สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 คืออะไร?หน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 คืออะไร?

31 views

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 คืออะไร?

     ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 กรมสรรพากรได้นิยามความหมาย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขี้นในปีใด ๆผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป ซึ่งผู้มีหน้าที่ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 คือคนไทยทุกคนที่มีรายได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีแบ่งเกณฑ์ตามสถานะโสดและสมรส โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 คนโสดที่มีรายได้เป็นเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท ต่อเดือน หรือ 120,000 บาท ต่อปี
  • คนที่สมรสแล้วที่มีรายได้เป็นเงินเดือนตั้งแต่ 18,333 บาท ต่อเดือน หรือ 220,000 บาท ต่อปี

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 กับ Techvision Accounting

     ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 ขั้นตอนยื่นภาษี มี 2 แบบ คือ ภ.ง.ด.90 ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่นๆ และ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 แบบ ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว โดยสามารถ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 แบบเอกสาร สามารถยื่นด้วยตนเองที่กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 66 หรือออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 เม.ย. 66 ซึ่งเอกสาร ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 ที่ผู้เสียภาษีต้องเตรียม อาทิ หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ทั้งปี

ค่าบริการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 กับ Techvision Accounting

     Techvision Acconting ให้บริการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านทำบัญชีคำนวณภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาพร้อมให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร ในส่วนของการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 จะมีจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รายงานทางการเงินประจำเดือนพร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารตามหลักการทางบัญชีอย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 อย่างครบถ้วนเพื่อยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรอย่างถูกต้องและทันต่อเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงให้บริการที่ปรึกษาวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา ในราคา เริ่มต้นเพียง 2,500 บาทซึ่งมีหลายแพ็กเกจให้เลือกขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจและปริมาณเอกสารในการบันทึกบัญชี

     ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 ปกติจัดเก็บเป็นรายปี โดยสามารถยื่นภาษีได้ 2 รูปแบบ อาทิ แบบเอกสาร สามารถยื่นด้วยตนเองที่กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 66 หรือออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 เม.ย. 66 ซึ่ง ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 มีขั้นตอนยื่นภาษี มี 2 แบบ คือ ภ.ง.ด.90 ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่นๆ และ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 66 แบบ ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียวข่าวสารล่าสุด

การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?
การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ การที่เราได้มีการนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของสรรพากรตามสถานที่ที่รกำหนดไว้นั้นเอง หากสะดวกไปยื่นเองสามารถไปยื่นได้ที่สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

22/02/2024 17:00
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งจะแบ่งได้ 2 แบบคือ จดทะเบียนพาณิชย์แบบมีหน้าร้าน และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา เพื่อให้กิจการมีความน่าเชื่อถือ มีตัวตนและลูกค้ามั่นใจในการซื้อสินค้า

21/02/2024 17:00
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

การ รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจได้ว่าร้านค้านี้มีตัวตนและมีสถานประกอบการจริง ลูกค้าสามารถรับ-คืน-เปลี่ยนสินค้าได้ แต่ถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวซึ่งไม่มีการขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

20/02/2024 17:00