สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 กับ Techvision Accounting

28 views

จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 กับ Techvision Accounting

     จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย การจดทะเบียนนี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาล ในปัจจุบันกระบวนการ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 และข้อกำหนดอาจมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ โดยเอกสารที่ต้องจัดเตรียมได้แก่

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ภพ.01 (แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์)
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือการเช่าสถานที่ที่ใช้ประกอบการ (ถ้ามี)
  • แผนที่ตั้งของสถานที่ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67  (ถ้ามี)
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการขายสินค้าออนไลน์

       ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 ได้ที่สำนักงานเขตหรือเทศบาลที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 เสร็จสิ้นต้องทำอย่างไรบ้าง

     จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 กรณีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ประจำปีโดยนำเอกสารรายได้ ค่าใช้จ่าย เอกสารลดหย่อน ตลอดทั้งปีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเพื่อทำการคำนวณยื่นภาษี จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป ซึ่งการจดทะเบียนนอกจากจะถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้น ยังเป็นหลักฐานชั้นดีที่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่รัฐมอบให้ เช่น การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้ผู้ประกอบการ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 ควรเก็บใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการซื้อขาย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67  

ค่าบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 กับ Techvision Accounting

     สำนักงานบัญชี Techvision Accounting ผู้ให้บริการรับ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 โดยราคาค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่ 1,999 บาท เพียงผู้ประกอบการเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการเราจะดำเนินงานให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของการ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 แต่หากเขตพื้นที่ของท่านอยู่นอกเขตจากกรุงเทพมหานครปทุมธานี และนนทบุรี อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเริ่มต้นที่ 1,500 บาท ในส่วนของการจดทะเบียนพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล(นอกเขตพื้นที่บริการ) หากให้เราจะเตรียมเอกสารให้โดยผู้ประกอบการไปดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 ด้วยตนเองราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

     จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย การจดทะเบียนนี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาล โดยเอกสารที่ต้องจัดเตรียม จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 ได้แก่

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ภพ.01 (แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์)
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือการเช่าสถานที่ที่ใช้ประกอบการ (ถ้ามี)
  • แผนที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67  (ถ้ามี)
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการขายสินค้าออนไลน์

       ทั้งนี้ จดทะเบียนพาณิชย์ แม่ค้าออนไลน์ 67 มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ประจำปีโดยนำเอกสารรายได้ ค่าใช้จ่าย เอกสารลดหย่อน ตลอดทั้งปีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อใช้คำนวณภาษีข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง กับ บริษัท Techvision Accounting

จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางหรือจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องสำอาง

19/07/2024 17:00
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://rd.go.th คลิกที่ “บริการออนไลน์” และเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคล ออนไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90

17/07/2024 17:00
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567 ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครอง การป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการแอบอ้างชื่อธุรกิจ จดทะเบียนการค้า ร้านอาหาร 2567

16/07/2024 17:00