สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน กับ Techvision Accounting

261 views

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน กับ Techvision Accounting

     ทุกๆปีมนุษย์เงินเดือนจะ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน ให้แก่กรมสรรพากรตามข้อกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือน ม.ค.-มี.ค. ของปีถัดไป โดยสามารถ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน รูปแบบกระดาษ หรือ รูปแบบออนไลน์ โดยทางเราแนะนำให้ "ยื่นวิธีแบบภาษีออนไลน์" เพื่อไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและมีแบบรายการที่ยื่นบันทึกอยู่ในระบบทำให้สามารถเข้าตรวจเช็กเมื่อไหร่ก็ได้ ทั้งยังมีกำหนดการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน แบบออนไลน์ที่ยืดระยะเวลาถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 ซึ่งขั้นตอนยื่นภาษีมี 2 แบบ คือ ภ.ง.ด.90 หมายถึง ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่นๆ และ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน แบบ ภ.ง.ด.91 หมายถึง ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน

     เอกสารที่ใช้ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน เช่น หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปีหลังจากหักชำระกองทุนหรือเงินทุนสำรองต่างๆ รวมถึงรายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ทั้งปี เอกสารประกอบการลดหย่อน ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ โดยกรณียื่นไม่ทันตามกำหนด ท่านต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรเท่านั้น ไม่สามารถ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน ผ่านออนไลน์ได้ ทั้งนี้จะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มถือเป็นบทลงโทษเกี่ยวกับภาษีอากรอย่างหนึ่ง และอาจมีโทษทางอาญา โดยกรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียกและปรากฏว่ามิได้ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน ไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไปต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี

ค่าบริการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน โดย บริษัท Techvision Accounting

     ค่าบริการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท ฟรี บันทึกบัญชีและทำรายงานสรุปซื้อ ขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาตลอดเวลาทำการเนื่องจากเรามีระบบงานที่ชัดเจนสามารถกำหนดระยะเวลาของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปทางเราเป็นฝ่ายดำเนินการทุกขั้นตอนเพียงผู้ใช้บริการจัดเตรียมเอกสารเล็กน้อยให้ทางเราเท่านั้นเพื่อความสะดวก ถูกต้อง ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนของรายได้ปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถามรายละเอียดค่าบริการก่อนการรับบริการได้

     ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน มี 2 รูปแบบ อาทิ รูปแบบกระดาษ หรือ รูปแบบออนไลน์ โดยทางเราแนะนำให้ "ยื่นวิธีแบบภาษีออนไลน์" เพื่อไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและมีแบบรายการที่ยื่นบันทึกอยู่ในระบบทำให้สามารถเข้าตรวจเช็กเมื่อไหร่ก็ได้ ทั้งยังมีกำหนดการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน แบบออนไลน์ที่ยืดระยะเวลาถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยเอกสารที่ต้องจัดเตรียม คือ หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) รวมถึงรายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ทั้งปี เอกสารประกอบการลดหย่อน ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ทั้งนี้กรณียื่นไม่ทันตามกำหนดจะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มถือเป็นบทลงโทษเกี่ยวกับภาษีอากรอย่างหนึ่งและอาจมีโทษทางอาญา โดยกรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียกและปรากฏว่ามิได้ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2565 วันไหน ไว้ต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณีข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางหรือจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง

19/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://rd.go.th คลิกที่ “บริการออนไลน์” และเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90

17/07/2024 17:00
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครอง การป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการแอบอ้างชื่อธุรกิจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567

16/07/2024 17:00