สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

รับทำบัญชี ออนไลน์ กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

รับทำบัญชี ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

38 views

รับทำบัญชี ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

     บริษัทที่เป็นนิติบุคคล มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้งโดยสามารถเลือกใช้บริการสำนักงาน รับทำบัญชี ออนไลน์ ที่เปิดให้บริการได้นอกจากนี้ทุกเดือนผู้ประกอบการจะต้องทำการยื่นภาษีประจำเดือน ได้แก่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและประกันสังคม เป็นต้น การ รับทำบัญชี ออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาวางแผนในการดำเนินธุรกิจได้ ทางTechvision Accounting คือผู้ให้บริการ รับทำบัญชี ออนไลน์ ทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ในอัตราค่าบริการ รับทำบัญชี ออนไลน์ ที่เหมาะสมและเข้าถึงได้

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมและบริการที่จะได้รับ รับทำบัญชี ออนไลน์

     สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการ รับทำบัญชี ออนไลน์ กับเรา อาทิปรึกษาและดำเนินการวางรูปแบบของระบบบัญชี การออกแบบระบบเอกสารการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามกฎหมายภาษีอากร รวมถึง รับทำบัญชี ออนไลน์ จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภท นำส่งเงินกองทุนประกันสังคมรายเดือนและมีบริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ครบจบในที่เดียว โดยเอกสารที่ใช้สำหรับ รับทำบัญชี ออนไลน์

  • หนังสือรับรองบริษัท (เต็มชุด)
  • ทะเบียน ภาษี ภพ.20 (ถ้ามี)
  • รหัสชื่อผู้ใช้ และรหัสสรรพากร/ประกันสังคม/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • งบการเงินปีล่าสุด
  • เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด เพื่อใช้ในการ รับทำบัญชี ออนไลน์
  • รายงานการเดินบัญชี (Bank Statement) ในนามบริษัท

 

ค่าบริการ รับทำบัญชี ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

     Techvision Accounting ผู้ให้บริการ รับทำบัญชี ออนไลน์ ค่าบริการเริ่มต้น 999 บาท (เอกสารไม่เกิน 20รายการต่อเดือน) เอกสารไม่เกิน 40 รายการ ค่าบริการ 1,999 บาท เอกสารไม่เกิน 60 รายการ ค่าบริการ 2,999 บาท เอกสารไม่เกิน 100 รายการ ค่าบริการ 3,999 บาท ซึ่งอัตราค่าบริการ รับทำบัญชี ออนไลน์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะยืดหยุ่นปรับขึ้น-ลงตามปริมาณรายการค้าหรือตามความซับซ้อนของประเภทธุรกิจหากท่านสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดของงานหรือค่าบริการ รับทำบัญชี ออนไลน์ ก่อนได้และทางเรายังพร้อมให้บริการด้านบัญชีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

     ทางเรามีบริการ รับทำบัญชี ออนไลน์ พร้อมให้ปรึกษาและดำเนินการวางรูปแบบของระบบบัญชี การออกแบบระบบเอกสารการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามกฎหมายภาษีอากร รวมถึง รับทำบัญชี ออนไลน์ จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภท นำส่งเงินกองทุนประกันสังคมรายเดือนและมีบริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ครบจบในที่เดียว การ รับทำบัญชี ออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาวางแผนในการดำเนินธุรกิจได้ สำหรับ รับทำบัญชี ออนไลน์ข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางหรือจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง

19/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://rd.go.th คลิกที่ “บริการออนไลน์” และเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90

17/07/2024 17:00
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครอง การป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการแอบอ้างชื่อธุรกิจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567

16/07/2024 17:00