สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้างหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

240 views

จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

     ผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Social Media E-Marketplace อินเทอร์เน็ต จะต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ภายใน 30 วันหลังจากเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน จะประกอบไปด้วยรูปหน้าเว็บไซต์ รูปหน้าเพจ รูปสินค้า Stockสินค้า ราคาสินค้า รายละเอียดสินค้า ช่องทางการจัดส่ง ช่องทางการชำระค่าสินค้า ที่อยู่ที่ใช้ในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 จะใช้เป็นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า แผนที่ตั้งสถานประกอบการ และกรอกแบบฟอร์มยื่นคำขอ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 โดยผู้ประกอบการจะต้องนำเอกสารไปยื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสำนักงานเขต ตามที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบการนั่นเอง แต่หากไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง สามารถติดต่อสอบถามรับ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ของบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ได้เราพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพ

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 กับ Techvasion Accounting

     การ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 มาตรา 5 ระบุให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( WebHosting ) ผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ตและ Social Media ผู้ให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต ( E-Marketplace ) และผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 โดยช่วยสร้างเครดิตกับสถาบันการเงินในเรื่องการขอสินเชื่อ และหลังจาก จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 แล้วเสร็จสามารถยื่นคำขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered และสามารถอัปเกรดเป็นเครื่องหมาย DBD Verified เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจอีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงานภาครัฐเก็บข้อมูลสถิติเพื่อดำเนินการตามนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถนำหลักฐานการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ไปเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมีตัวตนอยู่จริงของธุรกิจของผู้ประกอบการอีกด้วย

ค่าบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 โดย บริษัท Techvision Accounting

     จดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทำบัญชีรายเดือน-รายปี ยื่นประกันสังคม และ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 กับ Techvision Accounting ในราคาเริ่มต้น 3,499 บาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผู้ประกอบธุรกิจจัดเตรียมเอกสารให้ทางเราครบถ้วนจะใช้เวลาในการจัดทำเอกสาร จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ประมาณ 1-3 วันทำการ ในส่วนของการจดทะเบียนพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ 1,500 บาท ซึ่งอัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแพ็กเกจที่เลือกหรือตามความซับซ้อนของประเภทธุรกิจ หากสนใจ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ติดต่อได้ที่ เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง

     ผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จะต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 ภายใน 30 วันหลังจากเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 มาตรา 5 ระบุให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( WebHosting ) และ Social Media ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน จะต้องมี เช่น รูปหน้าเว็บไซต์ รูปหน้าเพจ รูปสินค้า รายละเอียดสินค้า Stock สินค้า ราคาสินค้า ช่องทางการชำระค่าสินค้า ที่อยู่ที่ใช้ในการจดทะเบียนการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจอีกด้วย ทั้งยังช่วยให้หน่วยงานภาครัฐเก็บข้อมูลสถิติเพื่อดำเนินการตามนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม โดยTechvision Accounting ให้บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์ 2565 สำหรับผู้ประกอบการเพียงเตรียมเอกสารไม่กี่รายการให้ทางเราจะเป็นผู้ดำเนินการให้จนแล้วเสร็จข่าวสารล่าสุด

รับทำบัญชี ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
รับทำบัญชี ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

รับทำบัญชี ออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาวางแผนในการดำเนินธุรกิจได้ ทาง Techvision Accounting คือผู้ให้บริการ รับทำบัญชี ออนไลน์ ทุกประเภทธุรกิจ

28/05/2024 17:00
จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง กับ บริษัท Techvision Accounting

การ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง แบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีต่างจากการจดบริษัทเป็นนิติบุคคล คือบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีในอัตราภาษีสูงสุดถึง 35% ส่วนบริษัทแบบนิติบุคคลจะเสียภาษีในอัตราสูงสุดอยู่ที่ 20% ซึ่งการ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง แบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีมากกว่าทำธุรกิจในนามบริษัท

27/05/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting รับทำบัญชี เชียงใหม่
บริษัท Techvision Accounting รับทำบัญชี เชียงใหม่

เจ้าของธุรกิจมีความจำเป็นที่จะต้อง รับทำบัญชี เชียงใหม่ เพราะกฎหมายได้กำหนดให้ทุกบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องมีการทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการ รับทำบัญชี เชียงใหม่ มีประโยชน์ต่อกิจการมากอีกด้วย

25/05/2024 17:00