สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

จดทะเบียนการค้า แผงลอย กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

จดทะเบียนการค้า แผงลอย กับ Techvision Accounting

113 views

-

     จดทะเบียนการค้า แผงลอย ตามกฎหมายระบุว่าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า เนื่องจากมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งหรือมีแผงที่เคลื่อนย้ายไม่ได้และไม่มีความแน่นอน ซึ่งประเภทธุรกิจที่ จดทะเบียนการค้า แผงลอย ไม่ได้ เช่น เพื่อการบำรุงศาสนา และการกุศล กระทรวง ทบวง กรม มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ เป็นต้น โดยผู้จดทะเบียนพาณิชย์ในนามบุคคลธรรมดา หรือ จดทะเบียนการค้า แผงลอย มีภาระหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในหนึ่งปีต้องยื่นภาษี 2 ครั้ง คือ ภาษีครึ่งปี และภาษีทั้งปี โดยลักษณะของการหักต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย มีให้เลือกแบบหักค่าใช้จ่ายจริงต้องมีเอกสารหลักฐาน หรือการหักแบบเหมาจ่ายตามอัตราร้อยละที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การเสียภาษีขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนของแต่ละบุคคล สำหรับ จดทะเบียนการค้า แผงลอย

จดทะเบียนการค้า แผงลอย มีประโยชน์อย่างไร?

     ใบ จดทะเบียนการค้า แผงลอย ที่หลาย ๆ คนมักเข้าใจผิด ว่าการจดทะเบียนภาษีคือ การเข้าสู่ระบบภาษีแล้ว และได้เสียภาษีแล้ว “การจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ใช่การเสียภาษี” แต่เป็น “การจดแจ้งต่อกรมธุรกิจการค้า เพื่อแสดงว่าธุรกิจของคุณมีตัวตนจริง” ดังนั้นการ จดทะเบียนการค้า แผงลอย จึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า พ่อค้าแม่ค้าจะได้รับเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำเครื่องหมาย Registered นำไปแสดงไว้ บน Web Site หรือ Home Page เพื่อแสดงว่าได้ จดทะเบียนการค้า แผงลอย กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ทำให้ลูกค้าเห็นเว็บไซต์ของท่านมั่นใจถึงความปลอดภัยไม่หลอกลวง เกณฑ์กิจการที่เข้าข่ายต้อง จดทะเบียนการค้า แผงลอย อาทิ กิจการขายสินค้าซึ่งคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าไว้เพื่อขายมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ฯลฯ

ค่าบริการ จดทะเบียนการค้า แผงลอย โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการ จดทะเบียนการค้า แผงลอย ในราคาโปรโมชั่นเริ่มต้น 3,499 บาท ในส่วนของ จดทะเบียนพาณิชย์ ที่ไหน นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ) อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ 1,500 บาท ซึ่งอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเอกสารหรือตามที่ได้ตกลงกันไว้ เพียงลูกค้าเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการเราจะดำเนินงานทุกขั้นตอนการของจดทะเบียนการค้า แผงลอย หรือหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามละเอียดต่าง ๆ ได้ตลอด ทางเรามีพนักงานคอยให้คำปรึกษา

     จดทะเบียนการค้า แผงลอย ตามกฎหมายระบุว่าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า เนื่องจากมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งหรือมีแผงที่เคลื่อนย้ายไม่ได้และไม่มีความแน่นอน ซึ่งกรณีผู้จดทะเบียนพาณิชย์ในนามบุคคลธรรมดา มีภาระหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ภายในหนึ่งปีต้องยื่นภาษี 2 ครั้ง โดย จดทะเบียนการค้า แผงลอย มีลักษณะของการหักต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย มีให้เลือกแบบหักค่าใช้จ่ายจริงต้องมีเอกสารหลักฐาน หรือการหักแบบเหมาจ่ายตามอัตราร้อยละที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ข้อดีของการ จดทะเบียนการค้า แผงลอย จึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า พ่อค้าแม่ค้าจะได้รับเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำเครื่องหมาย Registered นำไปแสดงไว้ บน Web Site หรือ Home Page เพื่อแสดงว่าได้ จดทะเบียนการค้า แผงลอย กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามละเอียดต่าง ๆ ได้ตลอด ทางเรามีพนักงานคอยให้คำปรึกษาข่าวสารล่าสุด

จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting
จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting

จดพาณิชย์ ดีไหม เหมาะสำหรับธุรกิจค้าขายและบริการขนาดเล็ก กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน ทั้งการค้าขายแบบทั่วไป และการขายออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการควรปรึกษาด้านการ จดพาณิชย์ ดีไหม กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์สูงสุด

23/11/2023 17:00
จดทะเบียนการค้า ที่ไหน  กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ที่ไหน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เขตพื้นที่ตั้งกิจการ เช่น เขตกรุงเทพฯ สำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณีพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถยื่น จดทะเบียนการค้า ที่ไหน ได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตั้งธุรกิจ เป็นต้น

23/10/2023 17:00
จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง
จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 เมื่อผู้ประกอบการเริ่มต้นทำธุรกิจ ซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มต้นธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะต้องเดินทางไป จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรืออบต.ตามที่ตั้งสถานประกอบการ

12/10/2023 17:00