สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 กับ Techvision Accounting

18 views

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 กับ Techvision Accounting

      ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 คือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึงเดือน มิ.ย. ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นหรือไม่ก็ตาม โดยการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 เป็นการชำระภาษีไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ผู้มีเงินได้ สามารถคาดการณ์จำนวนเงินได้ตลอดปีภาษีของตน จากเงินได้ในครึ่งปีแรกของตน เพื่อประเมินและวางแผนลดหย่อนภาษีก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 อีกครั้ง หากไม่มี ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 อาจจะทำให้ผู้มีเงินได้ ไม่ได้เตรียมตัววางแผนทำให้ต้องชำระภาษีในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 เป็นเงินจำนวนมากทำให้เป็นภาระสำหรับผู้มีเงินได้ สำหรับ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94

ผู้มีหน้าที่ต้อง ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 ตามกฎหมาย

      ผู้มีเงินได้ประเภทใดบ้างที่ต้อง ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 ได้แก่ ผู้มีเงินได้ประเภทที่ 5 หมายถึง เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ผู้มีเงินได้ประเภทที่ 6 หมายถึง เงินได้จากวิชาชีพอิสระยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 ผู้มีเงินได้ประเภทที่ 7 หมายถึง เงินได้จากการรับเหมา ที่ผู้รับเหมาต้องลงทุน จัดหาวัสดุส่วนประกอบที่สำคัญ ผู้มีเงินได้ประเภทที่ 8 หมายถึง เงินได้จากการพาณิชย์ หรือเงินได้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินได้ตามมาตรา40(1)-(7) ทั้งนี้สิทธิลดหย่อน ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนบิดามารดา ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ค่าลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ สามารถสอบถาม ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 ข้อมูลเพิ่มเติมกับ Techvision Accounting ได้ทุกช่องทาง 

ค่าบริการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 กับ Techvision Accounting

     บริษัท Techvision Accounting รับบริการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 ในราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,500 บาทต่อปี อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และTransactions ของผู้ประกอบการโดยสามารถส่งเอกสารซื้อ-ขาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงรายการเดินบัญชีให้ทางเราประเมินราคา ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 ก่อนได้ หากสนใจบริการดังกล่าวสามารถสอบรายละเอียดต่างๆกับทางเราก่อนได้ เรามีพนักงานที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาตลอดทางเราพร้อมให้บริการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 ที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้อง โดยบริการที่ท่านจะได้รับมีดังนี้คือบันทึกบัญชีและทำรายงานสรุปซื้อ ขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆจัดทำและนำส่งแบบฟอร์มสำหรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี เป็นต้น

     ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 คือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึงเดือน มิ.ย. ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นหรือไม่ก็ตาม โดยการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 เป็นการชำระภาษีไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ผู้มีเงินได้วางแผนลดหย่อนภาษีก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 อีกครั้ง ซึ่งผู้มีเงินได้ประเภทใดบ้างที่ต้อง ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 ได้แก่ ผู้มีเงินได้ประเภทที่ 5 หมายถึง เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ผู้มีเงินได้ประเภทที่ 6 หมายถึง เงินได้จากวิชาชีพอิสระยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.94 ผู้มีเงินได้ประเภทที่ 7 หมายถึง เงินได้จากการรับเหมา ที่ผู้รับเหมาต้องลงทุน จัดหาวัสดุส่วนประกอบที่สำคัญ ผู้มีเงินได้ประเภทที่ 8 หมายถึง เงินได้จากการพาณิชย์ หรือเงินได้อื่น ๆข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางหรือจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง

19/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://rd.go.th คลิกที่ “บริการออนไลน์” และเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90

17/07/2024 17:00
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครอง การป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการแอบอ้างชื่อธุรกิจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567

16/07/2024 17:00