สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า ร้านอาหารหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร

32 views

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร จำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์หรือไม่นั้น จำเป็นต้องจดให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความโปร่งใสในกิจการและการนำส่งภาษีแสดงรายได้ แม้ธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็ก หากเข้าข่ายที่กฎหมายกำหนดไว้ ก็จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร สามารถจดทะเบียนตามเขตพื้นที่ สถานประกอบการเช่น กรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ในส่วนของต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนได้ที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร หากมีธุรกิจประกอบกิจการของตนเอง และไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท จดทะเบียนการค้าร้านอาหาร จำเป็นต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย โดยต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสำนักงาน

เอกสารที่ใช้ใน แบบฟอร์ม จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร กับ Techvision Accounting

     เอกสารที่ใช้ใน แบบฟอร์ม จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร ประกอบไปด้วยคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือแบบ ทพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกิจการ หากกรณีผู้ประกอบกิจการไม่ได้เป็นเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำเป็นต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร หากผู้ประกอบการสนใจให้ทาง Techvision Accounting ดูแลจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว เอกสารถูกต้องแม่นยำมีความรวดเร็วใช้เวลาทำการ 1-3 วันเท่านั้น เพียงทางผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารตามข้างต้นเท่านั้น  จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร ทางเราสามารถแนะนำการวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบการได้ ในส่วนของเอกสารภายในกิจการ เช่น ใบเสร็จ ใบกำกับ ทางเราสามารถแนะนำวิธีการออกบิลอย่างถูกต้อง และรวดเร็วให้กับทางผู้ประกอบการได้ในราคาพิเศษ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร หากผู้ประกอบการต้องการติดต่อทางเรา สามารถติดต่อได้ทุกช่อง ทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนและภาษี ฟรี

ค่าบริการ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร โดย บริษัท Techvision Accounting

     ทาง Techvision Accounting มีบริการรับ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มเอกสารและเป็นฝ่ายดำเนินการจดทะเบียนโดยทางผู้ประกอบการไม่จำเป็นเดินทาง ในราคาเพียง 3,499 บาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว หากผู้ประกอบการสนใจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้คำแนะนำบริการด้านการจดทะเบียนการค้าโดยตรง ทางผู้ประกอบการจะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร มีบริการเตรียมเอกสาร และ แบบฟอร์ม ให้โดยท่านไปดำเนินการด้วยตนเอง ในราคาเริ่มต้น 1,000 บาท จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร ทั้งนี้ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามซับซ้อนของเอกสาร ทาง Techvision Accounting ยินดีให้บริการ

     จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร นั้นมีความจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความโปร่งใสในกิจการและการนำส่งภาษีแสดงรายได้ แม้ธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทาง Techvision Accounting ยินดีให้บริการ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร เพียงผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารให้ทางเราเล็กน้อย ใช้เวลาดำเนินการ 1-3 วันทำการเท่านั้น มีความรวดเร็วและแม่นยำ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร ทางเรามีบริการเตรียมเอกสารและแบบฟอร์ม ให้โดยท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองราคาเพียง 3,499 บาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร ซึ่งทางสำนักงานบัญชีของเราพร้อมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการให้บริการ คำปรึกษาทางด้านการจดทะเบียนและทางภาษี ฟรีข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน

บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนอื่นๆ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยทีมงานที่คอยให้คำแนะนำบริการ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี อยาก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน เลือกสำนักงานบัญชีของเรา

27/06/2022 17:00
ทำความเข้าใจความหมายว่า ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.
ทำความเข้าใจความหมายว่า ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.

ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก. เนื่องจากเป็นกิจการที่มีความน่าเชื่อถือด้านการเงินมากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว เนื่องจากผู้เป็นหุ้นส่วนจะรับผิดชอบในหนี้สินและภาระต่าง ๆ แต่จะมีอิสระในการตัดสินใจ และสามารถแสดงความคิดเห็น บริหารจัดการกันได้อย่างอิสระภายใต้เงื่อนไขที่จัดทำสัญญาไว้ ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.

21/06/2022 17:05
ขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก เอกสาร
ขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก เอกสาร

จดทะเบียน หจก เอกสาร จะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนในการเริ่มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจะต้องทำการวางแผนและทำความเข้าใจในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะมีวิธีที่จะต้องเริ่มจากการดำเนินผ่านเว็บไซต์อย่างเช่น การจองชื่อนิติบุคคลรวมไปถึงการดำเนินการที่สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์โดยตรง จดทะเบียน หจก เอกสาร

19/06/2022 17:00