สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 กับ Techvision Accounting

117 views

-

     ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 คือ ส่วนประกอบหนึ่งของภาษีเงินได้ของนิติบุคคล (บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ที่เสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ) โดยมีวิธีคำนวณภาษีจากยอดเงินได้ครึ่งปี และอาจมีการจ่ายไว้ล่วงหน้า โดยกำหนดให้ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 สามารถนำมาหักออกจากภาษีปลายปีที่คำนวณได้ โดยกฎหมายกำหนดให้ต้อง ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ภายใน 2 เดือนหลังจากครบรอบบัญชีครึ่งปี กล่าวคือ รอบบัญชีปกติจะเริ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร หรือเรียกกันสั้น ๆว่า แบบ ภ.ง.ด. 51 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม เป็นต้นสำหรับการ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

วิธีการคำนวณ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

    วิธีการคำนวณ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 มี 2 วิธี คือ วิธีประมาณการกำไรสุทธิ กับ วิธีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งธุรกิจทั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร หรือหลักทรัพย์ต่างๆ มักจะใช้วิธีประมาณการกำไรสุทธิ โดยวิธีดังกล่าว ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ต้องประมาณการกำไรทั้งปีให้ได้ก่อน โดยใช้วิธีประมาณจากตัวเลขรายได้ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก (6 เดือนที่แล้ว) บวกด้วยประมาณการส่วนที่เหลือในครึ่งปีหลัง เมื่อนำรายได้และค่าใช้จ่ายมาลบกันก็จะได้กำไรประมาณการสำหรับปีนั้นๆ ซึ่งในส่วนของการกรอกข้อมูล ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 อาจมีความยุ่งยากซับซ้อนเล็กน้อย ทั้งนี้ข้อควรระวังการคำนวณด้วยตนเอง คือ เรื่องการประมาณกำไรไว้น้อยกว่าหรือมากกว่ากำไรที่เกิดขึ้นจริง 25 % โดย ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องเสียเงินเพิ่ม 20% ของภาษีที่ชำระขาดไปทันที

ค่าบริการ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 โดย บริษัท Techvision Accounting

     ค่าบริการ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท สิ่งที่ท่านจะได้รับมีดังนี้ ฟรีจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.51) ฟรีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษี ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 เพียงจัดเตรียมเอกสารที่ทางเรากำหนด ทางเราเป็นฝ่ายดำเนินการแทนตลอดจนเสร็จสิ้น ถูกต้อง แม่นยำประหยัดเวลา และลดอัตราความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทุกช่องทาง ไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกกรณีการปรึกษา

     กฎหมายกำหนดให้ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ภายใน 2 เดือนหลังจากครบรอบบัญชีครึ่งปี กล่าวคือ รอบบัญชีปกติจะเริ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หรือเรียกกันสั้น ๆว่า แบบ ภ.ง.ด. 51 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ข้อควรระวังการคำนวณ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ด้วยตนเอง คือ เรื่องการประมาณกำไรไว้น้อยกว่าหรือมากกว่ากำไรที่เกิดขึ้นจริง 25 % โดย ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องเสียเงินเพิ่ม 20% ของภาษีที่ชำระขาดไปทันที โดยมี 2 วิธี คือ วิธีประมาณการกำไรสุทธิ กับ วิธีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูล ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 เพิ่มเติมกับทางเราได้ทุกช่องทางข่าวสารล่าสุด

จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting
จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting

จดพาณิชย์ ดีไหม เหมาะสำหรับธุรกิจค้าขายและบริการขนาดเล็ก กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน ทั้งการค้าขายแบบทั่วไป และการขายออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการควรปรึกษาด้านการ จดพาณิชย์ ดีไหม กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์สูงสุด

23/11/2023 17:00
จดทะเบียนการค้า ที่ไหน  กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ที่ไหน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เขตพื้นที่ตั้งกิจการ เช่น เขตกรุงเทพฯ สำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณีพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถยื่น จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตั้งธุรกิจ เป็นต้น

23/10/2023 17:00
จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง
จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 เมื่อผู้ประกอบการเริ่มต้นทำธุรกิจ ซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มต้นธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะต้องเดินทางไป จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรืออบต.ตามที่ตั้งสถานประกอบการ

12/10/2023 17:00