สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting

126 views

จดพาณิชย์ ดีไหม กับ Techvision Accounting

     จดพาณิชย์ ดีไหม เป็นคำถามที่ผู้ประกอบการหลายท่านสงสัย ซึ่งกฎหมายกำหนดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 โดย จดพาณิชย์ ดีไหม เหมาะสำหรับธุรกิจค้าขายและบริการขนาดเล็ก กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน ทั้งการค้าขายแบบทั่วไป และการขายออนไลน์ (ขายออนไลน์จะต้องแบบอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีบางธุรกิจเช่นกันที่ได้รับยกเว้นการ จดพาณิชย์ ดีไหม เช่น

  • ธุรกิจค้าเร่ แผงลอย
  • ธุรกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
  • ธุรกิจของนิติบุคคลที่มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
  • ธุรกิจของกระทรวง ทบวง กรม
  • ธุรกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
  • ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 สำหรับ จดพาณิชย์ ดีไหม

จดพาณิชย์ ดีไหม หน้าที่ความรับผิดชอบหลังจดทะเบียนอย่างไรบ้าง?

     เมื่อดำเนินการ จดพาณิชย์ ดีไหม เสร็จสิ้นมีหน้าที่ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย โดย จดพาณิชย์ ดีไหม ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขาโดยเปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่ จดพาณิชย์ ดีไหม ไว้หากเป็นสำนักงานสาขาจะต้องมีคำว่า “สาขา” ไว้ด้วย ซึ่งกรณีใบสำคัญสูญหายหรือชำรุดผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน สำหรับ จดพาณิชย์ ดีไหม

ค่าบริการ จดพาณิชย์ ดีไหม โดย บริษัท Techvision Accounting

     สำนักงานบัญชี Techvision Accounting ผู้ให้บริการรับ จดพาณิชย์ ดีไหม โดยราคาค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่ 1,999 บาท เพียงผู้ประกอบการเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการเราจะดำเนินงานให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของการ จดพาณิชย์ ดีไหม แต่หากเขตพื้นที่ของท่านอยู่นอกเขตจากกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรีอาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเริ่มต้นที่ 1,500 บาทในส่วนของการจดทะเบียนพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ) หากให้เราจะเตรียมเอกสารให้ โดยผู้ประกอบการไปดำเนินการ จดพาณิชย์ ดีไหม ด้วยตนเองราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

     จดพาณิชย์ ดีไหม เหมาะสำหรับธุรกิจค้าขายและบริการขนาดเล็ก กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน ทั้งการค้าขายแบบทั่วไป และการขายออนไลน์ (ขายออนไลน์จะต้องแบบอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีบางธุรกิจเช่นกันที่ได้รับยกเว้นการ จดพาณิชย์ ดีไหม อาทิธุรกิจค้าเร่ แผงลอยธุรกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล ธุรกิจของนิติบุคคลที่มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ธุรกิจของกระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ต้องการ จดพาณิชย์ ดีไหม สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการสำนักงานบัญชีเพื่อความ สะดวก ประหยัดเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงขอคำปรึกษาด้านการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาประจำปีต่าง ๆ สำหรับ จดพาณิชย์ ดีไหมข่าวสารล่าสุด

การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?
การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ การที่เราได้มีการนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของสรรพากรตามสถานที่ที่รกำหนดไว้นั้นเอง หากสะดวกไปยื่นเองสามารถไปยื่นได้ที่สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

22/02/2024 17:00
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งจะแบ่งได้ 2 แบบคือ จดทะเบียนพาณิชย์แบบมีหน้าร้าน และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา เพื่อให้กิจการมีความน่าเชื่อถือ มีตัวตนและลูกค้ามั่นใจในการซื้อสินค้า

21/02/2024 17:00
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

การ รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจได้ว่าร้านค้านี้มีตัวตนและมีสถานประกอบการจริง ลูกค้าสามารถรับ-คืน-เปลี่ยนสินค้าได้ แต่ถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวซึ่งไม่มีการขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

20/02/2024 17:00