สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

ยื่นภาษี 2566 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

ยื่นภาษี 2566 กับ Techvision Accounting

27 views

ยื่นภาษี 2566 กับ Techvision Accounting

     ยื่นภาษี 2566 เป็นการยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากไม่ต้องเดินทางนำยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากรพื้นที่นั้น ๆ และการคำนวณที่มีความแม่นยำมากขึ้นลดข้อผิดพลาดที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ของการเสียผลประโยชน์ ยื่นภาษี 2566 สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/หรือใช้บริการกับสำนักงานบัญชี Techvision Accounting จะมีการสมัครสมาชิกให้ ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยื่นภาษี 2566 โดยการยื่นภาษีแบบกระดาษสามารถนำยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ในส่วนการยื่นภาษีออนไลน์สามารถยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 เมษายน ยื่นภาษี 2566 ตามกฎหมายกำหนดว่าผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 120,000 บาท ขึ้นไปมีหน้าที่ยื่นภาษี

เอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับ ยื่นภาษี 2566

     เอกสารที่ใช้ ยื่นภาษี 2566 ได้แก่ หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปีหลังจากหักชำระกองทุนหรือเงินทุนสำรองต่างๆ รวมถึงรายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ทั้งปี เอกสารประกอบการลดหย่อน ยื่นภาษี 2566 เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ โดยกรณี ยื่นภาษี 2566 ไม่ทันตามกำหนดอาจมีค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ กรณีไม่มียอดชำระจะมีค่าเบี้ยปรับยื่นแบบ หรือ ยื่นภาษี 2566 แบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไปต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เป็นต้น

ค่าบริการ ยื่นภาษี 2566 กับ Techvision Accounting

     Techvision Acconting ให้บริการ ยื่นภาษี 2566 เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านทำบัญชีคำนวณภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาพร้อมให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร ในส่วนของการ ยื่นภาษี 2566 จะมีจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รายงานทางการเงินประจำเดือนพร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารตามหลักการทางบัญชีอย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ ยื่นภาษี 2566 อย่างครบถ้วนเพื่อยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรอย่างถูกต้องและทันต่อเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงให้บริการที่ปรึกษาวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา ในราคา เริ่มต้นเพียง 2,500 บาทซึ่งมีหลายแพ็กเกจให้เลือกขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจและปริมาณเอกสารในการบันทึกบัญชี ยื่นภาษี 2566

      ยื่นภาษี 2566 สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/หรือใช้บริการกับสำนักงานบัญชี Techvision Accounting จะมีการสมัครสมาชิกให้ ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยการ ยื่นภาษี 2566 แบบกระดาษสามารถนำยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ในส่วนการยื่นภาษีออนไลน์สามารถยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 เมษายนตามกฎหมายกำหนดว่าผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 120,000 บาท ขึ้นไปมีหน้าที่ยื่นภาษี ซึ่งเอกสารที่ใช้สำหรับ ยื่นภาษี ได้แก่ หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปีหลังจากหักชำระกองทุนหรือเงินทุนสำรองต่างๆ รวมถึงรายการลดหย่อน ยื่นภาษี 2566 ที่รวบรวมไว้ทั้งปี เอกสารประกอบการลดหย่อน ยื่นภาษี 2566 เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางหรือจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง

19/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://rd.go.th คลิกที่ “บริการออนไลน์” และเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90

17/07/2024 17:00
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครอง การป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการแอบอ้างชื่อธุรกิจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567

16/07/2024 17:00