สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbdหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd

28 views

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd

     การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd จะต้องเป็นกิจการที่ประกอบด้วยหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงควรทำความตกลงกันไว้ก่อนให้ชัดเจน เช่น จำนวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะนำมาลงทุน การกำหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการค้าที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะประกอบกิจการ สำหรับการจองชื่อในการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd ผู้ประกอบการสามารถจองชื่อกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ผ่านในเว็บไซต์ของ dbd ซึ่งชื่อที่จองจะมีอายุ 1 เดือน อีกทั้งการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd ผู้ประกอบการจะต้องมีตราประทับด้วย โดยสามารถไปดำเนินการยื่นขอ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd ได้ที่สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 และส่วนจดทะเบียนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าของแต่ละจังหวัด

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd กับ Techvision Accounting

     การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd ที่หลายๆคนรู้จักกันนั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้า และทำให้ธุรกิจมีตัวตน ซึ่งปัจจุบันได้มีสำนักงานเปิดให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd จำนวนมากให้ผู้ประกอบธุรกิจได้เลือกใช้บริการ พร้อมทั้งช่วยดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มจนถึงการจดทะเบียนเสร็จสิ้น โดยทางสำนักงานบัญชี Techvision Accounting ผู้ให้บริการรับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd ยินดีบริการผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท และพร้อมที่จะช่วยให้การจดทะเบียนของท่านเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และถูกต้องตรงตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยด้านการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd สามารถสอบถามรายละเอียดทางสำนักงานของเราได้ตลอด

ค่าบริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd โดย บริษัท Techvision Accounting

     สำนักงานเทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง บริการรับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd ในราคาเริ่มต้น 3,499 บาท  ใช้ระยะเวลา 1 - 3 วัน หลังได้รับเอกสารครบถ้วน คุณลูกค้าเพียงจัดเตรียมเอกสารบางรายการให้กับทางเรา แล้วทางเราจะดำเนินการจดทะเบียนให้จนแล้วเสร็จ และมีโปรโมชั่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดแบบออนไลน์จะอยู่ที่ 2,999 บาท ซึ่งใช้ระยะเวลาขั้นต่ำประมาณ 7 - 14 วันทำการ หลังยื่นคำขอ หุ้นส่วนทุกท่านต้องมีการยืนยันตัวตน และรับรองคำร้องขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยอัตราค่าบริการในการรับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแพ็กเกจที่เลือกหรือตามความซับซ้อนของธุรกิจ โดยเราจะเน้นเรื่องมาตรฐาน และรวดเร็วเป็นหลัก ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามความเหมาะสม กรณีไม่ต้องการยื่นขอ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd แล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยื่น ได้

     จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd คือห้างหุ้นส่วนประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ได้แก่ หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ซึ่งจะรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น และหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด จะรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งในการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd นั้นผู้ที่จะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดจำนวน อีกทั้งผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร หากไม่ได้ยื่นตามกำหนดเวลาจะมีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมายกำหนด โดยสามารถไปยื่น จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd ได้ที่กรมพัฒน์ หากหุ้นส่วนผู้จัดการไม่สะดวกไป สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนได้ข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน

บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนอื่นๆ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยทีมงานที่คอยให้คำแนะนำบริการ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี อยาก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่คน เลือกสำนักงานบัญชีของเรา

27/06/2022 17:00
ทำความเข้าใจความหมายว่า ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.
ทำความเข้าใจความหมายว่า ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.

ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก. เนื่องจากเป็นกิจการที่มีความน่าเชื่อถือด้านการเงินมากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว เนื่องจากผู้เป็นหุ้นส่วนจะรับผิดชอบในหนี้สินและภาระต่าง ๆ แต่จะมีอิสระในการตัดสินใจ และสามารถแสดงความคิดเห็น บริหารจัดการกันได้อย่างอิสระภายใต้เงื่อนไขที่จัดทำสัญญาไว้ ทำไมต้อง จดทะเบียนหจก.

21/06/2022 17:05
ขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก เอกสาร
ขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก เอกสาร

จดทะเบียน หจก เอกสาร จะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนในการเริ่มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจะต้องทำการวางแผนและทำความเข้าใจในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะมีวิธีที่จะต้องเริ่มจากการดำเนินผ่านเว็บไซต์อย่างเช่น การจองชื่อนิติบุคคลรวมไปถึงการดำเนินการที่สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์โดยตรง จดทะเบียน หจก เอกสาร

19/06/2022 17:00