สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 กับ Techvision Accounting

48 views

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 กับ Techvision Accounting

     ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 สามารถส่งแบบยื่นได้ถึง 30 มีนาคม 2567 และ แบบยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2567 โดยกรมสรรพากรจะกำหนดให้คนไทยทุกคน ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 ที่มีเงินเดือนประจำตั้งแต่ 120,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ประเภทอื่น ตั้งแต่ 60,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งปัจจุบันทางกรมสรรพากรได้เปิดให้ผู้เสียภาษี ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 ด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากร และอีกช่องทางคือการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th ซึ่งข้อดีสำหรับการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 คือ มีเอกสารหลักฐานยืนยันรายได้หากมีการทำธุรกรรมในอนาคต เช่น การกู้เงินจากธนาคาร เป็นต้น

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 ภงด. 90 และภงด. 91 คืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร?

     ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 ภ.ง.ด.90  คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ถึง (8) หลายประเภทหรือประเภทเดียว โดยต้องยื่นแบบภายใน 31 มีนาคมของทุกปี ซึ่ง ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 ภ.ง.ด.91 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ประเภทเดียว ที่ได้จากการจ้างงาน ต้องยื่นภายใน 31 มีนาคมของทุกปีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันรายได้หากมีการทำธุรกรรมในอนาคต เช่น การกู้เงินจากธนาคาร กู้ซื้อบ้าน และเพื่อความสบายใจไม่โดนตรวจสอบย้อนหลัง เป็นต้น สำหรับ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67

ค่าบริการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 กับ Techvision Accounting

     Techvision Accounting เป็นบริษัทรับจดทะเบียน รับทำบัญชีและ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 แบบครบวงจรพร้อมให้คำปรึกษารวมถึงการวางแผนภาษีเพื่อยื่นให้ถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากรและชำระภาษีให้ครบถ้วน คุ้มค่ามากที่สุดทางเรามีทีมงานคุณภาพ มากประสบการณ์ให้บริการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 คอยแนะนำข้อมูลจัดลำดับความสำคัญของการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อเวลาลดความเสี่ยงจากการยื่นภาษีที่ผิดพลาด ยื่นล่าช้า หรือค่าปรับต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้งขอเสนอบริการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 แบบครบวงจร ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทซึ่งมีหลายแพ็กเกจให้เลือกขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและความยากง่ายในการบันทึกบัญชี ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67

     ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 ภ.ง.ด.90  คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ถึง (8) หลายประเภทหรือประเภทเดียว ซึ่ง ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 ภ.ง.ด.91 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ประเภทเดียว ที่ได้จากการจ้างงาน ต้องยื่นภายใน 31 มีนาคมของทุกปี และ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67 แบบออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2567 โดยกรมสรรพากรจะกำหนดให้คนไทยทุกคนยื่นภาษีที่มีเงินเดือนประจำตั้งแต่ 120,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ประเภทอื่น ตั้งแต่ 60,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้อง ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 67ข่าวสารล่าสุด

การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?
การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ การที่เราได้มีการนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของสรรพากรตามสถานที่ที่รกำหนดไว้นั้นเอง หากสะดวกไปยื่นเองสามารถไปยื่นได้ที่สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

22/02/2024 17:00
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งจะแบ่งได้ 2 แบบคือ จดทะเบียนพาณิชย์แบบมีหน้าร้าน และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา เพื่อให้กิจการมีความน่าเชื่อถือ มีตัวตนและลูกค้ามั่นใจในการซื้อสินค้า

21/02/2024 17:00
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

การ รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจได้ว่าร้านค้านี้มีตัวตนและมีสถานประกอบการจริง ลูกค้าสามารถรับ-คืน-เปลี่ยนสินค้าได้ แต่ถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวซึ่งไม่มีการขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

20/02/2024 17:00