สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ



หน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ

34 views

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ

     การ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ กิจการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้แบ่งผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ดังนี้คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจำกัด โดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ เช่น การค้าเร่ การค้าแผงลอย กิจการที่เกี่ยวกับการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล กระทรวง ทบวง กรม กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสามารถไป จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ ได้ที่สำนักงานเขตที่กิจการตั้งอยู่สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ และเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่กิจการตั้งอยู่ในต่างจังหวัด หากสนใจบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ ติดต่อทางบริษัท Techvision Accounting ได้

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ กับ Techvision Accounting

     Techvision Accounting บริการรับ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ ยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ จนถึงขั้นตอนของการยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ พร้อมให้บริการด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ และทำให้ผู้ประกอบการที่เลือกใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลทุกขั้นตอนในการ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ เพียงเตรียมเอกสารให้ทางเราเพียงเล็กน้อย เราพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่อง และแนะนำหน้าที่ต่างๆที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงการวางแผนภาษี ซึ่งทางบริษัทรับ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ ยินดีให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท

ค่าบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ ราคาอยู่ที่ 1,999 บาท เพียงคุณลูกค้าเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการ  เราจะดำเนินงานทุกขั้นตอนการจดทะเบียนให้ ซึ่งในเขตพื้นที่ของคุณลูกค้า อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ ด้วยอยู่ที่ 1,500 บาท ส่วนของจดทะเบียนพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ) หากให้เราจะเตรียมเอกสาร จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ ให้ โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการด้วยตนเองราคาอยู่ที่ 999 บาท ราคาค่าบริการรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

     การจดทะเบียนการค้าหรือเรียกอีกอย่างว่าการ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ มี 2 แบบคือ การจดทะเบียนพาณิชย์แบบมีหน้าร้านกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ขายของออนไลน์ การกรอกแบบฟอร์ม จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ ก็จะแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของการประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในอินเทอร์เน็ต หรือไปติดต่อกรอกแบบฟอร์มได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในพื้นที่ตามเขตที่กิจการตั้งอยู่ได้ หากไม่สะดวกไปดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้หรือเลือกให้ทางสำนักงานบัญชีเป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม รวมถึงไปดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพ แทนได้ เราพร้อมให้บริการในราคาย่อมเยา



ข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องไปยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ

12/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน/ที่ตั้งร้านค้า สัญญาเช่า/หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่ตั้งร้านค้าที่ใช้ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ /วิธีการสั่งซื้อ/ ชำระเงิน /ส่งสินค้า และหน้าบุ๊กแบงก์

09/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี

การ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี เป็นการแสดงว่าธุรกิจของท่านเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การเสียภาษีนั้นจะเหมือนบุคคลธรรมดา โดยจะประเมินจากรายได้ที่ท่านได้รับ คำนวณภาษีตามขั้นบันไดสามารถเลือก "หักค่าใช้จ่าย" ได้ 2 แบบ คือ แบบหักตามจริง และแบบเหมา 60% หากสนใจบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี ติดต่อทางเราได้เลย

08/04/2024 17:00