สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 กับ Techvision Accounting

30 views

รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 กับ Techvision Accounting

     ขั้นตอนการ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 มีดังนี้

 • ใบทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการหรือกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการหรือกรรมการผู้มีอำนาจ
 • เอกสารหลักฐานการตั้งสำนักงาน เช่น สัญญาเช่าสำนักงาน
 • รายละเอียดของพนักงาน เช่น รายชื่อพนักงานและตำแหน่งงาน
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

       เมื่อจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนสามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยต้องยื่นคำขอ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 พร้อมเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม (ถ้ามี) สำหรับ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567

หลัง รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 มีผลกระทบทั้งต่อธุรกิจอย่างไร

     รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย การไม่ขึ้นทะเบียนถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและอาจนำไปสู่การถูกปรับหรือดำเนินคดี ซึ่งข้อดีสำหรับการ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 ทำให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม เช่น การคุ้มครองทางการแพทย์ เงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุสิทธิประโยชน์ในกรณีทุพพลภาพ, การคลอดบุตร, การเสียชีวิต และการว่างงาน ทั้งนี้เมื่อ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 เสร็จสิ้นผู้ประกอบการมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบประจำเดือน โดยนายจ้าง 5%(ไม่เกิน 750) และลูกจ้าง 5%(ไม่เกิน 750) เพื่อนำส่งให้แก่ประกันสังคมทุกเดือน กรณีไม่นำส่งภายในกำหนดระยะเวลาจะมีค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 2%จากยอดที่ชำระ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567

ค่าบริการ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 โดย บริษัท Techvision Accounting

     ค่าบริการ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 บาท ให้ทางเราเตรียมเอกสารให้โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการด้วยตนเองราคาอยู่ที่ 2,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่วนกรณี รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1,500 บาทเนื่องจากทางเราต้องไปขึ้นทะเบียนนายจ้างที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ของคุณลูกค้าเราพร้อมให้บริการในราคาที่เหมาะสม ราคาเป็นกันเอง และมีบริการดูแลทั้งก่อน-หลังให้บริการ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 เพียงเลือกให้เราเป็นผู้ดำเนินการแทนหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตลอด

     รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย การไม่ขึ้นทะเบียนถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและอาจนำไปสู่การถูกปรับหรือดำเนินคดี ซึ่งข้อดีสำหรับการ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 ทำให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม เช่น การคุ้มครองทางการแพทย์ เงินทดแทนการขาดรายได้ สิทธิประโยชน์ในกรณีทุพพลภาพ, การคลอดบุตร, การเสียชีวิต และการว่างงาน โดยขั้นตอนการ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567

 • ใบทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการหรือกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการหรือกรรมการผู้มีอำนาจ
 • เอกสารหลักฐานการตั้งสำนักงาน เช่น สัญญาเช่าสำนักงาน
 • รายละเอียดของพนักงาน เช่น รายชื่อพนักงานและตำแหน่งงาน
 • หนังสือมอบอำนาจ รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2567 (ถ้ามี)ข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางหรือจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง

19/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://rd.go.th คลิกที่ “บริการออนไลน์” และเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90

17/07/2024 17:00
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครอง การป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการแอบอ้างชื่อธุรกิจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567

16/07/2024 17:00