สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

ขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก เอกสารหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

ขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก เอกสาร

21 views

ขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก เอกสาร

     การ จดทะเบียน หจก เอกสาร มีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. ยื่นแบบขอจองชื่อนิติบุคคล เพื่อตรวจสอบในระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ให้ซ้ำหรือใกล้เคียงกับชื่อนิติบุคคลอื่น (คำแนะนำในการจองชื่อนิติบุคคล) การขอจองชื่อนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นโรมันด้วยทุกครั้ง แบบขอจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนจะอนุมัติให้จองชื่อได้แล้ว ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนอนุมัติชื่อ

2. กรอกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการ จดทะเบียน หจก เอกสาร ชื่อของห้างหุ้นส่วน วัตถุประสงค์ของห้าง ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ อาชีพ ยี่ห้อและสิ่งที่นำมาลงหุ้น ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด) ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) ดวงตราสำคัญของห้างอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ (ถ้ามี) จดทะเบียน หจก เอกสาร แบบพิมพ์ที่ใช้ในการจดทะเบียนการ จดทะเบียน หจก เอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนขอจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

 • คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1)
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) ห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้ 3 หน้า/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะหน้า 1 และ หน้า 3
 • วัตถุประสงค์ (แบบ ว.)
 • แบบ สสช. 1
 • ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดหมดอายุ
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
 • สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 • สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ข้อควรรู้ในการ จดทะเบียน หจก เอกสาร

จะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนในการเริ่ม จดทะเบียน หจก เอกสาร มีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจะต้องทำการวางแผนและทำความเข้าใจในการ จดทะเบียน หจก เอกสาร เพราะมีวิธีที่จะต้องเริ่มจากการดำเนินผ่านเว็บไซต์อย่างเช่น การจองชื่อนิติบุคคลรวมไปถึงการดำเนินการที่สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์โดยตรง เพื่อไม่ให้เสียเวลา มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการ ในการจัดเตรียม จดทะเบียน หจก เอกสาร ให้พร้อม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเตรียมตัวเริ่ม จดทะเบียน หจก เอกสาร ด้วยความราบรื่นเรามีข้อมูลที่เป็นข้อควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดมาแนะนำ

 • จัดการให้ลงตัวในจำนวนเงินลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน เนื่องจากมีผลระยะยาวโดยตรงไม่เพราะในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • การปรึกษาและวางแผนสรุปให้แน่ชัดว่าใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบนั้น เพื่อแจ้งในการกรอกข้อมูลในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ข้อดีของการ จดทะเบียน หจก เอกสาร

สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าการ จดทะเบียน หจก เอกสาร ดีไหม เพื่อให้ผู้ประกอบการตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยประกอบการพิจารณาเป็นข้อดีของการ จดทะเบียน หจก เอกสาร

 1. การ จดทะเบียน หจก เอกสาร ได้รับยกเว้นภาษี
 2. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตรวจสอบแล้วโดนโทษปรับ เพราะการทำธุรกิจและการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
 3. ช่วยทำให้การบริหารธุรกิจง่ายขึ้น เพราะมีข้อมูลทางบัญชีและเอกสารทางการเงินชัดเจน ซึ่งสามารถเช็ครายรับ-รายจ่าย ผลประกอบการ (กำไรขาดทุน) เพื่อปรับแผนธุรกิจให้ดีขึ้น
 4. การ จดทะเบียน หจก เอกสาร ช่วยให้วางแผนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น เช่น การช่วยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ช่วยเพิ่มส่วนได้รับยกเว้นมากขึ้น
 5. หากมีผลประกอบการเกิดขาดทุน ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี
 6. สามารถขอสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีข้อมูลทางการเงินทางบัญชีและเอกสารพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ทางบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ยินดีให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคา 3,499 บาท 

ผู้ประกอบการที่อยาก จดทะเบียน หจก เอกสาร ไม่ยาก เพียงคุณจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมรวมไปถึงงบประมาณที่ใช้ในการ จดทะเบียน หจก เอกสาร และค่าธรรมเนียม เนื่องจากทุกขั้นตอนต้องใช้เอกสารครบ จึงจะสามารถ จดทะเบียน หจก เอกสาร ได้ ข้างต้นนี้จึงจะถึงว่าเป็นข้อมูลสำคัญทำให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยประสบการณ์ในการจดทะเบียนมาก่อน เพื่อมีแนวทางในการเตรียมความพร้อม ซึ่งจะเห็นได้ว่า จดทะเบียน หจก เอกสาร เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจได้รอบด้าน ในเรื่องของความน่าเชื่อถือ ไปถึงช่วยให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายประจำปีได้ดียิ่งขึ้นข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน

บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนอื่นๆ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยทีมงานที่คอยให้คำแนะนำบริการ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี อยาก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน เลือกสำนักงานบัญชีของเรา

27/06/2022 17:00
ทำความเข้าใจความหมายว่า ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.
ทำความเข้าใจความหมายว่า ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.

ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก. เนื่องจากเป็นกิจการที่มีความน่าเชื่อถือด้านการเงินมากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว เนื่องจากผู้เป็นหุ้นส่วนจะรับผิดชอบในหนี้สินและภาระต่าง ๆ แต่จะมีอิสระในการตัดสินใจ และสามารถแสดงความคิดเห็น บริหารจัดการกันได้อย่างอิสระภายใต้เงื่อนไขที่จัดทำสัญญาไว้ ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.

21/06/2022 17:05
5 ขั้นตอนในการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ออนไลน์ 2565
5 ขั้นตอนในการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ออนไลน์ 2565

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ออนไลน์ 2565 เพียงแค่เราใช้เวลาทำความเข้าใจและศึกษากับ 5 ขั้นตอนเท่านั้น มาดูวิธีการจดทะเบียนมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อเตรียมตัว จองชื่อ และตรวจสอบเพื่อจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนออนไลน์ จัดเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนออนไลน์ หุ้นส่วนทุกคนลงนามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยื่นขอจดทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนออนไลน์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ออนไลน์ 2565

18/06/2022 17:00