สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

เอกสาร จดทะเบียนการค้า เทศบาล กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

เอกสาร จดทะเบียนการค้า เทศบาล กับ Techvision Accounting

118 views

-

     ผู้มีหน้าที่ จดทะเบียนการค้า เทศบาล คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือนิติบุคคลรวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเอกสารที่ใช้สำหรับการ จดทะเบียนการค้า เทศบาล ได้แก่

 • คำขอจดทะเบียน :แบบ ทพ. (Print – out 2 แผ่น)
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
 • สัญญาเช่า / หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ / แผนที่ตั้ง
 • รูปถ่ายสถาน จดทะเบียนการค้า เทศบาล ประกอบการต้องรูปถ่ายป้ายชื่อร้าน (เห็นป้ายชื่อและบ้านเลขที่ของร้าน) รูปถ่ายภายในร้าน รูปถ่ายภายนอกร้าน

       ในกรณี จดทะเบียนการค้า เทศบาล ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ต้องแจ้งข้อมูลและส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น สำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นต้น

ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น จดทะเบียนการค้า เทศบาล

     ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง จดทะเบียนการค้า เทศบาล อาทิ

 • การค้าเร่ การค้าแผงลอยพาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
 • พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
 • พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
 • พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม
 • สหกรณ์พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกร

       ซึ่งร้านค้าออนไลน์ที่มีหน้าร้านเป็นเว็บไซต์ต้อง จดทะเบียนการค้า เทศบาล อิเล็กทรอนิกส์พร้อมขอเครื่องหมาย DBD Registered เพิ่มเติมและเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ จดทะเบียนการค้า เทศบาล อิเล็กทรอนิกส์ หากธุรกิจมีเกณฑ์เข้าข่ายแต่ไม่ดำเนินการ จดทะเบียนการค้า เทศบาล และไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ค่าบริการ จดทะเบียนการค้า เทศบาล โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริษัท Techvision Accounting บริการรับ จดทะเบียนการค้า เทศบาล ในราคาเริ่มต้น 3,499 บาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ในส่วนของเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีเพียงไม่กี่ รายการหากท่านจัดเตรียมเอกสารให้ทางเราครบถ้วนจะใช้เวลาในการ จดทะเบียนการค้า เทศบาล เพียง 1-3 วันทำการ โดยทางเรามีบริการด้านบัญชีอื่นๆ อาทิเช่น การทำบัญชีรายเดือน-รายปี การขึ้นทะเบียนนายจ้าง การยื่นประกันสังคม การจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และปิดงบการเงิน สามารถสอบถามรายละเอียด จดทะเบียนการค้า เทศบาล ได้ตลอดทุกช่องทาง

     ร้านค้าออนไลน์ที่มีหน้าร้านเป็นเว็บไซต์ต้องดำเนินการ จดทะเบียนการค้า เทศบาล อิเล็กทรอนิกส์พร้อมขอเครื่องหมาย DBD Registered เพิ่มเติมและเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ จดทะเบียนการค้า เทศบาล อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่ จดทะเบียนการค้า เทศบาล ได้แก่ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือนิติบุคคลรวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเอกสารที่ใช้สำหรับการ จดทะเบียนการค้า เทศบาล ได้แก่

 • คำขอจดทะเบียน :แบบ ทพ. (Print – out 2 แผ่น)
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
 • สัญญาเช่า / หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ / แผนที่ตั้ง
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบการต้องรูปถ่ายป้ายชื่อร้าน (เห็นป้ายชื่อและบ้านเลขที่ของร้าน) รูปถ่ายภายในร้าน รูปถ่ายภายนอกร้านข่าวสารล่าสุด

จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting
จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting

จดพาณิชย์ ดีไหม เหมาะสำหรับธุรกิจค้าขายและบริการขนาดเล็ก กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน ทั้งการค้าขายแบบทั่วไป และการขายออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการควรปรึกษาด้านการ จดพาณิชย์ ดีไหม กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์สูงสุด

23/11/2023 17:00
จดทะเบียนการค้า ที่ไหน กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ที่ไหน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เขตพื้นที่ตั้งกิจการ เช่น เขตกรุงเทพฯ สำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณีพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถยื่น จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตั้งธุรกิจ เป็นต้น

23/10/2023 17:00
จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง
จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 เมื่อผู้ประกอบการเริ่มต้นทำธุรกิจ ซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มต้นธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะต้องเดินทางไป จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรืออบต.ตามที่ตั้งสถานประกอบการ

12/10/2023 17:00