สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ใช้เอกสารอะไรบ้างหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

41 views

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

     เจ้าของกิจการต้องจัดเตรียมเอกสารในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ได้แก่ ชื่อร้านค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านค้า ส่วนกรณีขายผ่านช่องทางออนไลน์ สิ่งที่ต้องเตรียม เช่น หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ที่แนบวิธีการสั่งซื้อ หน้าบุ๊กแบงก์ วิธีการชำระเงินและวิธีการส่งสินค้า เป็นต้น หากท่านจัดเตรียมเอกสาร จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ครบถ้วนก็จะทำให้การจดทะเบียนง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมถึงการขอสินเชื่อ การเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ และทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับสินค้าหรือบริการอีกด้วย ซึ่งถ้าผู้ประกอบการไม่สะดวกในการจัดเตรียมเอกสาร หรือไปดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ด้วยตนเองสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ทั่วประเทศ

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ต้องยื่นภาษีอะไรบ้าง?

     ผู้ที่ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเกินกำหนดอาจมีโทษเบี้ยปรับเงินเพิ่ม โดยผู้มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องไปยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ หากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการขอจดทะเบียนจะต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และให้ปรับอีกวันละ 100 บาท จนกว่าจะ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ แล้วเสร็จ

ค่าบริการ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

     สำนักงานบัญชี Techvision Accounting ผู้ให้บริการรับ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ โดยราคาค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่ 1,999 บาท เพียงผู้ประกอบการเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการ เราจะดำเนินงานให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ แต่หากเขตพื้นที่ของท่านอยู่นอกเขตจากกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเริ่มต้นที่ 1,500 บาท ในส่วนของการจดทะเบียนพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ) หากให้เราจะเตรียมเอกสารให้ โดยผู้ประกอบการไปดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ด้วยตนเองราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

 

     เอกสารในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ได้แก่ ชื่อร้านค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านค้า หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ที่แนบวิธีการสั่งซื้อ หน้าบุ๊กแบงก์ วิธีการชำระเงินและวิธีการส่งสินค้า เป็นต้น โดยผู้มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องไปยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ โดยต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตามเขตพื้นที่กิจการสำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องไปยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ

12/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน/ที่ตั้งร้านค้า สัญญาเช่า/หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่ตั้งร้านค้าที่ใช้ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ /วิธีการสั่งซื้อ/ ชำระเงิน /ส่งสินค้า และหน้าบุ๊กแบงก์

09/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี

การ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี เป็นการแสดงว่าธุรกิจของท่านเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การเสียภาษีนั้นจะเหมือนบุคคลธรรมดา โดยจะประเมินจากรายได้ที่ท่านได้รับ คำนวณภาษีตามขั้นบันไดสามารถเลือก "หักค่าใช้จ่าย" ได้ 2 แบบ คือ แบบหักตามจริง และแบบเหมา 60% หากสนใจบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี ติดต่อทางเราได้เลย

08/04/2024 17:00