สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี กับ Techvision Accounting

29 views

จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี กับ Techvision Accounting

     จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี คือ การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2549 ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะในรูปแบบของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล จะต้องทำการ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี เพื่อเป็นการยืนยันว่า ธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกิจการหรือธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของคุณอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันการ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี มี 2 รูปแบบคือ

  • การจดทะเบียนพาณิชย์ธรรมดา
  • การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กรณีที่ขายของออนไลน์ผ่านช่องทาง social media ที่ไม่สามารถทำการชำระเงินได้บนแพลตฟอร์มนั้นๆ คุณสามารถทำการ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี แบบธรรมดา และยื่นภาษีตามปกติได้เลย

จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, 91 และขั้นตอนยื่นภาษี

     จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะดังนี้ 1. บุคคลธรรมดา 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ฯลฯ โดย จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี

  • แบบ ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ
  • แบบ ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น

       สามารถ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ถือเป็นตัวเลือกที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากไม่ต้องไปถึงที่สำนักงานสรรพากร และสามารถยื่นเอกสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี

ค่าบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี กับ Techvision Accounting

     สำนักงานบัญชี Techvision Accounting ผู้ให้บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี โดยราคาค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่ 1,999 บาท เพียงผู้ประกอบการเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการเราจะดำเนินงานให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของการ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี แต่หากเขตพื้นที่ของท่านอยู่นอกเขตจากกรุงเทพมหานครปทุมธานี และนนทบุรี อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเริ่มต้นที่ 1,500 บาท ในส่วนของการ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ) หากให้เราจะเตรียมเอกสารให้โดยผู้ประกอบการไปดำเนินการด้วยตนเองราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

     จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี คือ การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2549 ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะในรูปแบบของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล จะต้องทำการ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี เพื่อเป็นการยืนยันว่า ธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกิจการหรือธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของคุณอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันการ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี มี 2 รูปแบบคือ

  • การจดทะเบียนพาณิชย์ธรรมดา
  • การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

       โดยเมื่อดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี เสร็จสิ้น ผู้ประกอบการมีหน้าที่ผู้มีหน้าที่ยื่นภาษี แบบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91 ตามประเภทเงินได้ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันนิยมยื่นภาษีผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรเพื่อความสะดวกไม่ต้องเดินทางข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางหรือจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง

19/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://rd.go.th คลิกที่ “บริการออนไลน์” และเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90

17/07/2024 17:00
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครอง การป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการแอบอ้างชื่อธุรกิจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567

16/07/2024 17:00