรกรรม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ทางออนไลน์ได้ข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางหรือจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง

19/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://rd.go.th คลิกที่ “บริการออนไลน์” และเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90

17/07/2024 17:00
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครอง การป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการแอบอ้างชื่อธุรกิจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567

16/07/2024 17:00