สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 กับ Techvision Accounting

29 views

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 กับ Techvision Accounting

     ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 หากคุณเป็นนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และต้องการให้สวัสดิการลูกจ้างในสังกัดของคุณเป็นประกันสังคม คุณก็จำเป็นที่จะต้องยื่นขอ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67กับกองทุนประกันสังคม เพื่อให้ลูกจ้างของคุณเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประกันสังคมตามกฎหมาย โดยที่คุณจะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณมีลูกจ้าง และเมื่อ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 เสร็จสิ้นนายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบประจำเดือนโดยหักลูกจ้าง 5% (ไม่เกิน750) และนายจ้าง 5% (ไม่เกิน750) กรณีไม่นำส่งหรือนำส่งเกินกำหนดจะต้องเสียค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม หรือถ้าหากคุณไม่ปฏิบัติ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 ตามจะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับได้

ขั้นตอนการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 กับ Techvision Accounting

     เอกสาร ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 ได้แก่ แบบฟอร์ม สปส.1-01 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนนายจ้างตามกำหนดของสำนักงานประกันสังคม และนอกจาก แบบฟอร์ม สปส.1-01 แล้ว นายจ้างอย่างคุณยังต้องใช้เอกสาร ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 อื่น ๆ ประกอบการยื่นด้วย

  • แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)
  • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
  • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ (ภ.พ.01)
  • แผนที่ตั้งและรูปถ่ายของสถานประกอบการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67

       วันที่ 16 ต.ค. 2019 เป็นต้นไป เจ้าของธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้รับการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 ต่อสำนักงานประกันสังคมโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นการเตรียมเอกสารเพื่อความสะดวกมากขึ้น

ค่าบริการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 กับ Techvision Accounting

     ค่าบริการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 บาทหากให้ทางเราจะเตรียมเอกสารให้ โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 บ้างด้วยตนเองราคาอยู่ที่ 2,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่วนกรณีนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯคิดค่าบริการเพิ่มอีก 1,500 บาทเนื่องจากทางเราต้องไป ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 ณ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ของคุณลูกค้าหากสนใจบริการดังกล่าวติดต่อทาง Techvision Accounting ได้ตลอดเราพร้อมให้บริการในราคาที่เหมาะสม เป็นกันเอง และมีบริการดูแลทั้งก่อน-หลังให้บริการเพียงเลือกให้เราเป็นผู้ดำเนิน ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 แทน

     ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 หากคุณเป็นนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และต้องการให้สวัสดิการลูกจ้างในสังกัดของคุณเป็นประกันสังคม คุณก็จำเป็นที่จะต้องยื่นขอ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 กับกองทุนประกันสังคม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณมีลูกจ้าง และเมื่อขึ้นทะเบียนนายจ้างเสร็จสิ้นนายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบประจำเดือนโดยหักลูกจ้าง 5% (ไม่เกิน750) และนายจ้าง 5% (ไม่เกิน750) เอกสาร ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67 ได้แก่

  • แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)
  • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
  • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ (ภ.พ.01)
  • แผนที่ตั้งและรูปถ่ายของสถานประกอบการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง บุคคลธรรมดา 67ข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางหรือจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง

19/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://rd.go.th คลิกที่ “บริการออนไลน์” และเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90

17/07/2024 17:00
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครอง การป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการแอบอ้างชื่อธุรกิจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567

16/07/2024 17:00