สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

ยื่นภงด 90 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

ยื่นภงด 90 กับ Techvision Accounting

28 views

ยื่นภงด 90 กับ Techvision Accounting

     ยื่นภงด 90 หรือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีเงินได้กรณีทั่วไป เช่น รายได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ รายได้จากกิจการของตัวเอง โดย ยื่นภงด 90 จะเป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ถึง 40(8) หลายประเภทหรือประเภทเดียว ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างกับการยื่น ภ.ง.ด. 91 ที่ใช้สำหรับคนมีรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ประเภทเดียวที่ได้จากการจ้างงานนั่นเอง ซึ่งการ ยื่นภงด 90 จะต้องยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป ทั้งรูปแบบกระดาษและการยื่นภาษีออนไลน์ ผู้ประกอบการควรศึกษาวิธีการคำนวณภาษีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและทำให้เกิดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม สามารถจ้างสำนักงานบัญชีหรือผู้มีความรู้ด้านการ ยื่นภงด 90 เพื่อประโยชน์อันสูงสุด

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นภงด 90 มีใครบ้าง?

     ผู้ที่มีหน้าที่ต้อง ยื่นภงด 90 คือ ผู้มีรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ถึง (8) แห่งประมวลรัษฎากรหลายประเภทหรือประเภทเดียว อาทิ

  1. ยื่นภงด 90 ผู้ที่เป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
  2. ผู้ที่เป็นคู่สมรส ที่มีเงินได้พึงประเมิน ไม่ว่าฝ่ายเดียว หรือสองฝ่ายรวมกันเกิน 120,000 บาท
  3. กองมรดก ที่ยังไม่ได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท และอื่นๆ เป็นต้น

       ปัจจุบันการ ยื่นภงด 90 ในรูปแบบออนไลน์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีเงินได้ที่สามารถยื่นภาษีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปถึงสำนักงานสรรพากร ซึ่งการ ยื่นภงด 90รูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/

ค่าบริการ ยื่นภงด 90 กับ Techvision Accounting

     บริษัท Techvision Accounting รับบริการ ยื่นภงด 90 ในราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,500 บาทต่อปี อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และTransactions ของผู้ประกอบการโดยสามารถส่งเอกสารซื้อ-ขาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงรายการเดินบัญชีให้ทางเราประเมินราคา ยื่นภงด 90 ก่อนได้ หากสนใจบริการดังกล่าวสามารถสอบรายละเอียดต่างๆกับทางเราก่อนได้ เรามีพนักงานที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาตลอดทางเราพร้อมให้บริการ ยื่นภงด 90 ที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้อง โดยบริการที่ท่านจะได้รับมีดังนี้คือบันทึกบัญชีและทำรายงานสรุปซื้อ ขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆจัดทำและนำส่งแบบฟอร์มสำหรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี เป็นต้น

     ยื่นภงด 90 หรือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีเงินได้กรณีทั่วไป เช่น รายได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ รายได้จากกิจการของตัวเอง โดย ยื่นภงด 90 จะเป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ถึง 40(8) หลายประเภทหรือประเภทเดียว ซึ่ง ยื่นภงด 90 จะต้องยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป ทั้งรูปแบบกระดาษและการยื่นภาษีออนไลน์ ปัจจุบันกำลังนิยมรูปแบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีเงินได้ที่สามารถยื่นภาษีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปถึงสำนักงานสรรพากร ผู้ประกอบการควรศึกษาวิธีการ ยื่นภงด 90 เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและทำให้เกิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มข่าวสารล่าสุด

การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?
การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ การที่เราได้มีการนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของสรรพากรตามสถานที่ที่รกำหนดไว้นั้นเอง หากสะดวกไปยื่นเองสามารถไปยื่นได้ที่สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

22/02/2024 17:00
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งจะแบ่งได้ 2 แบบคือ จดทะเบียนพาณิชย์แบบมีหน้าร้าน และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา เพื่อให้กิจการมีความน่าเชื่อถือ มีตัวตนและลูกค้ามั่นใจในการซื้อสินค้า

21/02/2024 17:00
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

การ รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจได้ว่าร้านค้านี้มีตัวตนและมีสถานประกอบการจริง ลูกค้าสามารถรับ-คืน-เปลี่ยนสินค้าได้ แต่ถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวซึ่งไม่มีการขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

20/02/2024 17:00