สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภงด 50 ภายในวันที่หน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภงด 50 ภายในวันที่

32 views

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภงด 50 ภายในวันที่

     ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ คือ เอกสารอีกหนึ่งชุดที่เจ้าของธุรกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจะต้องใช้ยื่นเสียภาษี ภายใน 150 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในเดือนพฤษภาคม หาก ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ ผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถยื่นเลยกำหนดได้อีกภายใน 8 วัน ไม่ว่าเจ้าของธุรกิจจะมีรายได้ออกมากำไรหรือขาดทุนก็ตาม ทั้งนี้การ ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ ต้องดำเนินการปิดงบการเงินให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งการปิดงบการเงิน คือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ดำเนินงานของกิจการ โดยหลังจากที่กิจการทำงบการเงินต้องนำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากร หรือ ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ กฎหมายกำหนด

ใครมีหน้าที่ต้อง ยื่นภงด 50 ภายในวันที่

     โดยปกติแล้วบริษัทส่วนใหญ่มักว่าจ้างให้สำนักงานบัญชีเป็นผู้ทำเอกสาร ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ เนื่องจากเอกสารชุดนี้จะมีผู้ร่วมเซ็นหลายท่าน อาทิ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าของธุรกิจ (หรือกรรมการผู้ถือหุ้น) ซึ่งการ ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ มีความสำคัญอย่างมาก กล่าวคือ ภ.ง.ด50 ตามกฎหมายแล้วนิติบุคคล (เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด) มีหน้าที่ต้องเสียภาษีของนิติบุคคล ตามกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลเสียภาษีปีละ 2 ครั้งคือตอนกลางปี และตอนปลายปี กรณีผู้ประกอบการที่กรอกข้อมูล ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ อาจสงสัยว่าธุรกิจต้องการเข้าข่ายเป็น SME หรือไม่ เช่น

  • เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท เข้าข่าย จะต้องยื่น ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ 150 วัน

ค่าบริการ ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ กับ Techvision Accounting

     Techvision Acconting ให้บริการปิดงบการเงินประจำปี พร้อม ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ ในราคาเริ่มต้น 14,000 บาท สำหรับบริษัท และ 12,000 บาท สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึก ทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านการ ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการในราคาที่คุ้มค่า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ ปิดงบปี หรือ ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้ ทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอด ซึ่งทางสำนักงานของเราจะเน้นเรื่องมาตรฐาน และความถูกต้องเป็นหลัก

     ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ คือ เอกสารอีกหนึ่งชุดที่เจ้าของธุรกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจะต้องใช้ยื่นเสียภาษี ภายใน 150 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือรอบระยะบัญชีปกติต้องนำยื่นภายในเดือนพฤษภาคม หาก ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ ผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถยื่นเลยกำหนดได้อีกภายใน 8 วัน ไม่ว่าเจ้าของธุรกิจจะมีรายได้ออกมากำไรหรือขาดทุนก็ตาม ซึ่งการ ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ มีความสำคัญอย่างมาก กล่าวคือ ภ.ง.ด50 ตามกฎหมายแล้วนิติบุคคล (เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด) มีหน้าที่ต้องเสียภาษีของนิติบุคคล ตามกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลเสียภาษีปีละ 2 ครั้งคือตอนกลางปี และตอนปลายปี การกรอกข้อมูล ยื่นภงด 50 ภายในวันที่ อาจมีความซับซ้อนเนื่องจากเอกสารชุดนี้จะมีผู้ร่วมเซ็นหลายท่าน อาทิ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าของธุรกิจ (หรือกรรมการผู้ถือหุ้น)ข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องไปยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ

12/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน/ที่ตั้งร้านค้า สัญญาเช่า/หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่ตั้งร้านค้าที่ใช้ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ /วิธีการสั่งซื้อ/ ชำระเงิน /ส่งสินค้า และหน้าบุ๊กแบงก์

09/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี

การ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี เป็นการแสดงว่าธุรกิจของท่านเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การเสียภาษีนั้นจะเหมือนบุคคลธรรมดา โดยจะประเมินจากรายได้ที่ท่านได้รับ คำนวณภาษีตามขั้นบันไดสามารถเลือก "หักค่าใช้จ่าย" ได้ 2 แบบ คือ แบบหักตามจริง และแบบเหมา 60% หากสนใจบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี ติดต่อทางเราได้เลย

08/04/2024 17:00