สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า pantipหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า pantip

18 views

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า pantip

     การประกอบธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการให้น่าเชื่อถือและยั่งยืนถือเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อถือคือการ  จดทะเบียนการค้า pantip ซึ่งเป็นเอกสารที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และทำให้ธุรกิจของท่านมีตัวตน นอกจากนี้การ จดทะเบียนการค้า pantip ยังใช้เป็นหลักฐานในด้านธุรกรรมทางการเงินได้อีกด้วย เช่นยื่นขอกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ เป็นต้น ซึ่งการจดทะเบียนการค้าจะมีความแตกต่างจากการจดทะเบียนบริษัทซึ่งจำเป็นต้องมีผู้เริ่มก่อการ และมีการแบ่งทุนออกเป็นจำนวนหุ้น แต่สำหรับการ จดทะเบียนการค้า pantip นั้นจะมีแค่ผู้ประกอบการคนเดียวก็ได้ที่สามารถมีอำนาจตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยท่านสามารถเดินทางไปยื่น จดทะเบียนการค้า pantip ได้ที่เขตต่างๆในกรุงเทพมหานคร เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลตามพื้นที่ของสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ จดทะเบียนการค้า pantip กับ Techvision Accounting

     จดทะเบียนการค้า pantip กับ Techvision Accounting บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากเพราะเราเป็นมากกว่าผู้ให้บริการที่พร้อมให้คำแนะนำด้านการ จดทะเบียนการค้า pantip ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน โดยทางบริษัทของเรามีการอัปเดตความรู้อยู่ตลอดเวลา และนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้ และเครื่องมือเพื่อให้การจดทะเบียนการค้ารวดเร็ว และตรงต่อเวลา โดยทางสำนักงานบัญชีของเรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการ จดทะเบียนการค้า pantip ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ด้วยนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งเรายังเป็นบริษัทที่ดำเนินงาน จดทะเบียนการค้า pantip อย่างมีระบบและคำนึงถึงความถูกต้อง ทำให้การจดทะเบียนของท่านเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าบริการ จดทะเบียนการค้า pantip โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริการรับ จดทะเบียนการค้า pantip กับสำนักงานเทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ในราคาเริ่มต้น 3,499 บาท ราคานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งอัตราค่าบริการในการ จดทะเบียนการค้า pantip อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแพ็กเกจที่เลือกหรือตามความซับซ้อนของธุรกิจ ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามความเหมาะสม กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยื่น หรือสามารถเลือกยื่น จดทะเบียนการค้า pantip ได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก โดยเราจะเน้นเรื่องมาตรฐาน ความถูกต้อง และรวดเร็วเป็นสำคัญ

     การ จดทะเบียนการค้า pantip ผู้ประกอบการต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบ เปลี่ยนแปลง หรือเลิกกิจการ และจะต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนการค้าไว้ในสำนักงานที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย และในส่วนของกิจการที่ จดทะเบียนการค้า pantip จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามประเภทบุคคลของผู้ขอจดทะเบียน เช่นจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาก็จะต้องมีภาระหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วน จดทะเบียนการค้า pantip ในนามนิติบุคคล ก็จะมีหน้าที่ต้องภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่หากประกอบพาณิชยกิจโดยไม่ จดทะเบียนการค้า pantip แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในสำนักงาน จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า แผงลอย
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า แผงลอย

บริษัทบัญชีรับ จดทะเบียนการค้า แผงลอย จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ พร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล ออนไลน์ โดยทีมงานมีคุณภาพ หากท่านใดสนใจใช้บริการกับทางเรา สามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการกับทางเราได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด รับ จดทะเบียนการค้า แผงลอย

16/05/2022 17:30
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร

จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร ในปัจจุบันบุคคลมากมายเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียวและเมื่อดำเนินการธุรกิจต่างๆ ในนามบุคคลธรรมดา จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนการค้า หรือก็คือจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้เรามีบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร พร้อมจดทะเบียนให้คุณลูกค้าได้เลย

15/05/2022 22:30
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา

สำนักงานบัญชี ให้บริการรับ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา รับ จดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา รับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับ จดทะเบียนบริษัท ครบวงจร เราให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจทุกบริการ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง นึกถึงการ จดทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา นึกถึงเรา

08/05/2022 18:00