สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดาหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา

10 views

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา

     การ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา คือ การจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อแสดงถึงการประกอบกิจการนั้น ๆ โดยผู้ใดที่จดทะเบียนการค้านั้นได้แก่ เจ้าของผู้ประกอบกิจการคนเดียวเป็นบุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจการที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย โดยธุรกิจของท่านจะต้องเข้าเกณฑ์ที่ต้อง จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา ตามที่กรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด ยกเว้นกิจการดังต่อไปนี้ไม่ต้อง จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา ได้แก่ การค้าเร่ การค้าแผงลอย พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือการกุศล พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 โดยผู้ประกอบการที่จะ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา จะต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อให้การไปจดทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีข้อผิดพลาด

เอกสารที่ใช้ในการ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา กับ Techvision Accounting

     เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา ประกอบไปด้วยแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ชื่อกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่ตั้งกิจการ หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ วิธีการสั่งซื้อ การชำระเงิน และวิธีการส่งสินค้า ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนก่อนไปขอ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา ณ สำนักงานเขตทุกแห่งที่กิจการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ กรณีขอ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา ในต่างจังหวัด อีกทั้งผู้ประกอบกิจการยังต้องไปยื่น จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา ภายใน 30 วันที่เริ่มประกอบกิจการอีกด้วย

ค่าบริการ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา โดย บริษัท Techvision Accounting

     สำนักงานบัญชี เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง บริการรับ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา ในอัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 3,499 บาท ซึ่งราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว หากผู้ประกอบกิจการสะดวกไปยื่นขอ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา ด้วยตนเองหรืออยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ) จะมีค่าบริการจัดทำเอกสารเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทเท่านั้น ซึ่งอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความแพ็กเกจที่เลือกหรือตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามความเหมาะสม กรณีไม่ต้องการยื่น จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา แล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยื่นได้

     การ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา นั้นจะเป็นการช่วยยืนยันความมีตัวตนของธุรกิจร้านค้า ทำให้ธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และได้ตามที่กฎหมายกำหนด และผู้ประกอบการกิจการจะต้องขอยื่น จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา ต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ เปลี่ยนแปลง หรือเลิกกิจการ และจะต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสำนักงาน เปิดเผยภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรภาษาไทย อ่านง่ายและชัดเจน หากท่านไม่สะดวกไปดำเนินการจดทะเบียนการค้าด้วยตนเองสามารถให้ทางเราไปดำเนินการ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา แทนได้ข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า แผงลอย
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า แผงลอย

บริษัทบัญชีรับ จดทะเบียนการค้า แผงลอย จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ พร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล ออนไลน์ โดยทีมงานมีคุณภาพ หากท่านใดสนใจใช้บริการกับทางเรา สามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการกับทางเราได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด รับ จดทะเบียนการค้า แผงลอย

16/05/2022 17:30
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร

จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร ในปัจจุบันบุคคลมากมายเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียวและเมื่อดำเนินการธุรกิจต่างๆ ในนามบุคคลธรรมดา จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนการค้า หรือก็คือจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้เรามีบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร พร้อมจดทะเบียนให้คุณลูกค้าได้เลย

15/05/2022 22:30
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า pantip
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า pantip

จดทะเบียนการค้า pantip สุดคุ้มกับ บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ที่ให้บริการทุกท่านอย่างครบวงจรด้านงานการจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญการจดทะเบียน ทางเรายินดีในการนำทุกท่านเริ่มต้นธุรกิจอย่างสวยงาม ด้วยบริการ จดทะเบียนการค้า pantip ถูกที่สุด เริ่มต้นเพียง 3,499 บาทเท่านั้น

09/05/2022 23:20