สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

28 views

จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

     เอกสารที่ใช้ จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ 1.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน 2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ดาวน์โหลด เอกสาร ทพ.) ซึ่งการ จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • บุคคลธรรมดา กรอกเอกสารข้อ 1-8
  • คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วน กรอกเอกสารข้อ 1-8 และข้อ 11
  • บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน กรอกเอกสาร 1-8 และข้อ 12

       เงื่อนไขการ จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ รายละเอียดเว็บไซต์ที่จะจดทะเบียน 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์ ปรินต์หน้าแรกของ Web Site, สินค้าและบริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้าและบริการ วิธีการชำระสินค้า วิธีการส่งสินค้า รวมถึงแผนที่ตั้งร้านค้า จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ เป็นต้น

จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ เครื่องหมาย DBD Registered

     จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อรองรับมาตรฐานและยืนยันการมีอยู่ของธุรกิจนั้น ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจในสายตาของผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งกิจการที่สมควร จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ เช่น การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ (ร้านค้าออนไลน์) การให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ธุรกิจให้บริการ Web Hosting ธุรกิจแหล่งตัวกลางขายสินค้าและบริการ (E-Marketplace) ทั้งนี้เมื่อ จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ เสร็จสิ้นผู้ประกอบการมีหน้าที่ยื่นภาษีบุคคลภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ตามแต่ประเภทธุรกิจและรายได้ที่เกิดขึ้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเราได้ทุกช่องทางในส่วนของการ จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์

ค่าบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

     บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ ราคาอยู่ที่ 1,999 บาทเพียงคุณลูกค้าเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการ เราจะดำเนินงานทุกขั้นตอนการจดทะเบียนให้ซึ่งในเขตพื้นที่ของคุณลูกค้า อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยอยู่ที่ 1,500 บาท ส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ) หากให้เราจะเตรียมเอกสารให้โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ ด้วยตนเองราคาอยู่ที่ 999 บาทราคาค่าบริการรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

     เอกสารที่ใช้ จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ 1.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน 2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ดาวน์โหลด เอกสาร ทพ.) ซึ่งมีเงื่อนไข จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ รายละเอียดเว็บไซต์ที่จะจดทะเบียน 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์ ปรินต์หน้าแรกของ Web Site, สินค้าและบริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้าและบริการ วิธีการชำระสินค้า วิธีการส่งสินค้า รวมถึงแผนที่ตั้งร้านค้า เป็นต้น โดยการ จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ และขอ DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อรองรับมาตรฐานและยืนยันการมีอยู่ของธุรกิจนั้น ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจในสายตาของผู้บริโภค สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางหรือจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง

19/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://rd.go.th คลิกที่ “บริการออนไลน์” และเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90

17/07/2024 17:00
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครอง การป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการแอบอ้างชื่อธุรกิจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567

16/07/2024 17:00